• Türkiye'de Felsefe - II

Türkiye'de Felsefe - II

 • 450,00 TL
 • 315,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Modern anlamda Türkiye’de felsefenin gelişimi, genellikle, Tanzimat’la başlayan Meşrutiyet’le ivmelenen ve Cumhuriyet’le devam eden üç tarihsel dönem halinde ele alınmaktadır ve geriye doğru bakıldığında yaklaşık 180 yıllık bir geçmişi olduğu görülür. Bu coğrafyada felsefe uzun bir süreden sonra ancak Tanzimat döneminde modernleşme çabalarına paralel olarak yeniden ilgi görmeye başlamış ve böylece Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadarki felsefi etkinliğimize damgasını vuran şey daha çok Batı felsefesinin alımlanması problemi ve bu yöndeki tartışmalar olmuştur. Bu tartışmalar halen devam etmekle birlikte Cumhuriyet’le en azından neyin alınacağına ya da alınması gerektiğine resmen de olsa karar verilmiş ve felsefi kültüre ve yazına ilişkin beklentiler büyük oranda belirlenmiştir. Tanzimat ve Meşrutiyet’ten devreden felsefe mirası Cumhuriyet döneminde işlenmeye devam etmiş ve felsefenin Türkiye’de yeniden yurtlandırılması ve bir felsefe geleneğinin oluşumu adına düşünürlerimiz felsefenin farklı alanlarında daha özgün düşünceler üretebilmek için yoğun bir faaliyette bulunmuşlardır.

Cumhuriyet’in 100. yılı çerçevesinde, yüz yıllık felsefi birikimimizi ve geldiğimiz noktayı görebilmek, tarafsız bir gözle düşünce muhasebemizi yapabilmek ve gelecek yüz yıl için yapılması gerekenlere dair bir fikir ortaya koyabilmek adına hazırlanan bu çalışma, Türkiye’de 1923-2023 arasında felsefeye emek vermiş, eser ve düşünce üretmiş ve son sözünü söyleyip aramızdan ayrılmış düşünür, akademisyen, yazar ve entelektüelleri, felsefede en çok öne çıkan yönleriyle ve Cumhuriyet Dönemi Türk düşüncesine yaptıkları en özgün katkılarıyla ele alıp tartışan makalelerden oluşmaktadır.


 • Editör: Kemal Bakır
 • Kitabın Başlığı: Türkiye'de Felsefe - II [1923-2023]
 • Yayına Hazırlayanlar: Taşkın Takış, Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 427; Felsefe Bilimi Dizisi - 120
 • Basım Bilgileri: 1. Basım: Haziran 2024
 • Sayfa Sayısı: 667
 • ISBN: 978-625-8123-86-9
 • Boyutları: 16,5 x 24
 • Kapak Resmi: "Miğferli Minerva ve Bilgeliğin Baykuşu", MS 2 yüzyıl, Louvre Müzesi, Fotoğraf: Jastrow.

Sunuş
       Kemal Bakır


Nusret Hızır’ın Bilimsel Felsefe Tasarımı
       Hasan Aydın & Kübra Atay


Suut Kemal Yetkin ve Estetik
       Nil Avcı


Cemil Sena Ongun’da Bilim ve Felsefe İlişkisi
       Zöhre Yücekaya


Erol Güngör ve Düşüncelerinin Felsefi Temeli
       Zafer Yılmaz


Takiyettin Mengüşoğlu ve Fenomenoloji Hareketi
       Seval Bulutoğlu


Cemil Meriç Felsefesi: Aforizmaya Hapsolmuş Düşünce
       Armağan Öztürk


Macit Gökberk’in Felsefe Çalışmaları
       Mustafa Günay


Bir Felsefe Disiplini Olarak Bilim Tarihi ve Aydın Sayılı
       Hüseyin Gazi Topdemir


H. Vehbi Eralp’in Cumhuriyet Dönemindeki Felsefi Düşünceye Katkıları

       Can Karaböcek


Arda Denkel ve Analitik Düşünce
       Gül Turanlı


Hüseyin Batuhan’da Bilimsel Düşünüşün Temel Ögesi Olarak Mantık
       Dilek Başerer


Antropontolojik Yöntemin Işığında ve Türkçe Bağlamında Nermi Uygur’da Dışdünya-Düşünme-Dil İlişkisi
       Betül Çotuksöken


Selahattin Hilav’ın Felsefe Tasarımı
       Ferhat Akdemir


Doğu-Batı Sentezinde Eğitim Felsefesine Adanmış Bir Yaşam: Prof. Dr. Saffet Bilhan
       İsmail Güven


