• Stokta Yok
    Fragmanlar

Fragmanlar

  • 23,00 TL
  • 16,10 TL


  • Stok Durumu: Stokta Yok


Etiketler: kitaplar

Novalis için felsefe bir yurt özlemidir. Felsefe her yerde evinde olabilme isteğidir. Böyle bir filozof olarak doğmuştu Novalis. Nesneleri, sebepten sebebe el yordamıyla ilerleyip bir ip merdiveniyle derine inercesine incelemek tarzındaki eğilimi, onu filozof kılan asıl şeydi. Nesnenin dış yüzüne takılı kalmak, onun için iyiden iyiye imkânsızdı; görünmez bir madde, onun zekâsını her yerde en içlere doğru yönel­tiyordu. Böylece filozoftu, her zaman, her an, bütün gücüy­le, insan olduğu kadar; bu nedenle de savaştığı ve hayatın­da ona karşı davrandığı bir teoriyle karşılaşmamıştı. Felse­fesi, tıpkı şiiri gibi onun hayatıydı: Hayatta öğrenilmiş, ha­yata uygulanmıştı.

Alman romantikleri Novalis için "atomlar hâlinde şiir ya­zar" diyordu. Onun fragmanları ise, ateşli toplar gibi güzel sıçrayışlarla yükseliyordu, karanlık gökyüzüne yumuşak bir aydınlık bırakarak...

"Rüyamızda rüya gördüğümüzü görüyorsak, uyanmak üzereyizdir. "

"Ölüm, bütün öteki kendini aşmalar gibi daha hafif bir var­lık yaratan bir kendini veriştir."

İnsan bu sözlerde temellendirilemeyen bir öz sezer ve bu ö­zü yakalamak ister; ama bunlar aynı zamanda insanın araştırmaksızın gözü kapalı kendini vermek istediği bir nefes müziktir.

Novalis özdeyişlerinde şiirden, felsefeye, ölümden kendi birlik düşüncesine romantik bir dünyanın bakış açısını bir şair-düşünür olarak yetkinlikle dile getirir.

 

  • Çeviren: Gürsel Aytaç
  • Edebiyat
  • 173 sayfa
  • Ebat: 14x21
  • ISBN: 978-605-5063-09-2

İÇİNDEKİLER

               

Novalis Üzerine


Çiçek Tozları

Çifte Ekler

Monolog               

Diyaloglar
 

Fragmanlar

Fragmanların Mânâsı

Edebiyat Dünyası ve Edebiyatçı

Tarih

Ansiklopedicilik

Felsefe

Birlikçi Felsefe (Symphilosophie)

Antropoloji

Derdin Şiir Bilgisi

Psikoloji

Fizyoloji

Tıp

Fizik

Matematik

Matematik Fragmanları

Sihir

Bulaştırma Kavramı
 

İnanç ve Sevgi ya da Kral ve Kraliçe

Önsöz

Ekler

Novalis (2 Mayıs, 1772-25 Mart, 1801)

Alman romantizminin önemli temsilcilerindendir. Gerçek ismi Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg’dir. Novalis ilk eğitimini özel öğretmenler­den alır. Eisleben’deki Luther gramer okuluna gider, burada retorik ve antik ede­biyata dair bilgi ve yeteneklerini geliştirir. Novalis 1790’dan 1794’e kadar Jena’da hukuk okur. Eğitimi sırasında Schiller ile tanışır ve Schiller’in dersleri­ne katılır. Schiller’in hastalık döneminde onunla yakından ilgilenir. Ayrıca Goethe, Herder ve Jean Paul ile tanışır, Ludwig Tieck, Friedrich Wilhelm Jo­seph von Schelling ve Friedrich ve August Wilhelm Schlegel kardeşler ile ar­ka­daş olur. Ekim 1794’te kamu hizmetinde çalışmaya başlayan Novalis bu sıra­larda tanıştığı Sophie von Kühn ile 15 Mart 1795’te nişanlanmıştır. Nişanlı­sının ansız ölümü Novalis’i derinden etkiler. 1795-1796 arasındaki dönemde Novalis Johann Gottlieb Fichte’nin düşünceleriyle ilgilenmiştir ki bu dünyaya bakış açısını büyük oranda etkiler. Fichte’nin felsefesindeki çeşitli kavramlarını geliştirir. 1798’de ilk fragmanları Athenäum isimli dergide yayımlanır. No­va­lis’in ilk yayınının ismi Blüthenstaub’dur ki bu aynı zamanda “Novalis” mah­la­sını da ilk kullandığı yerdir. Aralık 1798’te Novalis Julie von Charpentier ile nişan­lanır. Ağustos 1800’de tüberküloz hastalığına yakalanır. 25 Mart 1801’de Weißenfels’de çok kısa yaşamı sona erer.

Gürsel Aytaç

Eskişehir doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Al­man Dili ve Edebiyatı ile Latin Dili ve Edebiyatı öğrenimi gördü. Aynı fakültede Alman Dili ve Edebiyatı Dalında asistan oldu. Uzun yıllar bu okulda dersler verdi. “Hermann Hesse’nin Boncukoyunu Romanında Var Olma ve Oluş” konulu teziyle doktor, “Chr. Martin Wieland’ın Geschichte des Agathon Romanında Mutluluk” konulu Almanca yayınıyla doçent, 1975’te iki cilt­lik Alman Edebiyatı Tarihi, “Romancı Yönüyle Heinrich Böll”, “Thomas Mann’ın ‘Büyülü Dağ’ ve ‘Lotte Weimar’da, Romanlarındaki Edebî Kişiliği” ki­taplarıyla profesör oldu. Alman, Avusturya ve İsviçre edebiyatlarından mo­dern ve klasik pek çok yazarı Türkçeye kazandırmış, onlar hakkında yazılar yaz­mıştır. Karşılaştırmalı edebiyat biliminin Türkiye’de yerleşmesine katkıları bü­yüktür. Doğu Batı Yayınları’ndaki öteki çalışmaları: Ricarda Huch, Alman Ro­mantizmi, (Çeviri, 2005), Schiller, (Derleme ve çeviri, 2008), Georg Simmel, Tarih Felsefesinin Problemleri (Çeviri, 2008), Goethe Der ki… (Derleme ve Çeviri, 2010), Yeni Çağ Alman Edebiyatı (Telif, 2012), Çağdaş Alman Ede­bi­yatı (Telif, 2012), Çağdaş Türk Romanı Üzerine İncelemeler (Telif, 2012).