• Stokta Yok
    Heinrich von Ofterdingen

Heinrich von Ofterdingen

  • 36,00 TL
  • 25,20 TL


  • Stok Durumu: Stokta Yok


Etiketler: kitaplar

Heinrich von Ofterdingen tabiat felsefesiyle şairlik idealindeki bağı dile getiren klasik bir oluşum romanıdır (Bildungsroman).

Novalis bu ünlü eserini "ruhun akustiği" diye betimler ve bu roman mavi bir çiçeğin tüm romantik gizemlerini içerir. Yirmi yaşındaki delikanlı Heinrich, bir gece rüyasında "mavi çiçeği" görür. Açık mavi renkteki bu çiçek delikanlıya doğru eğilince yapraklarının arasında beliren zarif kız yüzünün kendisinde yarattığı olağanüstü hislerle dolan delikanlının, artık en büyük arzusu bu çiçeğe kavuşmak olur. Annesiyle birlikte çıktıkları yolculukta karşılaştıkları kişiler onun ruhunu aşka ve sevgiye hazırlar. Sanatçının oluşumunu ve gelişmesini destekleyen bu yolculuk sonunda vardıkları büyükbabasının Augsburg'daki evinde delikanlının gördüğü rüyanın derin anlamı açıklığa kavuşur. Heinrich'in iç deneyimleri, aşk ve şiirin yeryüzündeki görüntüsü sayılan sevgilisi Mathilde ile karşılaştıktan sonra gerçeklikle birebir örtüşünce sanatçının oluşumu tamamlanmış olur. Yolculuk esnasında karşılaştığı tüccarlar ona şiir sanatı hakkındaki duygu ve düşüncelerini aktarır. Haçlı Şövalyeleri ile karşılaşmasından doğan savaş ruhu Doğulu kız Zulima'yı görünce yumuşayarak yerini hoşgörüye bırakır. Madenci, delikanlıyı doğanın gizemleri konusunda aydınlatırken, münzevî tarihin anlamını açıklar. Büyükbabası Schwaning'in evinde tanıştığı rüyasındaki sevgilisi Mathilde'nin babası ünlü şair Klingsohr, Heinrich'i şiir sanatının incelikleri konusunda eğitir. Romanın birinci kısmı Klingsohr'un anlattığı masal ile son bulur. Bu masal, romanın birinci ve ikinci bölümleri arasında aracılık görevini görür. Klingsohr'un Heinrich'e verdiği teorik dersin bir tamamlayıcısı olması ve romanın ana fikrini pekiştirmesi yönünden büyük önem taşır.

 

  • Çeviren: İclal Cankorel
  •  Edebiyat
  •  175 sayfa
  •  Ebat: 14x21
  •  ISBN: 978-605-5063-15-3

İÇİNDEKİLER


 

Önsöz

Heinrich von Ofterdingen


Birinci Kısım: Bekleyiş

Birinci Bölüm

İkinci Bölüm

Üçüncü Bölüm

Dördüncü Bölüm

Beşinci Bölüm

Altıncı Bölüm

Yedinci Bölüm

Sekizinci Bölüm

Dokuzuncu Bölüm


İkinci Kısım: Gerçekleşme

Romanın Devamı Hakkında

Tieck’in Açıklaması

Novalis (2 Mayıs, 1772-25 Mart, 1801)

Alman romantizminin önemli temsilcilerindendir. Gerçek ismi Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg’dir. Novalis ilk eğitimini özel öğretmenler­den alır. Eisleben’deki Luther gramer okuluna gider, burada retorik ve antik ede­biyata dair bilgi ve yeteneklerini geliştirir. Novalis 1790’dan 1794’e kadar Jena’da hukuk okur. Eğitimi sırasında Schiller ile tanışır ve Schiller’in dersleri­ne katılır. Schiller’in hastalık döneminde onunla yakından ilgilenir. Ayrıca Goethe, Herder ve Jean Paul ile tanışır, Ludwig Tieck, Friedrich Wilhelm Jo­seph von Schelling ve Friedrich ve August Wilhelm Schlegel kardeşler ile ar­ka­daş olur. Ekim 1794’te kamu hizmetinde çalışmaya başlayan Novalis bu sıra­larda tanıştığı Sophie von Kühn ile 15 Mart 1795’te nişanlanmıştır. Nişanlı­sının ansız ölümü Novalis’i derinden etkiler. 1795-1796 arasındaki dönemde Novalis Johann Gottlieb Fichte’nin düşünceleriyle ilgilenmiştir ki bu dünyaya bakış açısını büyük oranda etkiler. Fichte’nin felsefesindeki çeşitli kavramlarını geliştirir. 1798’de ilk fragmanları Athenäum isimli dergide yayımlanır. No­va­lis’in ilk yayınının ismi Blüthenstaub’dur ki bu aynı zamanda “Novalis” mah­la­sını da ilk kullandığı yerdir. Aralık 1798’te Novalis Julie von Charpentier ile nişan­lanır. Ağustos 1800’de tüberküloz hastalığına yakalanır. 25 Mart 1801’de Weißenfels’de çok kısa yaşamı sona erer.

İclal Cankorel

1950 yılında İstanbul’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Alman Lisesi’nden (Abi­tur); 1973 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Ede­biyatı Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. 1976 yılında Kanada, Ottawa-Car­leton Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünden “Master” derecesini aldı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi, Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünden “Doktor” unvanını kazandı. 1997-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yar­dımcı doçent olarak görev yaptı. 1998-1999 yılları arasında Bilkent Üniversite­si’nde edebiyat dersleri verdi. 2001-2004 yılları arasında Ukrayna, Kiev Dev­let Linguistik Üniversitesi ve 2009-2011 yılları arasında Azerbaycan, Bakü Slavyan Üniversitesi Alman Edebiyatı Bölümü’nde misafir öğretim üyesi ola­rak ders verdi. 2013 yılından itibaren Marmara Üniversitesi, Alman Dili ve Ede­biyatı Bölümünde Yrd. Doç. olarak görev yapmaktadır. Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İtalyanca bilmektedir. Yurtiçinde ve yurtdışında yayınlan­mış bir çok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır.