• Anarşizmin Felsefi Temelleri

Anarşizmin Felsefi Temelleri

 • 65,00 TL
 • 45,50 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Anarşinin bugünkü anladığımız şekli için milat 18. yüzyıl olarak alınabilir, işte Godwin’in önemi bu noktada ortaya çıkar, zira çağdaş dönemin bilinen ilk ismidir. Peter Marshall’a göre, “Godwin anarşizmin en büyük düşünürüdür. Seksen yıllık ömründe onlarca kitap, binlerce sayfa kaleme alan Godwin, yaşadığı dönem göz önünde bulundurulduğunda radikal bulunabilecek bir felsefeye sahiptir.

Godwin'e göre dünyadaki kötülüğün temel kaynağı yerleşik yönetimleri ve kurumları olan devlettir, olması gereken şey devletsiz toplum ve otonom yapıların inşa edilmesidir. Doğrudan demokrasi uygulanarak tüm yurttaşlar birbirinin sesini duyabilmelidir. Ayrıca Godwin, mülkiyeti herkesin ortak kullanımına açılması gereken bir şey olarak görür ve işbirliğine vurgu yapar; ona göre, üretim kişilerin yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda gönüllülükle organize edilmelidir; bu nedenle onun komünizm ve anarşizmle ilgili ilk sistematik fikirleri ürettiği kabul edilir. Bu fikirler Kropotkin sayesinde yaygınlaşır.

“Komşunu kendin gibi sev,” diyen Godwin’e göre anarşist düzene geçiş şiddetsiz ussal bir aydınlanma süreciyle yaşanmalıdır: “Doğrusu, bu eşitsizliği gidermenin yolu şiddet değil, akıldır.” Ona göre, insan aklı ve mantığının gücü sınırsızdır. Özgürleşmenin anahtarı akıldır.

Godwin’in yaklaşık 250 yıl önce kaleme aldığı yazılarına anarşizm, felsefe ve siyaset bilimi açısından Batı’da ilginin geçtiğimiz yüzyılda yeniden canlanması ve Türkiye’de ise Godwin’in eserlerinden herhangi birinin çevrilmemiş olması, bu çalışmanın oluşmasındaki temel motivasyonlardan biridir.


 • Yazar: William Godwin
 • Kitabın Başlığı: Anarşizmin Felsefi Temelleri
 • Orijinal Başlık: The Collected Writings of William Godwin
 • Çeviren: Deniz Uludağ [İngilizce]
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Kapak Resmi: Pieter Bruegel, Asi Meleklerin Düşüşü, 1562.
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 288; Felsefe - 78
 • Basım Bilgileri: 1. Basım / Kasım 2020
 • Sayfa Sayısı: 128
 • ISBN: 978-625-7030-40-3
 • Boyutları: 13,5 x 21


Çevirenin Önsözü


İnsan Felsefesi

Zorunluluk ve Özgür İrade

Dış Koşulların İnsan Üzerindeki Etkisi

İnsanın Düşünceleri ve Bunların İradi Eylemler Üzerindeki Etkileri

Eşitlik

Birey ve Toplum

Mükemmel İnsan


Etik

Ahlâklılık

Erdem

Adalet

Özsevgi ve İyilik

Özsaygı ve Hoşnutluk

Vazife

Haklar

Baskı ve Cebir

Vaatler

Evlilik

Din


Siyaset Felsefesi

Politika

Hükümet ve İdare

Toplum Sözleşmesi

Anayasa

Yasama

Yasa ve Hukuk

Ceza

Siyasal İktidar ve Otorite

İtaat

Düşünce ve İfade Özgürlüğü: Hakikate Giden Yol

Vatanseverlik

Monarşi

Aristokrasi

Demokrasi

Cumhuriyetçilik

Temsiliyet

Oy Verme

Meclis

Siyasal Birlikler ve Partiler

Devrim

Savaş

Barış

Direniş

Despotizm


Politik Ekonomi

Mülkiyet Meselesinin Önemi

Eşitsizlik

Ekonomik Adalet ve Mülkiyet

Mülkiyet Hakkı

Nüfus


Eğitim Felsefesi

Eğitim

Çocukların Özgürlük Sevgisi ve Hayal Gücü

Milli Eğitimin Zararları

Öğretmen

Öğretim

Özgür Toplumda Eğitim


Anarşist Felsefe

Özgürlük

Anarşi

Özyönetim

Adalet ve Savunma

Devletin Feshi

Toplumsal Düzen

William Godwin (3 Mart 1756-7 Nisan 1836)

Gazetecilik, siyaset felsefesi ve edebiyat gibi alanlarda çalışmaları olan Godwin, 3 Mart 1756’da İngiltere’de Wisbech, Isle of Ely, Cambridgeshire’da dünyaya geldi. Liberal bir eğitim alan Godwin, Locke’un felsefesinden, Newton’ın biliminden, Hutcheson’ın etiğinden ve Rousseau’nun özgürlük anlayışından etkilendi; yazılarında özgürlük, ateizm ve anarşiye vurgu yapan Godwin, insanların özgür doğduğuna, toplumun ve kurumların bu çerçeve içerisinde şekillenmesi gerektiğine inandı. Bu doğrultuda özgürlükçü-liberter düşünceye büyük katkılar sunarak siyaset felsefesinde büyük bir etki yarattı. Üretken bir yazar olan Godwin, elliden fazla edebî ve kuramsal eser ortaya koydu. An Enquiry Concerning Political Justice, and its influence on Genereal Virtue and Happiness (Politik Adalet Üzerine Bir İnceleme ve Bunun Genel Erdem ve Mutluluk Üzerindeki Etkisi) çalışması yaşadığı dönemde büyük bir yankı uyandırdı. Britanya işçi hareketinde önemli bir etkisi olan Godwin, 19. yüzyılda anarşist ve komünist düşünce üzerindeki etkisini yitirdi. Aynı yüzyılın sonlarında Britanya’daki toplumsal ve siyasi atmosferden ötürü ünü giderek azaldı. Godwin, günümüzde ilk kadın hakları savunucusu olarak gösterilen Mary Wollstonecraft’la evlendi. Modern dönemin “ilk feministi” ile “ilk anarşisti”nin birlikteliğinden –Frankenstein romanının yazarı olarak bilinen– Mary dünyaya geldi. Kızı Mary’nin doğumundan çok kısa bir süre sonra Mary Wollstonecraft’ın hayatını kaybetmesi Godwin’i derinden sarstı. Çalışmalarına ara verdi. Birkaç sene sonra Mary Jane Clairmont’la evlenen Godwin maddi zorluklar yaşadı, kitapçılık ve yayıncılık yaptı. İlerleyen yıllarda yazmaya ve üretmeye yeniden ağırlık veren Godwin 7 Nisan 1836’da öldü.

Deniz Uludağ

Çevirmen, müzisyen. 1988 yılında Bursa'da doğdu. 2013 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü’nden mezun oldu. Çevirdiği kitaplardan bazıları şunlardır: Bilimsel Bir Kültür Teorisi (Bronislaw Malinowski), Eski Çin'de Dinler, (Herbert Allen Giles), Antropoloji ve Modern Yaşam (Franz Boas), Ateşin Kökenine Dair Mitler (James George Frazer) ve Psikolojinin Felsefi Tarihi (Daniel N. Robinson).