• Siyaset Felsefesi Tarihi: Platon’dan Žižek’e

Siyaset Felsefesi Tarihi: Platon’dan Žižek’e

 • 540,00 TL
 • 378,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Zihinlerimizi, çağımızın neredeyse ortak hissiyatı olarak nitelenebilecek çözümsüzlük hissinin yarattığı umutsuzluktan kurtaracak tek şey, kuşkusuz ki siyaset felsefesinin, siyasetin neliğine ilişkin tanımlamalarına dönüp bir kez daha bakmak, siyasal eylemlerimiz ve eylemlerimizin ilkeleri üzerine bir kez daha düşünmek olacaktır. Siyaset felsefesi tarihine ilişkin elinizdeki kitapta ortaya konulmaya çalışılan bu türden bir düşünme, iki temel faydayı beraberinde getiriyor: Güncel siyasetin değişim rüzgârının yönünü tespit etmek için güne damgasını vuran siyaset anlayışlarının sorunlarını tarihsel kaynaklarından takip ederek keşfetmek; bugün unutulan “iyi yaşam”-siyaset ilişkisini yeniden hatırlatarak, siyasal varoluşun anlam ve değerine ilişkin özsel bir sorgulamayı gerçekleştirmek.

Tarihsel ve siyasal analizi ortak bir potada eritmeyi hedefleyen bu türden bir düşünmenin ayırt edici özelliği, geleceğe ilişkin içkin ütopik bir bakışı içinde barındırmasıdır. İçkindir çünkü gelecekle kurulmaya çalışılan ilişki geçmişe perde çekilerek gerçekleştirilen geleceğe saf bir yönelme değildir; aksine geçmişten gelen bir tarih bilinciyle yapılan –yani bir anlamda gelenekleri bütünüyle atlamayan– ama geçmişin tozlu raflarına da saplanıp kalmayan – dolayısıyla nostaljik yönelimlere başvurmayan– bir yolculuğu andırır. Yolculuğun temel amacı son'lu bir tarih algısını sorgulayarak geçmişi ve geleceği şimdi'de birleştirebilmek, bu yolla şimdi'de alternatif olanı açığa çıkarabilmektir.

Walter Benjamin'in konuya ilişkin vurgusu bu aşamada hatırlanabilir: “(...) hiçbir olgu, bir neden olduğu için zorunlu olarak tarihsel olgu niteliğini kazanmaz. Bu niteliği olup bitişinin ardından, belki binlerce yıl sonra ortaya çıkan koşullar aracılığıyla kazanır. Bunu çıkış noktası yapan her tarihçi, olaylar dizisini bir tespih gibi parmaklarının arasından kaydırmaktan vazgeçer. Kendi çağının geçmişteki son derece belirli bir çağla paylaştığı konumu kavrar.” Siyaset Felsefesi Tarihi (Platon'dan Žižek'e), tıpkı Janus gibi hem geçmişe hem de geleceğe bakarak çağımızın konumunu daha iyi anlamamızı olanaklı kılmakla kalmıyor, aynı zamanda siyasete dair umut duyabilmemiz için tarihte varolan olanakları da gözler önüne seriyor.


 • Editörler: Ahu Tunçel - Kurtul Gülenç
 • Kitabın Başlığı: Siyaset Felsefesi Tarihi: Platon’dan Žižek’e
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Tasarım Uygulama: Aziz Tuna
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 97; Siyaset Bilimi Dizisi - 9
 • Basım Bilgileri: 4. Basım / Eylül 2021 [1. Basım 2013]
 • Sayfa Sayısı: 861
 • ISBN: 978-605-5063-03-0
 • Kapak Resmi: “General Scipio, Cicero ve İmparator Decius” – Domenico Ghirlandaio’nun Sala del Giglio çizimlerinden detay; 1482-1484, Palazzo Vecchio/Floransa.
 • Boyutları: 16,5 x 24

 

 

