• Devrim'in Yorumu

Devrim'in Yorumu

 • 230,00 TL
 • 161,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Devrimleri yalnızca bir dizi olaylar yığını ve tarihte iz bırakmış kimi isimleri çözümleyerek anlamak mümkün müdür? Üstelik incelenen konu siyasal düzlemde çapı son derece geniş ve etkisi derin olan Fransız Devrimi ise… “Devrimle beraber eski toplum bir anda tarumar olmuş, yepyeni bir toplum ve ulus yaratılmıştır” söylemi açıkçası tarihi karikatürize eden bir yaklaşımdır François Furet’ye göre.

Bir dönem Annales okulunun zengin mirasından faydalanan François Furet, bu kitabında Devrim sürecine ilişkin yoğun bir ayıklama çabasına girişir. Kişi ve olayların sıcaklığında kaybolmaz, aksine Devrim ile birlikte, eski ve yeni bir toplumun değişen ve değişmeyen özelliklerini, siyasal kurumları, yönetim biçimlerini inceler. Kavramsal tarihin en büyük özelliği, tarihçinin çağdaş olan bilinçlerden uzaklaşıp üzerinde çalıştığı döneme ve terminolojiye yakın durabilmesidir. Sorunsal tarih yaklaşımının en iyi kuramcılarından biri sayılan Furet, ünlü siyaset bilimci Tocqueville’in görüşlerini de ileri bir seviyeye taşır. Furet kitabın birinci bölümünde Fransız devrimini kavramsallaştırmaya çalışarak bir sentez denemesinde bulunur. İkinci bölümde ise bu sentezin dayandığı malzemeyi ve devrimin yorumlarını irdeler.

“Fransız Devrimi tarihi yaklaşık iki yüz yıldır bir kökler anlatısı, yani bir kimlik söylemi olmaktan çıkmamıştır... 1789’da başlayan olaylar, aynı sorunlar ve simgeler çevresinde, nesilden nesile geçen birer ibadet ya da nefret nesnesi haline dönüştürülmüş anılarla birlikte durmaksızın yeniden yaşanmaktadır.”


 • Yazar: François Furet
 • Kitabın Başlığı: Devrim’in Yorumu
 • Fransızca Özgün Metin: Penser la révolution française
 • Çeviren: Ahmet Kuyaş [Fransızca]
 • Yayına Hazırlayanlar: Mirze Mehmet Zorbay, Selcan Oğuz
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 88; Siyaset Bilimi Dizisi - 8
 • Basım Bilgileri: 3. Basım: Aralık 2023 (1. Basım: Alan Yayıncılık)
 • Sayfa Sayısı: 306
 • ISBN: 978-975-8717-95-8
 • Boyutları: 13,5 x 21

Çevirenin Önsözü

Uyarı


Birinci Bölüm: Fransız Devrimi Sona Ermiştir


İkinci Bölüm: Fransız Devrimi’ne Üç Yaklaşım Biçimi

I. Devrimci İlmihal

II. Tocqueville ve Fransız Devrimi Sorunu

III. Augustin Cochin yahut Jakobenliğin Kuramı


Dizin

Uyarı

 

Bu kitap, farklı dönemlerde yazılmış ve yazılış sırasıyla verilmeyen iki bölümden oluşuyor.

Birinci bölüm, bu dönemi araştırmaya başladığım zamandan beri kafamı kurcalayan bir soru üzerinde bir sentez denemesidir: Fransız Devrimi gibi bir olayı nasıl kavramsallaştırabiliriz? İkinci bölüm ise, bu soru üzerindeki düşüncemin nasıl geliştiğini aydınlatmak amacıyla sergilediğim, söz konusu düşüncenin değişik evreleriyle ona katkıda bulunan malzemeden oluşuyor.

İkinci bölümde ilk olarak Fransız Devrimi’nin komünist tarihçileriyle bir polemik var. Bundan amaç, Devrim’in günümüzde en yaygın olan yorumundaki tutarsızlıkları belirlemek. Entelektüel yaşamın raslantılarından kaynaklanmıştı bu polemik; yedi yıl sonra oturup da onu yeniden, yapay bir tarafsızlıkla kaleme almak gereksinimi duymadım. Bence, bu ilk yazıldığı biçimde, Devrim’in Fransız üniversite çevrelerinde bir tartışma konusu olma özelliğine kendince değiniyor. Umarım, birtakım koşullara borçlu olduğu bu yanı, benim asıl üzerine titrediğim ispat yanından bir şey eksiltmiş değildir.

Oldukça yoğun olan bu ayıklama çabasının ardından, eleştirel çalışmamda en çok yararlandığım iki yazar üzerine olan bölümler geliyor: Alexis de Tocqueville ve Augustin Cochin. Okurlar, nedenlerimi sayfaları çevirdikçe anlayacaklar. Toc­q­ueville ve Cochin, Fransız Devrimi’nin sağlam bir biçimde kavramsallaştırılmasını önermiş ve bu kitabın ortaya koyduğu soruna dokunmuş yegâne tarihçilerdir. Birinci bölümdeki yorumu, onların bana çelişik olmaktan çok birbirlerini bütünleyici gözüken çözümlemelerinden yola çıkarak öne sürdüğüm görülecektir. Onların izinde çalıştım, bu denemenin girişinde de en çok onların adlarını vermek beni mutlu eder.

François Furet (1927-1997)

Ünlü Fransız tarihçi. Özellikle 18. ve 19. yüzyıl tarihi ve Fransız Devrimi üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınır. Benimsediği yöntem itibarıyla Furet, klasik, olay merkezli tarih anlatısının dışında bir tarihçilik anlayışı geliştirir. Örneğin, köhnemiş ancien régime kurumları ile yeni olarak kabul edilen modern çağın siyasal ve düşünsel kurumları arasında kolayca çizilen tarih tablolarına karşın Furet’nin getirdiği dikkate değer itirazlar onun tarihçiliğini farklı bir noktaya taşır ve alışılmış kalıplarla eski ile yeni üzerinde düşünülemeyeceğini kanıtlar. Furet, bazışünceleriyle Annales Okulu’na yaklaşır, bazı eleştirileri ile de Fransa’da tarihçilikte geleneğe dönüşen bu Okulun sınırlarını genişletir. Furet, 1982 yılında Saint Simon Vakfı’nı kurmuş, Raymond Aron Enstitüsü ve EHESS’te yöneticilik yapmıştır. 1997 yılında ise Fransız Akademisi üyeliğine seçilmiştir. Eserlerinden bazıları: La révolution française (1965, Denis Richet ile), Lire et écrire, l’alphabétisation des Français de Calvin à Jules Ferry (1977, Jacques Ozouf ile), L’Atelier de l’histoire (1982). 

Ahmet Kuyaş

1952 İstanbul doğumlu. Fransa (Université de Haute-Bretagne) ve Kanada’da (McGill University) tarih eğitimi gördü. Birleşik Devletler’de (Princeton University ve Mount Holyoke College) öğretim üyeliği yaptı. Daha sonra Galatasaray Üniversitesi’nde çalıştı. Boğaziçi ve İstanbul Bilgi Üniversiteleri’nde de dersler verdi. 2019’da emekliye ayrıldı. Uzmanlık alanları II. Meşrutiyet ve erken Cumhuriyet dönemleridir. Özellikle ilgilendiği konu ise Türk Devrimi tarihi. Yayınları arasında Tarihi Düşünmek, Gençler İçin Çağdaş Tarih ve Tarih 1839-1939 gibi kitapları olan Kuyaş’ın yayımlanmış ve yayımlanmak üzere olan birçok makalesi de bulunuyor.