• Freudculuk

Freudculuk

  • 34,00 TL
  • 23,80 TL


  • Stok Durumu: Stokta var
  • 24 Saatte Kargoda


Etiketler: kitaplar

Geçen yüzyılın başında Freud’un seslenişi kulaklarda uğursuz ve ürkünç bir yankı bırakır. Modern burjuva bireyi ve bu dünyanın yarattığı küçük insan tipleri bu sesi pek de duymak istemeyecektir. İnsana dair şimdiye kadar karanlıkta kalmış bir düşüş hikâyesinin çözümlemesi midir sözü edilen? Freud kara haberi verirken bir an olsun tereddüt etmeyecektir: “Bir insanın yazgısını, yaşamının ve yaratıcı etkinliğinin tüm içeriğini –bir sanatçıysa sanatının, bir bilim insanıysa bilimsel kuramlarının, siyasetçiyse siyasi programlarının ve eylemlerinin vb. içeriğini– belirleyen şey, cinsel içgüdülerindeki dalgalanmalardır. Diğer her şey, güçlü ve temel bir cinsellik ezgisinin ikinci sesidir ancak.” Freud’un temel yaklaşımını bu çarpıcı ve radikal formülle izah eder, Bahtin çevresinin önemli düşünürü Valentin Nikolayeviç Voloşinov…

Freud’un başarısı rahat ve konformist çevrelerde tüm gizem örtülerini kaldırmak ve insanı saklandığı delikten çıkarmaktır. Gelgelelim psikanalitik yöntem tek boyutlu açıklamalarıyla bu sefer başka sınırlamalara yol açmıştır. Voloşinov, insanın farklı dinamiklerden beslenen bir çoksesliliğe de sahip olabileceğine işaret eder. Voloşinov’un çoksesliliği toplumun şarkısıdır aslında. İnsan çevreden, dünya görüşlerinden ve ideolojik fenomenlerden soyutlanamaz. Eğer insan yalnızca biyolojik bir varlığa indirgenmiş olsaydı o bir hiç hükmünde kalır, tüm özgürlük imkânları elinde alınırdı. Voloşinov, Freud’un psikanalizinde kapalı kalmış ögeleri tek tek açımlar.

Biyolojik belirlenimin karşısına tarihsel varoluşu yerleştirir. Bilinçdışının toplumsal dille beslenen zenginliğini gösterir. Anlam konusunda etkileşimci, diyalojik bir ilişki arayışına girer… Yazıldığı dönem itibariyle zamanın oldukça ilerisinde ve bugüne kadar Freudculuğa dair yazılmış en yetkin çalışmalardan biri…
 

  • Çeviren: Cem Soydemir
  • Felsefe
  • 141 Sayfa
  • Ebat: 14 x 21
  • Eylül 2016 
  • ISBN: 978-605-9328-38-8

 

İÇİNDEKİLER

 


I. Freudculuk ve Felsefe, Psikolojide Modern Eğilimler (Eleştirel Bir Yönelim)

1. Freudculuğun Temel İdeolojik Motifi

2. Modern Psikolojide İki Eğilim


II. Bir Freudculuk Açıklaması

1. Bilinçdışı ve Psişenin Dinamiği

2. Bilindışının İçeriği

3. Psikanalitik Yöntem

4. Freudcu Kültür Felsefesi


III. Freudculuğa İlişkin Eleştirel Bir Analiz

1. Öznelliğe Dayalı Psikolojinin Başka bir Biçimi olarak Freudculuk

2. Doğal Güçlerin Değil, İdeolojik Dürtülerin Mücadelesi Olarak Psişenin Dinamiği

3. İdeoloji olarak Bilincin İçeriği

4. Freudculuğa ilişkin Marksist Savununun Eleştirisi
 

Dizin

Valentin Nikolayeviç Voloşinov (1895-1936)

Rus düşünür ve dilbilimci. Bahtin çevresinin en önemli temsilcilerinden. Özellikle Marksist düşünce ve edebiyat kuramı üzerindeki çalışmalarıyla ta­nınmıştır. Voloşinov, mensup olduğu çevrenin diğer üyeleri gibi Stalin re­­jiminin muhalifleri arasındaydı. Bahtin Okulunun çalışmaların­daki ortak ögeler edebiyat, dil, gösterge sistemleri ve sanatsal çalışmalar üzerineydi. Voloşinov 1926-1930 yılları arasında topluluğun dil üzerine yaklaşımları­nı Marksizm ve Dil Felsefesi başlıklı bir kitapta toplamıştır. (Türkçe Çeviri: Mehmet Küçük, Ayrıntı Yayınları, 2001). Rus düşünür, dili toplumsal di­yalojik bir etkileşim olarak ele almıştır. Önemli bir ma­kalesinde ise Sasussure’cü dilbilimin bir eleştirisini yapar. Voloşinov’un di­ğer eserleri: Beyond the Social (Toplumsal Olanın Ötesinde) The Latest Trends in Linguistic Thought in the West (Batı’daki Dilbilim Düşüncesinde En Yeni Eğilimler). 1970 yılında dilbilimci V. Ivanov, Voloşinov ve Medvedev imzalı bazı yapıtların gerçek yazarının Bahtin olduğu konusunda bir sav ortaya attıysa da bu iddia günümüze kadar kanıtlanamamıştır. Voloşinov’a atfedilen birçok yapıtın Bahtin ile fikir alışverişi içinde, ağırlıklı olarak Bahtin’in görüşleri doğrultusunda biçimlendiği ise bir gerçektir.

Cem Soydemir

1967 Ankara doğumlu. ODTÜ’de sosyoloji eğitimi aldı. 1994 yılından beri birçok kitabı Türkçeye kazandırdı. Kimi zaman başka işler yapsa da çeviriden bir türlü vazgeçemiyor. Çevirdiği eserlerden bazıları: Craig Brandist, Bahtin ve Çevresi; Claire Colebrook, Gilles Deleuze; Julien Benda, Aydınların İhaneti; George Basalla, Teknolojinin Evrimi (Doğu Batı); Mihail Bahtin, Karnavaldan Romana; Keith Ansell-Pearson, Kusursuz Nihilist (Ayrıntı); Mihail Bahtin, Dostoyevski Poetikasının Sorunları; Daniel Frampton, Filmozofi; György Lukács, Roman Kuramı (Metis).