I. CİLT

Editörlerin Notu

Giriş

Platon
     Nihal Petek Boyacı

Aristoteles
     Nazile Kalaycı

Marcus Tullius Cicero
     Pelin Atayman Erçelik

Aurelius Augustinus
     Betül Çotuksöken

Farabi
     Yaşar Aydınlı

İbn Haldun
     H. Fırat Şenol

Niccolò Machiavelli
     Kurtul Gülenç

Martin Luther
     Kaan Harun Ökten

Hugo Grotius
     Ali Taşkın

Thomas Hobbes
     Önder Kulak

Benedictus (Baruch) Spinoza
     Abdurrahman Aydın

John Locke
     Erol Kuyurtar

Charles-Louis de Secondat Baron de Montesquieu
     Ahu Tunçel

David Hume
     Örsan K. Öymen

Jean-Jacques Rousseau
     Seyit Coşkun

Immanuel Kant
     Özlem Duva

Edmund Burke
     Fatih Duman

Jeremy Bentham
     Aysel Doğan

Katkıda Bulunanlar


II. CİLT

Giriş

Alexis de Tocqueville
     Kubilay Aysevener

John Stuart Mill
     Yıldız Silier

Karl Heinrich Marx
     Bora Erdağı

Friedrich Wilhelm Nietzsche
     Buse Kemaloğlu - Çetin Türkyılmaz

Max Weber
     Bener Ergüngör

Carl Schmitt
     Toros Güneş Esgün

Martin Heidegger
     Dilek Arlı Çil

Walter Benjamin
     Bora Erdağı

Leo Strauss
     Funda Günsoy Kaya

Frankfurt Okulu
     Çetin Veysal

Karl Raimund Popper
     Gürol Irzık

Hannah Arendt
     Devrim Sezer

Albert Camus
     Feysel Taşçıer

Louis Althusser
     Taner Yelkenci

John Rawls
     Gülriz Uygur

Michel Foucault
     Ferda Keskin

Jürgen Habermas
     Murat Özbank

Jacques Derrida
     Zeynep Direk

Richard Rorty
     Özgür Gürsoy

Charles Taylor
     Aydın Müftüoğlu

Alain Badiou
     Savaş Ergül

Giorgio Agamben
     Onur Kartal

Gayatri Chakravorty Spivak
     Utku Özmakas

Slavoj Žižek
     Ersin Vedat Elgür

Judith Butler
     Hülya Durudoğan

Katkıda Bulunanlar

 

EDİTÖRLERİN NOTU

 

Siyasetin nesnesi olan her birey ya da ilişki, siyasetin öznesidir de. Siyaset, sadece entelektüel düşüncenin değil, aynı zamanda günlük hayatın belirleyicilerinin en başında gelir. Çoğu zaman siyasetle belirlenen günlük hayatlarımız, siyasete yönelik özel bir dikkat ve hassasiyet geliştirmeyi gerektirir. Bu gereklilik, aynı zamanda, belirlenen öznenin ayrı bir siyaset yorumunun da olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla her belirlenen kadar farklı siyaset yorumundan söz etmek olanaklıdır.

Elinizdeki kitabın amacı da bu farklılıkların ortaya koyulmasıyla ilişkilidir. Siyaset felsefesinin bugünü belirleyen temalarının, tarihsel ve problematik bakımdan ayrıştırılması, birer belirlenen olan farklı yazarların farklı perspektiflerinin farklı yorumları olarak karşınıza çıkacaktır. Bu açıdan kitabın bütününde her ne kadar tarihsel bir kurgu olsa da, her yazının problematik bir çalışma olarak görülmesi daha doğru olacaktır.

Bu çerçevede 2010 yılından beri yürüttüğümüz çalışmanın tasarımını şekillendirirken, dünyadaki literatür zenginliğine rağmen, ülkemizde siyaset felsefesinin konu ve problemlerini tanıtan eser sayısının oldukça az olmasının yarattığı eksiklikten hareket ettik. Elbette ki siyaset felsefesi alanına böylesi geniş çaplı bir çalışmayı kazandırma arzusu, tek tek her birimizin gücünü hayli aşan bir isteği göstermekteydi. Bu denli geniş bir tarih içerisinde farklı bakış açılarını görmek için felsefe dünyasının yoğun desteğine ihtiyacımız oldu. Bu destek bize güç katarken, aynı zamanda, yeni kuşak felsefecilerle onların hocaları olmuş daha eski kuşağı bir araya getirdi. Böylece Sokrates’ten bu yana felsefe eğitiminin temeli olan usta-çırak ilişkisini kitaba da taşımış olduk.