Vehbi Hacıkadiroğlu’nun Türkiye’de Felsefenin Gelişimine Katkısı
ve Felsefi Düşünceleri Üzerine Bir İnceleme
       Tuncay Saygın


Ulus Baker: Bireyleşme İlkesinin Yüzeybilimi
       Özgür Taburoğlu


Cumhuriyet Dönemi Türk Felsefesinin Tanığı Olarak Arslan Kaynardağ
       Tanju Toka


Cemal Yıldırım’da Bilimsel Düşünce Kültürü

       Serdar Saygılı


Füsun Akatlı: Türkiye’de Felsefe, Dil, Kültürsüzleşme ve Aydın
       Aynur Tunç


Uluğ Nutku’nun Felsefesi
       H. Sinan Özbek


Bir Felsefe Tarihçisi Olarak Prof. Dr. Ahmet Cevizci
       Kasım Küçükalp


Türk Düşüncesinde Estetik Eşik: İsmail Tunalı
       Ömür Karslı


Sabri Büyükdüvenci ve Eğitişim Felsefesi
       Murat Bahadır


Bedia Akarsu’nun Felsefesinde Aydınlanma, Cumhuriyet ve Atatürk Devrimi
       Özlem Bağdatlı


Nihat Keklik ve Felsefe Bölümünün Tekemmülü

       Cahid Şenel


Ömer Naci Soykan’ın Felsefesi
       Lokman Çilingir


Şerif Mardin’in Siyasi Düşünceye Katkısı
: Türk Modernliği Üzerine Eleştirel Bir Tartışma
       Armağan Öztürk


Fuat Sezgin: İlme Adanmış Bir Ömür
       Hüseyin Aydoğdu


Türkiye’nin İlk Kadın Bilim Tarihçisi: Prof. Dr. Sevim Tekeli
       Yavuz Unat


Felsefeyi Güzelleştiren İnsan: Prof. Dr. Necati Öner
       Celal Türer


Prof. Dr. Abdulkuddûs Bingöl’ün İslâm Felsefesi ve Mantık Çalışmaları
       Ali Osman Gündoğan


Oruç Aruoba: Gündelik Hayatın Filozofu, Ânın Şairi
       Ekrem Güzel


Felsefe-Bilim, Fizik-Metafizik Düzlemde Ş. Teoman Duralı Düşüncesi

       Ahmet Dağ


Necmettin Tozlu: Geleneği ve Evrenselliği Birlikte Düşünmek
       Celal Yeşilçayır


Sezai Karakoç’ta Devlet ve Devlet Adamı
       Turan Karataş


Yaşamın Anlam Olanaklarından Doğan Özlem’in Felsefesine

       Hatice Nur Beyaz Erkızan


Mübahat Türker-Küyel ve Türk Düşünce Geleneği
Bağlamında Farâbî Üzerine Tespitleri
       Sema Önal


Önay Sözer’in Düşüncesinde Varlık ve Dil
       Sanem Yazıcıoğlu

Sunuş

 

Modern anlamda Türkiye’de felsefenin gelişimi, genellikle, Tanzimat’la başlayan Meşrutiyet’le ivmelenen ve Cumhuriyet’le devam eden üç tarihsel dönem halinde ele alınmaktadır ve geriye doğru bakıldığında aşağı yukarı 180 yıllık bir geçmişi olduğu görülür. Her ne kadar daha öncesinde bir felsefe etkinliğimiz söz konusu olsa da bunun modern/batılı anlamda bir felsefeyi karşılayıp karşılamadığı ayrıca batılı formatta bir felsefeye sahip olmanın zorunlu olup olmadığı hususu da tartışmaya açıktır. Fakat bu tartışmalar bir yana, felsefeye ve bir felsefe geleneğine duyulan istek ve ihtiyacın Tanzimat’tan beri kendini güçlü bir şekilde hissettirdiği söylenebilir. Zira Türk-İslâm kültür coğrafyasında yaklaşık altı yüzyıllık uzun bir aradan sonra ancak Tanzimat döneminde ivmelenen modernleşme çabalarına paralel olarak felsefe yeniden ilgi görmeye başlamış ve Batının felsefe problemleri tekrar tartışmaya açılmıştır. Böylece Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadarki felsefi etkinliğimize damgasını vuran şey daha çok Batı felsefesinin alımlanması problemi ve bu minvaldeki gayretler ve tartışmalar olmuştur. Bu tartışmalar halen daha devam etmekle birlikte Cumhuriyet’le en azından neyin alınacağına ya da alınması gerektiğine resmen de olsa karar verilmiş ve akademik ve akademi dışı felsefi kültüre ve yazına ilişkin beklentiler büyük ölçüde belirlenmiştir. Tanzimat’tan ve Meşrutiyet’ten devreden felsefe mirası Cumhuriyet döneminde işlenmeye devam etmiş ve felsefenin Türkiye’de yeniden kökleştirilmesi ve yurtlandırılması adına düşünürlerimiz felsefenin farklı alanlarında daha özgün fikirler üretebilmek için faaliyette bulunmuşlardır.

