• Nietzsche - Edebiyat Olarak Hayat

Nietzsche - Edebiyat Olarak Hayat

  • 65,00 TL
  • 45,50 TL


  • Stok Durumu: Stokta var
  • 24 Saatte Kargoda

“Kişinin kendisini yaratması hayattaki en büyük amaçtır.” Nietzsche, bunun tam da kendisinin yapmakta olduğu şey olduğunu söyleyerek bu amacı başarmanın, gene kendisinin getirdiği en büyük yenilik olduğunu belirtir.

Nietzsche, her dünya görüşünün tikel bir hayat biçimini mümkün kılıp desteklediğine ve bu nedenle özel çıkarları ve değerleri önvarsaydığına ve sergilediğine inanmasından ötürü görüşlerimizi, pratiklerimizi ve hayat tarzlarımızı “yorum” olarak adlandırır, böylece o, dünyayı genellikle, çeşitli pratiklerimiz ve hayat tarzlarımızın yorumlardan ibaret olduğu bir metin olarak kavrar. Eserlerinde ifade ettiği görüşlerin ürünü olan edebî karakter ve filozof kişi, bu görüşlerden bir hayat biçimi ortaya çıkaran ve başkalarının da kendilerine ait görüşlerden bir hayat biçimi ortaya çıkarmalarını talep eden bir felsefecidir ve hattâ onun da ötesinde bir sanatçıdır. 

Çünkü herkes kendisine ait dünya görüşünü gene bizzat kendisi üretecektir. Ve kişi bir kez bir âna evet demişse, diğer tüm anlara da evet demiş olacaktır. Zira “Bilmiyor musunuz bunu? Yerine getirdiğiniz her eylemde, her olayın tarihi tekrarlanıyor ve özetleniyor. Başıma sırf rastlantıların gelebileceği çağ geçti artık; bundan böyle zaten benim olmayan ne gelebilir ki başa hâlâ? Dönen, sonunda yuvasına, bana gelen, benim kendi benliğim ve uzun zamandır yabancı topraklarda olan ve tüm şeyler ile rastlantılar arasında saçılan benliğimin parçaları” değil midir? Kişi nasıl kendisi olur peki? Bu parçalardan, yorumlardan, görüşlerden ve değerlerden kendi hayatını edebî ve ebedî bir şekilde yaratarak değil mi?

 

  • Çeviren: Cem Soydemir
  • Felsefe
  • 346 Sayfa
  • Ebat: 14 x 21
  • Kasım 2016 
  • ISBN: 978-605-9328-59-3

İÇİNDEKİLER

 

Kısaltmalar

Önsöz

Giriş


Birinci Bölüm
Dünya

I. En Çeşitli Üslup Sanatı

II. Hayatın Bir Koşulu Olarak Yalan

III. Bir Şey Etkilerinin Toplamıdır

IV. Doğaya Karşı Olan Bir Şey Doğadır Zaten
 

İkinci Bölüm
Benlik

V. Şu Hayat –Ebedi Hayatınız

VI. Kişi Nasıl Kendi Olur?

VII. İyinin ve Kötünün Ötesinde

 

Metinler ve Çeviriler Üstüne

Dizin

Alexander Nehamas

1946 yılında Atina’da doğan Alexander Nehamas, doktorasını Princeton Üniversitesi’nde 1971 yılında tamamladı. Aynı üniversitede 1976-81 yılları arasında fel­sefe profesörü olarak çalıştı. Daha sonra California ve Princeton üniversitelerinde felsefe dersleri verdi. Nehemas’ın çalışmaları Yunan felsefesi, estetik, Nietzsche ve Foucault ve edebiyat teorisi üzerine yoğunlaşmıştır. Yazar ve editör olarak yayımladığı birçok kitabı vardır. Nehemas’ın Türkçede yayımlanan öte­ki eseri: The Art of Living: Socratic Reflections From Plato to Foucault (Yaşama Sanatı: Platon’dan Foucault’ya Sokratik Düşünümler, çev. Cem Soydemir, Do­ğu Batı).