İki cilt olarak tasarladığımız Siyaset Felsefesi Tarihi (Platon’dan Žižeke) başlıklı çalışmamızın birinci cildinde sırasıyla Nihal Petek Boyacı, Nazile Kalaycı, Pelin Atayman Erçelik, Betül Çotuksöken, Yaşar Aydınlı, H. Fırat Şenol, Kurtul Gülenç, Kaan Harun Ökten, Ali Taşkın, Önder Kulak, Abdurrahman Aydın, Erol Kuyurtar, Ahu Tunçel, Örsan K. Öymen, Seyit Coşkun, Özlem Duva, Fatih Duman ve son olarak Aysel Doğan’ın yazıları yer almaktadır. Yazarlara, siyaset felsefesi alanında kapsayıcı bir kaynağın oluşturulması yönündeki katkılarından dolayı teşekkürü borç biliriz. Kitabın basım aşamasında desteklerini esirgemeyen Doğu Batı Yayınları’na şükranlarımızı sunarız.

 

Editörler
Ahu TUNÇEL - Kurtul GÜLENÇ

Ahu Tunçel

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı’nda yazdığı “Özne ve Birey Kavramları Bağlamında Nietzsche’nin Modernliği Eleştirisi” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda doktora derecesi alan yazarın doktora tezi 2010 yılında Bir Siyaset Felsefesi: Cumhuriyetçi Özgürlük başlığıyla kitap olarak yayımlandı. 2002 yılından bu yana Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde görev yapmakta olan Tunçel’in siyaset felsefesi alanında çeşitli kitap ve dergilerde yayımlanmış yazıları bulunmaktadır.

Kurtul Gülenç

1979 yılında Bursa’da doğdu. 1997 yılında girdiği Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde­ki lisans eğitimini 2002 yılında tamamladıktan sonra, 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden yüksek lisans, 2010 yılında da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden doktora derecelerini aldı. Felsefelogos, Baykuş, Yeditepe’de Felsefe, Felsefe Dünyası, Felsefe Yazın, Cogito, Özne, Kaygı gibi ulusal ve uluslararası dergilerde çeşitli makaleleri ve çevirileri yayımlandı. Gülenç’in Önder Kulak ile birlikte kaleme aldığı Marx’ın Halleri: Marksist Düşüncede Diyalektik Bir Yolculuk adlı kitabının yanısıra yine Önder Kulak ile birlikte dilimize kazandırdığı Basın Özgürlüğü Üzerine adlı kitap çevirisi de bulunmaktadır. 2004-2010 yılları arasında Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Gülenç, hâlen Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

KATKIDA BULUNANLAR

 

Abdurrahman Aydın: 1979 yılında Adıyaman’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yüksek lisans derecesini aldı. Aydın, Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde hem doktora çalışmalarını yürütmekte hem de araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Yaşar Aydınlı: 1984 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Gene aynı üniversiteden 1986 yılında Farabide Nübüvvet Nazariyesi başlıklı çalışması ile yüksek lisans, 1992 yılında ise İbn Bâccenin İnsan Görüşü çalışması ile doktora derecesi aldı. Halen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde dekan ve İslâm Felsefesi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Aydınlı’nın yapıtlarından bazıları şunlardır: Farabi, Gazali: Muhafazakâr ve Modern, Farabide Tanrı-İnsan İlişkisi, İbn Baccenin İnsan Görüşü.

Nihal Petek Boyacı: 1981 yılında İstanbul’da doğdu. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim dalından mezun olduktan sonra, 2006’da Kocaeli Üniversitesi Felsefe Anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2013 yılında Uludağ Üniversitesi Felsefe Anabilim dalında doktora derecesini aldı. 2006-2013 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümünde araştırma ve öğretim görevlisi kadrolarında çalıştı. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Seyit Coşkun: 1999 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı’nda Çağdaş Siyaset Felsefesinde Negatif ve Pozitif Özgürlük Ayırımı başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. Gene aynı Üniversite’nin Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı’nda 2010 yılında tamamladığı Jürgen Habermasın Söylem Etiği Kuramında Ahlâk Yargılarının Oluşumu ve Temellendirilmesi Sorunu adlı çalışmasıyla doktora derecesi almaya hak kazandı.

