• Avrupa Düşüncesinin Serüveni: Antikçağlardan Günümüze Batı Düşüncesi

Avrupa Düşüncesinin Serüveni: Antikçağlardan Günümüze Batı Düşüncesi

 • 110,00 TL
 • 77,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Avrupa nasıl Avrupalaştı? Bu kitapta, Avrupa’yı ve Avrupalılığı yaratan düşüncelerin bir özetini okuyacağız. Jacquline Russ, Avrupa’nın soy kütüğünden hareketle, bilhassa her yüzyılın taşıdığı kendine özgü atmosfer üzerinde durmaya çalışmıştır. Pek tabii, yüzyılların zihinlerde belirli bir resmi canlanmazsa kavramlar da içi boş sözcüklere dönüşecektir. Bu senkrenizasyon kaygısından hareketle kitabın yazarı, Antikçağlardan günümüze, Avrupa’da ve Avrupa bilincinde yaşanan gelişmeleri, ilerlemeleri, bunalımları, altüst oluşları ve yeniden doğuşları tasvir etmeye çalışmıştır.

Latin-Yunan ve Yahudi-Hıristiyan uygarlıklarının bir sentezi olan Avrupa felsefi, sanatsal, dinsel, bilimsel ve toplumsal atılımları, ‘Ortaçağ Aydınlığı’nı, Rönesans’ı, Aydınlanma Çağı’nı, Hümanizmi, Devrimler yüzyılını ve daha birçok bileşeni içine alan uzun bir süreçtir. Filozoflar, din adamları, bilim insanları, sanatçılar, politikacılar, iktidar sahipleri ve halk kitleleri Avrupa’yı yaratma yolunda yaşanan büyük maceranın aktörleridir. Bu yolculuk içinde Avrupa’nın Grekleşmesi, Latinleşmesi, Romalılaşması, Germenleşmesi, Hıristiyanlaşması ve son kertede modernleşmesi, bir “modern batı düşüncesi” üretmesi ayrı süreçler, ayrı etkileşimlerdir. Elbette, Platon, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, Descartes, Spinoza, Vico, Montesquieu, Rousseau, Kant ve Hegel gibi düşünürler bu düşünce serüveni içinde ‘olmazsa olmaz’ bir paye kazanmışlardır.


 • Yazar: Jacqueline Russ
 • Kitabın Başlığı: Avrupa Düşüncesinin Serüveni: Antikçağlardan Günümüze Batı Düşüncesi
 • Orijinal Başlık: L’aventure de la pensée européenne [1998]
 • Çeviren: Özcan Doğan [Fransızca]
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 64; Felsefe Dizisi - 22
 • Basım Bilgileri: 1. Basım / Mart 2011 - 5. Basım / Nisan 2021
 • Sayfa Sayısı: 510
 • ISBN: 978-975-8717-70-5
 • Kapak Resmi: “Teolojinin arabasını çeken yedi özgür bilim/sanat” (Gramer, diyalektik, retorik, matematik, astronomi, müzik ve matematik)
 • Boyutları: 13,5 x 21

Bu kitabın detaylı "İçindekiler" bölümünü .pdf formatında buradan indirilebilirsiniz.

Jacqueline Russ

Fransız yazar ve felsefe profesörü. Etik felsefesi konusunda çalışmalar yapıyor. Felsefe alanında birçok eserin sahibidir. Düşüncenin Yolları (A. Colin), Çağdaş Düşüncenin Serüveni (A. Colin), Çağdaş Etik Düşünce (Que sais-je? - PUF), Felsefede Yöntemler (A. Colin), Felsefe Sözlüğü (Bordas) ve İktidar Teorileri (Hachette) yayımladığı kitaplardan bazılarıdır.