• Res Publica: Platon'dan Skinner'a Antik ve Modern Düşünce

Res Publica: Platon'dan Skinner'a Antik ve Modern Düşünce

 • 195,00 TL
 • 136,50 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Antik Yunan’dan günümüze iyi bir toplum idealinin ideal yönetim tarzı olarak düşünülen res publica’nın, yani cumhuriyetin temel özellikleri ve ilkelerine dair farklı yorum ve anlayışların tartışıldığı kitapta, Machiavelli’den Kant’a, Rousseau’dan Spinoza’ya ve gene çağdaş yazarlardan Arendt’den Pettit’ye, Skinner’a dek bu konuda önemli tespitlerde bulunmuş düşünürlerin rehberliğinde demokrasi, anayasa, bireysel hak ve özgürlükler, devlet-toplum-birey ilişkileri, sosyal adalet, ortak refah, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, temsilî karar verme süreçleri vb. gibi pek çok kavram ve düşünce ele alınmaktadır.

Bahsi geçen tartışmada üç ana tema dikkat çekici: Res publica uzun bir süre devlet ya da meşru yönetim gibi bir anlamda kullanıldı. Ancak Erken Rönesans’tan itibaren devlet ile res publica arasındaki teorik örtüşmenin gerilediği ve cumhuriyet kavramının bugünküne yakın bir anlamda kullanılmaya başladığına tanıklık ediyoruz. Bu hatırlatma demokrasi ve cumhuriyetin modern zamanlarda birbirlerini ikame eden kavramlar olarak görülmesi alışkanlığının soy kütüğünü ortaya koyuyor.

Bir diğer önemli tespit cumhuriyetçilik-liberalizm ilişkileri bağlamında ortaya çıkıyor. Metin içerisindeki çalışmalara bakarak rahatlıkla söylenebilir ki, Montesquieu ve Kant gibi örnekler bakımından liberal, Spinoza, Rousseau ve Arendt gibi düşünürler açısından ise anti-liberal bir cumhuriyetçilik var. Tabii liberal cumhuriyetçilik ve anti-liberal cumhuriyetçiliğin pek çok noktada birbirlerine eklemlenebildiği tarihsel bir olgu. Yurtseverlik ideolojisi bahsi geçen eklemlenmenin en bilinen örneklerinden biri.

Res Publica içinde son olarak Pettit ve Skinner’in çalışmalarında kristalize olan Neo-Romacı cumhuriyet anlayışa dikkat çekiliyor. Pettit ve Skinner modern cumhuriyetçilik tartışmalarının merkezinde yer alan iki düşünür. Neo-Romacı anlayışın en özgün yanı ise negatif özgürlük-pozitif özgürlük ikiliğini aşan özgürlük anlayışları.  


 • Editör: Armağan Öztürk
 • Kitabın Başlığı: Res Publica: Platon'dan Skinner'a Antik ve Modern Düşünce
 • Yayına Hazırlayan: Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 87; Siyaset Bilimi Dizisi - 7
 • Basım Bilgileri: 1. Basım: Ocak 2013
 • Sayfa Sayısı: 372
 • ISBN: 978-975-8717-93-4
 • Boyutları: 13,5 x 21
 • Kapak Resmi: (Saat yönünde sırasıyla): Platon, Aristoteles, Machiavelli, Kant, Spinoza, Harrington, Mill, Arendt, Skinner, Pettit, Tocqueville, Hobbes, Rousseau, Locke, Montesqieu, Cicero. (A. Feusier, 1861)

Res Publica İdeali Üzerine Tarihsel ve Kavramsal Bir Soruşturma             
     Armağan Öztürk

Karma Anayasacı Antik Cumhuriyet Geleneği Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme 
     Armağan Öztürk

Lykurgos’dan Lübnan’a Siyasette Denge Arayışı: Karma Anayasacılığa Kısa Bir Bakış
     Mustafa Cem Oğuz

İngiliz Cumhuriyetçiliği ve Makyavel
     Nedim Nomer

Spinoza’da Akla Dayalı Özgür Devletin Olanağı            
     Bergen Coşkun

Cumhuriyet, Meşruiyet ve Demokrasinin Doruk Noktası: Rousseau
     H. Emre Bağce

Kant’ın Cumhuriyetçilik İdesi
     Murat Satıcı 

Tocqueville ve Çoğunluk Tiranlığı
     Mehmet Yetiş

Liberal Milliyetçilik
     Nafiz Tok

Hannah Arendt: Özgürlükçü Bir Cumhuriyetçilik Kuramına Doğru         
     Hilal Onur İnce

Quentin Skinner: Yeni Cumhuriyetçilik – Yeni Tarihçilik
     Ahu Tunçel

Philip Pettit’nin Cumhuriyetçi Özgürlük Anlayışı          
     Filiz Kartal

Dizin

Armağan Öztürk

1980 yılında doğdu. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan ve doktora eğitimine aynı üniversitede devam eden Öztürk’ün çalışmaları daha çok siyaset felsefesi, siyaset teorisi ve siyaset sosyolojisi gibi alanlarda somutlaşmıştır. Yazarın akademik makaleleri Ankara SBF, İstanbul SBF, Doğu Batı, Düşünen Siyaset, Felsefe Tartışmaları, Cogito ve Birikim gibi belli başlı dergilerde yayınladı. Ayrıca Öztürk’ün daha önce Dipnot Yayınlarından Toplumsal Üzerine Yeni Perspektifler ve Phoenix Yayınlarından Yeni Sol Yeni Sağ ile Postyapısalcılık adıyla üç derleme kitabı basıldı.