Betül Çotuksöken: 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. 1972-1978 yılları arasında Özel Darüşşafaka Lisesi’nde öğretmenlik ve müdür yardımcılığı yaptı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde çalıştı. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Aynı bölümde yardımcı doçent, doçent, profesör ve anabilim dalı başkanı olarak görev aldı. Özellikle Ortaçağ felsefesi konusunda uzman olan Çotuksöken’in yapıtlarından bazıları şunlardır: Metinlerle Ortaçağ, Felsefi Söylem Nedir?, Felsefeyi Anlamak Felsefeyle Anlamak, Kavramlara Felsefe ile Bakmak. Betül Çotuksöken halen Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü başkanı olarak görev yapmaktadır.

Aysel Doğan: 1989 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü bitirdi. Bowling Green State Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden “Uygulamalı Felsefe” alanında yüksek lisans, ODTÜ Felsefe Bölümü’nden Hipotez Doğrulanmasının İlişki Örneklemiyle Açıklanması başlıklı tezi ile doktora derecelerini aldı. Temel ilgi alanları bilim felsefesi, siyaset felsefesi ve hukuk felsefesi olan Doğan’ın ulusal ve uluslarası düzeyde birçok makalesi bulunmaktadır. Aysel Doğan halen Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Fatih Duman: 1977’de Ezine’de doğdu. 1998’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Siyaset Bilimi alanında yüksek lisansını (2001) ve doktorasını (2007) tamamladı. Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

Özlem Duva: 1975’te doğdu. Çukurova Üniversitesi Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü’nde lisans, Cumhuriyet Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Kantın Felsefi Antropolojisi ve Çağdaş Felsefeye Etkileri başlıklı teziyle doktora derecesi almaya hak kazandı. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışma ve ilgi alanları felsefi antropoloji, Aydınlanma düşüncesi ve eleştirileri, politika felsefesi ve hukuk felsefesidir.

Pelin Atayman Erçelik: 1982 yılında İstanbul’da doğdu. 2000-2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda lisans eğitimini tamamladı. 2005 yılında Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlayan Erçelik, 2006 yılında aynı anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında Ciceroda Doğal Hukuk Anlayışı başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladıktan sonra aynı yıl doktora eğitimine başlayan Erçelik şu sıralar “Lucretius’un Tanrı ve İnsan Anlayışı” başlıklı doktora tezi üzerine çalışmaktadır.

Nazile Kalaycı: Yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı. Halen Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Kalaycı, Eski Yunanca, Eskiçağ’da felsefe, ondokuzuncu yüzyılda felsefe ve siyaset felsefesi alanlarında dersler vermektedir.

Önder Kulak: Lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı. Daha sonra, Sussex Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Marx, Lukács ve Adornoda Yabancılaşma ve Şeyleşme başlığı altında teziyle yüksek lisans derecesi aldı. Alman İdealizmi, Marksizm, Frankfurt Okulu ve Alman Tarih Okulu konuları üzerinde çalışan yazarın, Felsefe Yazın, Doğu Batı, Yeditepede Felsefe gibi çeşitli dergilerde çalışmaları bulunmaktadır. Yazar halen, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde doktora eğitimine devam etmektedir.

