• Milliyetçilik Kuramları: Eleştirel Bir Bakış

Milliyetçilik Kuramları: Eleştirel Bir Bakış

 • 200,00 TL
 • 140,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Milliyetçilik ile ilgili uluslararası alanda yapılan tartışmaların dikkate aldığı ve dipnot düştüğü bu kitap, daha şimdiden kendi sahasında ciddi bir açılım sağlamış durumda.

Umut Özkırımlı, çoktandır tıkanmış olan bir tartışmanın ötesine geçmeyi başarıyor. Lehte veya aleyhte bir kavram tekeli yaratmaksızın, öncelikli olarak bu sahanın karmaşık dilini ayrıntılı ve sistematik bir şekilde çözümlüyor. Şimdiye kadar milliyetçilik ile ilgili birikmiş zengin literatürü klasik ve modern yaklaşımlarıyla birlikte okuyucuya sunuyor. Bu alanın doğum tarihini önceleyen romantik düşünürlerin yanında Hobsbawm, Kedourie, Smith, Gellner gibi çağdaş belli başlı kuramcıların görüşlerine yer veriyor. Bugün, dünyadaki birçok bölgenin yüz yüze olduğu etnisite ve kimlik ile ilgili sorunlar bu literatürün sınırlarına dahil. Tarihin hız kazandığı ve haritaların yer değiştirdiği devirler içinde çok ayrı milliyetçilik örneklerine rastlamak mümkün. Halkın, seçkin sınıfların, entelektüellerin ve ideolojilerin yarattıkları birbirinden farklı milliyetçililikler var. Dönemler arasında milliyetçiliğin nasıl değiştiğini gözlemlemek, en az bu kavramı tanımlamak kadar önemli. Milliyetçilik, kimi zaman ulusların doğuşunda muazzam kaynaştırıcı bir rol üstleniyor, kimi zaman da tehlikeli bir ideolojiye dönüşüyor. Gücü ve zayıflığı, masumiyeti ve saldırganlığı iç içe geçiyor.

Özkırımlı, bu erken çalışmasıyla karşılaştırmalı bir araştırmanın nasıl yapılacağına dair son derece yetkin bir örnek sunmaktadır.


 • Yazar: Umut Özkırımlı
 • Kitabın Başlığı: Milliyetçilik Kuramları: Eleştirel Bir Bakış
 • Yayına Hazırlayan:Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 33; Sosyoloji Dizisi - 10
 • Basım Bilgileri: 8. Basım / Eylül 2019 [1. Basım / Nisan 1999]
 • Sayfa Sayısı: 283
 • ISBN: 978-975-8717-36-1
 • Kapak Resmi: Napoléon Arcole Köprüsü’nde, Antoine-Jean Gros, Detay.
 • Boyutları: 13,5 x 21

İkinci Baskı için Önsöz


I. Giriş

Çalışmanın Amacı

Çeviri Sorunları

Çalışmanın Planı


II. Milliyetçilik Tartışması

Tarihsel Gelişim

Temel Sorular, Başlıca Sorunlar


III. Milliyetçilikten Önce Milletler: İlkçi Yaklaşım

İlkçi Yaklaşım Nedir? Neleri Savunur?

İlkçi Yaklaşımın Eleştirisi


IV. Milletlerden Önce Milliyetçilik: Modernistler

Modernist Yaklaşım Nedir?

Ekonomik Dönüşüm

Tom Nairn ve Dengesiz Kalkınma

Michael Hechter ve İç Sömürgecilik

Siyasi Dönüşüm

John Breuilly ve Bir Siyaset Biçimi Olarak Milliyetçilik

Paul R. Brass ve Milliyetçiliğin Seçkinlerce Kullanımı

Eric J. Hobsbawm ve İcat Edilen Gelenekler

Toplumsal-Kültürel Dönüşüm

Ernest Gellner ve Yüksek Kültürler

Benedict Anderson ve Hayalî Cemaatler

Miroslav Hroch ve Milli Hareketlerin Üç Evreli Gelişimi


V. Ara Yol? Milliyetçilik Tartışmasına Etno-Sembolcü Katkılar

Etno-Sembolcü Yaklaşım Nedir?

