• Psikolojinin Felsefi Tarihi

Psikolojinin Felsefi Tarihi

 • 110,00 TL
 • 77,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Antik Yunan’dan 20. yüzyıl ortalarına kadar psikolojinin düşünsel geçmişini Batı felsefesi eksenli ortaya koyan bu çalışma, yalnızca antik dönemden yakın döneme kadar insana dair en temel düşünceleri keşfetmekle kalmıyor, aynı zamanda geniş bir toplumsal ve bilimsel çerçevede cereyan eden fikirleri, akımları ve tarihsel süreçleri irdeliyor. Bu uzun tarihsel yolculukta Antik Yunan, Rönesans Floransası, Aydınlanma Çağı Fransası vb. daha birçok önemli tarihî durak noktası, günümüz psikolojisinin hangi kaynaklardan beslendiğini ortaya koyan birer uğrak yeri olarak karşımıza çıkıyor. Değinilen çağların problemleri ve bununla birlikte düşünürleri harekete geçiren düşünsel itici kuvvetin çıkış noktaları mercek altına alınıyor. Bu çalışma, felsefe ve bilim çağları ekseninde dönen, fakat bunu yaparken yalnızca kronolojik yönteme başvurmayan, aynı zamanda psikolojinin özünü kavrama ve psikolojinin hem biricik hem de diğer konularla bağlantılı olduğunu saptayan bir tanımlamaya ulaşma çabası güden bir psikoloji tarihi eseridir. Robinson, psikolojinin sadece belirli bir dönemin psikologlarının icra edeceği bir şey olarak algılanmaması için çaba gösterdiği bu eserinde, ABD’li psikolog Ernest R. Hilgard’ın dediği gibi, “genel olarak rastladığımız sıradan yöntemlerle büyük bir düşünürü övüp bir sonrakini kronolojik bir sırada izlemek yerine, düşüncelerin gelişimini zihnin doğası üzerine alternatif yaklaşımlar getirerek ortaya koymaktadır.”


 • Yazar: Daniel N. Robinson
 • Kitabın Başlığı: Psikolojinin Felsefe Tarihi
 • Orijinal Başlık: An Intellectual History of Psychology
 • Çeviren: Deniz Uludağ [İngilizce]
 • Yayına Hazırlayanlar: Meyra Yürükoğlu, Emin Aygün
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 249; Psikoloji Dizisi - 1
 • Basım Bilgileri: 1. Basım / Ocak 2020
 • Sayfa Sayısı: 606
 • ISBN: 978-625-7030-01-4
 • Kapak Resmi: Gustave Moreau, Orpheus, 1865.
 • Boyutları: 13,5 x 21

Bu kitabın detaylı "İçindekiler" bölümünü .pdf formatında buradan indirilebilirsiniz.

Yazarın kaleme aldığı "Önsöz" bölümünü .pdf formatında buradan indirilebilirsiniz.

Daniel N. Robinson (9 Mart 1937-17 Eylül 2018)

ABD’li felsefe profesörü. Temel ilgili alanı psikolojinin kavramsal ve felsefi temelleri olan, psikoloji felsefesi, psikoloji tarihi, ahlâk felsefesi, zihin felsefesi, felsefe tarihi, hukuk felsefesi gibi çeşitli birçok konu üzerine akademik çalışmalar ve eserler üreten Daniel N. Robinson, uzun yıllar Georgetown Üniversitesi’nde psikoloji profesörü olarak görev yaptı. 1991 yılından itibaren Oxford Üniversitesi’nde ders verdi. New York Şehir Üniversitesi Nöropsikloji Bölümü’nde doktora derecesi kazandı. Amerikan Psikoloji Derneği’nin iki bölümünde başkanlık yaptı; bunlardan biri olan Psikoloji Tarihi Bölümü’nden Ömür Boyu Başarı Ödülü ve diğeri Teorik ve Felsefi Psikoloji Bölümü’nden Seçkin Katkı Ödülü aldı. PBS için hazırlanan “The Brain” (Beyin) ve “The Mind” (Zihin) adlı televizyon serilerinde başdanışman olarak görev yaptı. Psychology and Law (Psikoloji ve Hukuk), Philosophy of Psychology (Psikoloji Felsefesi), The Insanity Defense from Antiquity to the Present (Eski Çağlardan Günümüze Delilik Savunması), Praise and Blame: Moral Realism and its Application (Övgü ve Suçlama: Moral Realizm ve Uygulanışı), Consciousness and Mental Life (Bilinç ve Zihinsel Yaşam) vb. kırktan fazla eserin yazarlığını veya editörlüğünü yaptı. En fazla ilgili gören çalışması Psikolojinin Felsefi Tarihi kendi alanında klasikleşmiş, belli başlı Batı üniversitelerinin psikoloji ve felsefe bölümlerinde okutulmakta olan bir eserdir.

Deniz Uludağ

1988 yılında doğdu. 2013 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü’nden mezun oldu. Bilimsel Bir Kültür Teorisi (Bronislaw Malinowski), Eski Çin’de Dinler, (Herbert Allen Giles), Antropoloji ve Modern Yaşam (Franz Boas), Ateşin Kökenine Dair Mitler (James George Frazer) çevirdi.