Erol Kuyurtar: 1992 yılında Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. 1997’de Hull Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden “Uygulamalı Felsefe” alanında yüksek lisans derecesini, gene aynı bölümden Multicultural Citizenship in a Liberal Society adlı çalışmayla 2002 yılında doktora derecesini aldı. Halen Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Siyaset ve Ahlâk Felsefesi derslerini vermekte olan Kuyurtar’ın yoksulluk, ötanazi, insan hakları ve hayvan etiği üzerine yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Kaan Harun Ökten: 1969’da doğdu. Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi’nde kazandı. Aynı dönemde Göttingen Üniversitesinde Martin Heidegger, Immanuel Kant ve Aristoteles konularında araştırmalarda bulundu. Daha sonra sırasıyla İstanbul Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen Kemerburgaz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Ökten’in yapıtlarından bazıları şunlardır: “Varlık ve Zaman Kılavuzu, Aristoteles, Muallâkta Var Olmak, Heidegger Kitabı, Reformasyon Dönemi Siyasal ve Dinsel Düşünce Tarihine Giriş, Heidegger ve Üniversite. Bu çalışmaları dışında 2008’de yayımlanan Martin Heidegger’in Varlık ve Zaman çevirisi yazarın düşün hayatımıza en önemli katkılarından birisidir.

Örsan K. Öymen: 1965’te doğdu. 1987 yılında ODTÜ Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. 1990 yılında New York Üniversitesi (NYU) Felsefe Bölümü’nden yüksek lisans, 1999 yılında ODTÜ Felsefe Bölümü’nden doktora derecesini aldı. Felsefede ilgilendiği alanlar şunlardır: epistemoloji, etik, siyaset felsefesi, kuşkuculuk, varoluşçuluk. Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi, Felsefe Sanat Bilim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Assos’ta Felsefe oluşumunun kurucusu ve yöneticisidir.

H. Fırat Şenol: 1976 Ankara doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde 1999 yılında lisans, 2002 yılında da yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır. 2009’da İstanbul Üniversitesi’nde “İbn Haldun’da Tarih ve Umran Sorunu” başlıklı tezini savunarak ‘Doktor’ unvanı almaya hak kazanmıştır. 2000-2009 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalışan Şenol, 2009’dan bu yana Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Ali Taşkın: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Felsefe Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Taşkın’ın, ulusal ve uluslararası yayınlarının yanısıra, 2007 yılında yayınlanan Hume Araştırmaları ve İskoç Aydınlanması adlı iki kitabı bulunmaktadır. Temel uzmanlık alanı Felsefe Tarihi olan yazar, özellikle Yeniçağ ve Aydınlanma üzerine yaptığı çalışmalara ek olarak, son dönemde hukuk felsefesi alanında da araştırmalara yönelmiştir.

KATKIDA BULUNANLAR

 

Kubilay Aysevener: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı. Uzun yıllar Ankara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra, 2005 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne, 2009 yılında da Dokuz Eylül Üniversitesi’ne geçti. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanlığı görevini yürüten Aysevener’in özellikle tarih felsefesi ve İngiliz İdealizmi alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Dilek Arlı Çil: 1981 yılında İstanbul’da doğdu. 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2010 yılında aynı anabilim dalında başladığı doktora eğitimine halen devam etmektedir. 2007 yılında Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Çil, 2009 yılında aynı bölümde öğretim görevlisi oldu. Bilgi felsefesi, etik ve çağdaş felsefe, Çil’in temel ilgi alanlarıdır.

Zeynep Direk: Doktorasını 1998 yılında Memphis Üniversitesi’nden aldı. Halen Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Direk, Heidegger, Merleau-Ponty, Derrida ve Levinas felsefeleri üzerine yazdığı makaleleriyle tanınmaktadır. Başkalık Deneyimi (YKY, 2005), Dünyanın Teni (Metis, 2003), Erdem Gökyaran ile birlikte hazırladığı Sonsuza Tanıklık (Metis, 2003), Refik Güremen ile birlikte hazırladığı Çağdaş Fransız Düşüncesi (Epos, 2004) ve Gaye Çankaya ile birlikte hazırladığı Jean- Paul Sartre: Tarihin Sorumluluğunu Almak (Metis, 2010), düşünürün yayımlanmış diğer önemli eserleridir.

Hülya Durudoğan: Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden lisans, Duquesne Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. Halen Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde görev yapmaktadır. Son zamanlardaki çalışmalarında toplumsal cinsiyet ve feminizm üzerinde yoğunlaşan Durudoğan, Koç Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi’nin (KOÇKAM) müdür yardımcılığı görevini de sürdürmektedir.