John Armstrong ve Tarihsel Bakış Açısı

Anthony D. Smith ve Milletlerin Etnik Kökeni

Etno-Sembolcü Yaklaşımın Eleştirisi


VI. Milliyetçilik Tartışmasını Aşmak: Yeni Yaklaşımlar

Neden ‘Yeni’?

Milliyetçiliğin Yeniden Üretimi: Banal Milliyetçilik

Toplumsal Cinsiyet ve Milliyetçilik


VII. Sonuç Yerine

Milliyetçilik Tartışmasının Genel Değerlendirmesi

Milliyetçiliği Anlamak: Analitik Bir Çerçeve Önerisi

Geleceğe Bakış


Kaynakça

Dizin

İkinci Basım için Önsöz

 

1998 yılı sonunda İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne doktora tezi olarak sunduğum bu çalışma, ilk olarak Sarmal Yayınevi tarafından 1999 yılında yayımlandı. Kitabın genişletilmiş İngilizce versiyonu ise bundan bir yıl sonra Theories of Nationalism: A Critical Introduction adıyla Palgrave Macmillan tarafından yayımlandı ve kısa sürede ciddi bir okur kitlesine ulaştı. Piyasaya çıktığı 2000 yılından bu yana 11 akademik dergide tanıtımı yapılan Theories of Nationalism, bugün hâlâ 20’yi aşkın ülkede, 50’nin üzerinde milliyetçilik dersinde ana okuma olarak kullanılmakta. Öte yandan kitabın orijinalini bulmak kısa bir zaman öncesine kadar mümkün değildi. Kitabı yayımlayan Sarmal Yayınevi’nin kapanmasıyla birlikte farklı dağıtımcıların eline düşen Milliyetçilik Kuramları’nın Türkçe basımı kısa sürede tükenmiş, yayın haklarına dair belirsizlik yüzünden yeni basımı da yapılamamıştı. Bu nedenle kitabın yeniden Türkiye okuyucusuyla buluşmasını sağlayan Doğu Batı Yayınları’na ve özellikle Taşkın Takış’a teşekkür etmek gerekiyor.

1999’dan bu yana geçen zaman içerisinde milliyetçilik çalışmaları literatüründe çığır açan yeni bir kuramsal çerçeve geliştirilemediği, milliyetçiliği anlayabilmek için klasik kuramlara atıfta bulunulmaya devam edildiği için okuyacağınız çalışmanın birinci basımın tıpkıbasımı olmasına karar verdik. Öte yandan aradan geçen sekiz senelik sürede, Türkiye’de milliyetçiliğe olan ilginin artmasının da etkisiyle, bu çalışmada anılan eserlerin bir bölümünün Türkçeye çevrildiğini belirtmek gerekiyor. Ancak çalışmada eserlerin orijinalleri kullanıldığı için Türkçe basımlara atıfta bulunulmayacak.

Kitabın yeniden yayımlanması vesilesiyle çalışmanın dayandığı doktora tezini yöneten Toktamış Ateş’e, çalışmanın tümü ya da belirli bölümlerini okuyarak eleştiri ve yorumlarıyla bana yol gösteren Mete Tunçay ve Nihal İncioğlu’na bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Birinci basım gibi, bu basımı da beni ben yapan annem Berin Özkırımlı ve 2005 yılında aramızdan ayrılan edebiyat tarihçisi babam Atilla Özkırımlı’ya ithaf ediyorum. 

Umut Özkırımlı

1970 yılında Ankara’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Saint-Joseph Fransız Lisesi’nde yaptı. 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Özkırımlı, yüksek lisans eğitimini The London School of Economics and Political Science’ta, doktora eğitiminiyse İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Özkırımlı’nın yayımlanan çalışmaları arasında Theories of Nationalism: A Critical Introduction (Milliyetçilik Kuramları, Eleştirel Bir Bakış, 2000) ve Contemporary Debates on Nationalism: A Critical Engagement (2005) adlı kitaplar ile Nationalism and its Futures (2003) adlı derleme bulunmaktadır. Milliyetçilik Kuramları, 20’den fazla ülkede, 50’yi aşkın milliyetçilik dersinde ana okuma olarak kullanılmaktadır.