• Özne Nasıl Susturulur?

Özne Nasıl Susturulur?

  • 70,00 TL
  • 49,00 TL


  • Stok Durumu: Stokta var
  • 24 Saatte Kargoda


Etiketler: kitaplar

Serge Lesourd, Jacques Lacan’ın söylem türleri kuramından ve uzun yıllara dayanan klinik deneyimlerinden yola çıkarak, önceki çalışmalarında ele aldığı öznel ıstırabın yeni ifade biçimlerini tartışmayı sürdürüyor. Yazar, postmodern laf ebeliklerinin şekillendirdiği yeni toplumsal ilişkilerin, psikanalizin temel öğretilerinden biri olan “Doyum, her insani yaşamın bencil amacıdır” saptamasını çok iyi benimsediğini, ancak hemen onu izleyen bir diğer öğretisini unuttuğunu hatırlatıyor: “Her zevk, grup yaşamındaki bağları korumak için sınırlı ve tamamlanmamış kalmak durumundadır”. 
 
Günümüzün liberal pazar ekonomisi tarafından belirlenen “her zevkin sınırsız ve herkes tarafından ulaşılabilir olması” kuralı hem öznelleşme süreçlerinde hem de insani ilişkilerde etkilerini giderek artan depresyon, stres, anoreksia, hiperaktivite, intihar, bağımlılıklar, şiddet, yıkım, kabalık, zorbalık, cemaatleşmeler, kapalı narsistik gruplar gibi bireysel ve toplumsal patolojiler altında gösterirken, öznenin bu türden bir kapalı sistemde, belirsizlik ya da aşırılık hallerinde bulabildiği tek çıkış yolu  çoğunlukla kendi bedeni ya da ötekinin bedeni olmaktadır. 

Psikanalitik kuramın kavramlarının ustalıkla işlendiği ve incelikli bir klinik duyuşla örülen bu kitap, özneyi ve öznelliği susturan her türlü söylem karşısında okuyucusunu da sadece sözü almaya değil, sözü etik bir yerden almaya, sabırla ve dikkatle bekleyip dinlemeye, özenle ve özgürce üretmeye de teşvik ediyor.

 
  • Çevirenler: Özge Soysal – Ümit Edeş
  • Psikanaliz
  • 255 Sayfa
  • Ebat: 14 x 21
  • Nisan 2018 
  • ISBN: 978-605-2133-15-6

Başlarken

Sunuş

Anneleşmiş Bir Toplum

Özne için Yararlı Olan Üçüncünün “Issızlığı”

Kadınlar Olmaksızın Baba Olmaz

     İokaste’nin Modernliği

İnkâr Edilen Baba

     N. ya da Bir Kadın Eşcinselliğinin Oluşumu

Babaya Dair Üçlü

     Çocuksul Baba Çeşitlemesi

     Üç Baba… Artı Bir

Adlandırma ve Postmodernite

     Kadınsı Olmaksızın Anne Toplumu

Öznenin Farklılaşan Oluşumu

Özne ve Nesne Arasındaki Bölünme

Etken ve Edilgen Arasındaki Bölünme

Fallik Farklılaşmanın Oluşumu

Nihayet, Cinsiyet Farklılığı

     Eksikliğin Üç Biçimi

     İmgeselin Eksikliği: Fallusun Simgesel Kabulü

     Simgeselin Eksikliği: Öteki’de Eksikliğin Göstereni

     Gerçeğin Eksikliği: Şey İmkânsızdır

     Kadınsının Bir Tanımı

Öteki ve Farklılık

Modern Toplumsal Bağı Kuran Üç Küçük Anlatı

     “Oluş Halinde Kal” ya da Sonlanmayan Ergenlik İdeali

     Tüketim Nesnesinden Zevkleniyorum, O Halde Varım

     Çocuk Yapmak için Artık İki Kişi Olmaya Gerek Yok

Bağın Dayanağı Olarak Benlik İdealinden İdeal Benliğe

Ayna Evresi ve İki Farklılaşma Ölçüsü

Söylemsellik ve Öznelleşme

Söylemsel Yapı ve Efendinin Söylemi

     Özneler-Arasılığın Başarısızlığı

     Nesnenin Bölünüşü

Söylemler Şemasının Oluşumu

     Dört Söylem (+1)

     Dört Söylemin Yapısı

     Histeriğin Söylemi: Öznelliğin Sonsuz Söylemi

     Efendinin Söylemine Zorunlu Yabancılaşma

     Üniversitenin Söyleminin Kanıtlayıcılığı

     Öznenin Analistin Söylemindeki Direnişi

     Kapitalist İstisna ya da Öznellikten Çıkış

     Öznesiz Bir Söylem

Söylem Çiftleri

     İmkânsız Algoritmalar ya da Bazı Postmodern Sözceler Üzerine

     G1/a: Gösteren Zevk Nesnesini Gösterir; Madde Bağımlılığı Sözcesi

     a/G1: Nesne Göstereni Oluşturur; Marka Söylemi

     G2/Ö: Bilgi Özneyi Belirler ya da Teknolojik Sözce

     Ö/G2: Özne Bilginin Efendisidir ya da Postmodern Gurular

Postmodernitenin Laf Ebelikleri

Kapitalistin Söyleminin Yapısızlığı

Postmodern Laf Ebelikleri

     Ekolojik Laf Ebeliği

     Teknolojik Laf Ebeliği

     Programlayıcının Söylemi

Suçluları Olmayan Bir Depresifler Toplumu

Öteki Zalimdir

Postmodern Öznelleşme?

Söylemler ya da Zevkin İmkânsızlığı

     Zevkin Gösterilişi Karşısında Adın Freudcu Unutuluşu

     Laf Ebelikleri ya da Zevkin Gerçekleştirilişine İnanç

Öteki’nin Yıkımı ya da Neden Olarak Şiddet

     Rekabet Değil, Haset İlişkisi

Öteki’nin Ortadan Kalkması ya da Öznenin Melankolikleşmesi

     Ergen Depresifliği, Postmodern Model

     François ya da Öteki Yok Olduğunda

     Postmodernite ve Öznenin Melankolikleşmesi

Narsisistik Megalomani ya da Öznenin “Telaşlı Karışıklığı”

     Kimliğe Dair Etkiler

     Cemaatçilik: Liberalizmin Normu

Sınır Durumlar

     Kurt Artık Korkutmuyor

     Sınır Olarak Beden

     Kendini Kaybetme Arayışları

Postmoderniteyi Yaşamak

Dizin

Serge Lesourd

Psikanalist ve Nice Sophia Antipolis Üniversitesi’nde klinik psikoloji profesörüdür. 2002-2010 yılları arasında Strasbourg Üniversitesi’nde ­“Öznellik, bilgiler ve toplumsal bağ” adlı bir araştırma ünitesini yönetmiştir. érès yayınlarının “Psikanalizin Güncelliği” serisinin editörlüğünü de yapmış olan Lesourd’un, “Ergenlikler… Kadınsıyla karşılaşma” (Adolescences… Rencontre du féminin, éres, 2002, 2009), “Ergenlik oluşumu” (La Construction Adolescente, érès, 2005, 2007) kitaplarıyla birlikte katkıda bulunduğu ve editörlüğünü üstlendiği kolektif birçok eser ve sayısız makalesi bulunmaktadır.