Cumhuriyet’in 100. Yılı münasebetiyle, yüz yıllık felsefi birikimimizi ve geldiğimiz noktayı görebilmek, fikir muhasebemizi yapabilmek ve gelecek yüz yıl için yapılması gerekenlere dair bir fikir ortaya koyabilmek adına hazırladığımız bu kitapta, Türkiye’de 1923-2023 arasında akademide ve akademi dışında felsefeye emek vermiş, eser ve düşünce üretmiş ve son sözünü söyleyip ebediyete irtihal etmiş düşünür, akademisyen, yazar ve entelektüelleri felsefede en çok öne çıkan yönleriyle ve Cumhuriyet Dönemi Türk düşüncesine yaptıkları en özgün katkılarıyla sistematik-problematik bir şekilde tartışan yazılar ile ele aldık. Yazıları, konu edinilen kişilerin vefat tarihlerine göre kronolojik olarak sıraladık. Felsefecilerin yanı sıra, sosyolog ve edebiyatçı kimlikleriyle bilinmekle birlikte felsefi problemleri kendi sahalarına taşıyan ve tartışan ve böylece farklı alanlardan Türk felsefesine katkıda bulunan bazı entelektüelleri de çalışmamıza dahil ettik. Türkiye’de felsefe elbette burada ele alınan isimler ve konular ile sınırlı değildir. Zira halihazırda birbirinden değerli çok sayıda entelektüel, düşünür, yazar ve akademisyen düşünce üretmeye ve Türkiye’de felsefe ırmağını beslemeye devam etmektedir. Düşünceleri bereketli ömürleri bol olsun.

Son olarak bu çalışma Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve üniversitelerinden değerli yazarların katkılarıyla vücuda geldi, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Ayrıca bu çalışmanın yayın hayatına çıkmasına vesile olan Doğu Batı Yayınlarına Türk düşüncesi adına teşekkür ederiz.

Okuruna faydalı olması ve bu konuda yapılacak çalışmalara katkıda bulunması dileğiyle...

 

Kemal Bakır
Erzurum, Mart 2024

Kemal Bakır

1979 yılında Erzurum’un İspir ilçesinde doğdu. 2001’de Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nden mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde 2007’de yüksek lisansını, 2012’de de doktorasını tamamladı. 2001-2006 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde sınıf öğretmeni olarak, 2006-2014 yılları arasında ise Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 2014’de Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandı. 2017’de Doçent, 2023’te de Profesör unvanını aldı ve halen Erzurum Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’ndeki görevini sürdürmektedir. Başlıca çalışma alanları ahlâk felsefesi –etik–, eğitim felsefesi, sosyal felsefe ve çağdaş Türk düşüncesi olup bu konularda çok sayıda kitap içi bölüm, ansiklopedi maddesi, bildiri ve makalelerinin yanısıra; Demokratik Eğitim: John Dewey’in Eğitim Felsefesi Üzerine (Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2011, 5. basım), Natüralist Eğitim: Jean-­Jacques Rousseau’da Eğitimin Toplumsal ve Ahlâki Temelleri (Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2016), Francis Hutcheson ve Ahlâk Duyusu Teorisi / Yüreğin Yasası (Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2016), Gen-Etik: İnsan Genom Projesi Üzerine Bir Etik Sorunlaştırma (Hasan Türkez ile birlikte, Ertual Akademi Yayıncılık, Erzurum, 2018), Eğitim Felsefesi (Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2019, 6. basım) başlıklı beş telif kitabı, Feminizm Âlem-i Nisvân (Odette Laguerre, Terc. Baha Tevfik, Sadeleştiren ve yayına hazırlayanlar. Kemal Bakır, Ali Utku, Çizgi Kitabevi, Konya, 2015) başlıklı bir kolektif sadeleştirme çalışması ve Anarşizm: Doğu ve Batı Arasında Tarihsel Bir Bakış (ed. Kemal Bakır, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2021) başlıklı bir derleme çalışması bulunmaktadır.