Ersin Vedat Elgür: Dicle Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim görevlisidir. “Yirminci Yüzyıl Marksizmi’nde Bir Gerilim: Bilim mi Felsefe mi?” başlıklı yüksek lisans tezini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde bitiren Elgür, “Kendi Geçerliliğini Kanıtlayan Bir Tarih: Diyalektiğin Diyalektik Gelişimi ve Onto-politika” başlıklı doktora çalışmasını gene aynı üniversitede tamamlamıştır.

Bora Erdağı: Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde 2001 yılında “Kant’ın Doğa Anlayışı” başlıklı tezi ile yüksek lisansını, 2010 yılında “Maddeci Tarihçiliğe Eleştirel Bir Katkı Denemesi” başlıklı tezi ile de doktorasını tamamladı. Halen aynı üniversitede doktor araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Toplum ve Bilim, Praksis, Felsefelogos, Felsefeyazın, Cogito gibi dergilerde inceleme, tanıtım ve makaleler yayınladı. Marx ve Benjamin, özel olarak ilgilendiği düşünürlerdir. Estetik, tarih ve politika felsefeleri ise Erdağı’nın genel ilgi alanlarını oluşturmaktadır.

Savaş Ergül: 1979 yılında Batman’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı. Halen aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Bener Ergüngör: 1973 yılında İstanbul’da doğdu. 1992 yılında Saint-Joseph Fransız Lisesi’nden, 1999 yılında da Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak hazırladığı Fransızca Yüksek Lisans Tezini 2003 yılında, doktora tezini ise 2010 yılında tamamladı. 2006 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde yarı-zamanlı olarak görev yapmaktadır.

Toros Güneş Esgün: 1985 yılında Ankara’da doğdu. Halen araştırma görevlisi olarak çalışmakta olduğu Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde lisans öğrenimini ve yüksek lisansını tamamladı. Gene aynı bölümde doktorasını yapmakta olan Esgün’ün akademik ilgi alanları; siyaset felsefesi, hukuk felsefesi ve felsefi antropolojidir.

Özgür Gürsoy: Emory Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden doktorasını aldı. Gürsoy’un ilgi alanları Alman İdealizmi, 20. yüzyıl kıta felsefesi, Michel Foucault ve Theodor W. Adorno. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Gürol Irzık: 1986 yılında Indiana Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamlayan Irzık’ın ilgi alanları, bilim felsefesi, bilim eğitimi, sosyal ve politik felsefe ve sosyal bilimler felsefesidir. Yurtdışı ve yurtiçinde birçok çalışması yayımlanan Irzık halen Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Onur Kartal: 1983 Ankara doğumludur. Lisans öğrenimini tamamlamış olduğu Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde doktora yapmakta ve araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Funda Günsoy Kaya: 1998’de Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2001’de aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. 2009’da Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde politika felsefesi alanında doktora derecesi aldı. Yayınları arasında Felsefe ile Teolojinin Kavşağında: Strauss ve Schmitt’te Politik Olan başlıklı telif eserin yanısıra çağdaş pragmatizmin en önemli temsilcilerinden Richard Rorty’nin Felsefe ve Doğanın Aynası kitabının Türkçe çevirisi ve ulusal-uluslarararası dergilerde yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır. Kaya, Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde görev yapmakta olup siyaset bilimi, politika ve hukuk felsefesi derslerini vermekte ve çağdaş politik teoriler, milliyetçilik, modern toplum ve insan hakları düşüncesinin gelişimi, felsefe-din ile politika-hukuk-ahlâk ilişkisi konularında çalışmaktadır.

Buse Kemaloğlu: 1982 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde doktora yapmakta ve araştırma görevlisi olarak görevini sürdürmektedir.

Ferda Keskin: Siyaset felsefesi –özellikle Frankfurt Okulu ve Michel Foucault– üzerine çalışmalar yapan Keskin halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Aydın Müftüoğlu: 1964 doğumlu. 1992 yılında “Modernitenin Doğuşunda Leviathan’ın Yeri” başlıklı tezi ile Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlayan Müftüoğlu, aynı yıl Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2001 yılında “Rawls, Rorty ve Taylor’ın Demokrasi Anlayışlarında Birey ve Kollektivite’nin Yeri” başlıklı tezi ile doktora derecesi almaya hak kazandı. 2003 yılından bu yana Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Kürsüsü’nde yardımcı doçent unvanıyla görev yapmakta olan Müftüoğlu’nun başlıca çalışma alanları felsefe tarihi ve politika felsefesi, ilgi alanları ise politik liberalizm, postmodernizm, anarşizm ile bu gelenekleri merkeze alan tartışmalardır.

Murat Özbank: 1966 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimi aldı. Kanada-Ottowa’daki Carleton Üniversitesi’nde siyaset bilimi alanında doktora yaptı. 2001 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Utku Özmakas: 1986, Bergama doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Yazı ve çevirileri Felsefelogos, Baykuş, Cogito, Varlık, Kitap-lık, Virgül, Mesele, Felsefeyazın, Radikal Kitap ve Heves gibi dergilerde yayımlandı. Şiir eleştirisi alanında Şiirimizde Milenyum Kuşağı (Pan, 2008) adını taşıyan bir kitabı var. Ayrıca Dennis Dworkin’in Sınıf Mücadeleleri (İletişim, 2012) kitabını çevirdi.

Devrim Sezer: 1971’de İzmir’de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, London School of Economics and Political Science ve Carleton Üniversitesi’nde öğrenim gördü. 2005 yılından bu yana İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Genel olarak politika felsefesi tarihi, özel olarak ise özgürlük, yurttaşlık, kamusal alan, kozmopolitanizm, modernlik, cumhuriyetçilik, hermeneutik ve Eleştirel Teori temel ilgi alanları. Adile Arslan ile birlikte hazırladığı Hasan Ünal Nalbantoğlu’na Armağan 2008’de yayımlandı.

Yıldız Silier: Uzmanlık alanı sosyal ve politik felsefe olan Silier, 2004’ten beri Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesidir. 2005’te Ashgate Yayınevi’nden Freedom: Political, Mehaphysical, Positive and Negative, 2006’da Yordam Kitap’tan Özgürlük Yanılsaması: Rousseau ve Marx ve 2010’da Yordam Kitap’tan Oburluk Çağı: Felsefe ve Politik-Psikoloji Denemeleri kitapları yayımlanmıştır.

Feysel Taşçıer: 1973 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde, Siyasal Alanın Belirlenmesinde Şiddetin Rolü Üzerine Üç Görüş: Hannah Arendt, Michel Foucault ve Giorgio Agamben konulu çalışmayla 2008 yılında tamamladı. Temel ilgi alanları siyaset-hukuk felsefesi, edebiyat ile felsefe ilişkisi, Antikçağ felsefesi, tarih felsefesi ve hermeneutiktir.

Çetin Türkyılmaz: 1969 yılında Sivas’ta doğdu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Aynı üniversitede 2004 yılında doktora derecesi aldı. Halen Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde doçent olarak görevini sürdürmektedir. Türkyılmaz’ın temel ilgi alanı olan Kant sonrası Alman felsefesi içerisinde Kant, Alman İdealizmi, Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein üzerine yayımlanmış makaleleri ve çevirileri bulunmaktadır.

Gülriz Uygur: Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, doktora öğrenimini ise Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı. Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi ve bilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Uygur hukuk-etik ilişkisiyle ilgili çalışmalar yapmakta ve bu konuyla ilgili Hukuk, Etik ve İlkeler başlıklı bir kitabı bulunmaktadır.

Taner Yelkenci: 2013’ün Mayıs ayında kaybettiğimiz dostumuz Yelkenci Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde doktoralı öğretim görevlisi olarak görev yapmaktaydı. Düşünür ağırlıklı olarak, Althusser, Marx ve Lacan üzerine yoğunlaşmış, özellikle devlet ve hukuk felsefesi alanında çalışmalar yapmıştır.

Çetin Veysal: Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi. Ağırlıklı olarak Frankfurt Okulu ve Marksizm üzerine yoğunlaşan Veysal’ın ulusal ve uluslararası düzeyde birçok çalışması bulunmaktadır.