• Boşluk, Aşırılık ve Keyfîlik

Boşluk, Aşırılık ve Keyfîlik

 • 48,00 TL
 • 33,60 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Boşluklar, toplumsal, siyasal veya kültürel alanlarda çok farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Yeni ve daha özgür yaşamlar için açık alanlar olarak boşluklar keyfî şekillerde doldurulduğunda çeşitli aşırılık biçimlerine neden olabilir. Boşlukları dolduran kişi, topluluk ya da kurumlar, belirli bir akıl, yapısal zorunluluk, etik sorumluluk veya sınıfsal kimlikten uzak davrandığında türlü adaletsizliklere neden olabilirler. Bu durumda belli bir zümrenin keyfîliği başka keyif biçimlerini yok eder; aşırılık, topluma, siyasete, hayata egemen olmaya başlar. Koşulsuzca serbest, başıboş yaşayanların yanında aşırılıklara, şiddete, baskılara maruz kalanlar ortaya çıkar. Boşlukların fazla ya da eksik doldurulması, eşit biçimde paylaşılmaması, her alanda azgelişmişlik biçimlerine sebep olur.

Özgür Taburoğlu bu çalışmasında, boşlukları doldurmaya dönük keyif biçimlerini toplumsal, siyasal veya kültürel yapıların esası gibi ele alıyor. Bu yapıların sağlamlığı ve adil olması da mevcut boşlukların nasıl ve nelerle doldurulduğuyla ilgilidir. Taburoğlu, boşluk, keyfîlik ve aşırılık görüngülerini bağlantılı şekilde tarif ederken, tarih, felsefe, siyaset, toplumbilim ve kültür kuramları içerisinde yolunu kaybetmeden ilerliyor. Machiavelli, Hobbes, Durkheim, Weber, Gökalp, Schmitt, Lukács, Tanpınar, Lacan, Küçükömer, Foucault, İnalcık, Mardin, Kıray, Agamben, Butler, Žižek gibi birçok farklı düşünür ve yazarı bir arada okumaya çalışıyor.


 • Yazar: Özgür Taburoğlu
 • Kitabın Başlığı: Boşluk, Aşırılık ve Keyfilik
 • Yayına Hazırlayan: Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 139; Sosyoloji Dizisi - 27
 • Basım Bilgileri: 2. Basım, Ekim 2021 / 1. Basım, Mart 2016
 • Sayfa Sayısı: 319
 • ISBN: 978-605-5063-81-8
 • Kapak Resmi: “Miao Albümü’nden bir enstantane” (Qian miao tu), 19. yüzyıl. Avustralya Ulusal Kütüphanesi Arşivi.
 • Boyutları: 13,5 x 21

Bu kitabın detaylı "İçindekiler" bölümünü buradan ve kitaptan bir bölümü buradan okuyabilir ve .pdf formatında indirilebilirsiniz.

Özgür Taburoğlu

1973 doğumlu. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi’nde sosyoloji doktorasını tamamladı. Ankara’da mühendis olarak çalışıyor. Yayımlanan çalışmaları:

— Dünyevi ve Kutsal: Modernlerin Maneviyat Arayışları (Metis, 2008)
— Kent Efsaneleri: Zamanımızın Batıl İnançları ve Takıntıları (Doğu Batı, 2011)
— Resim, Söz ve Yazı: İmge Yaratmanın ve Bozmanın Yolları (Doğu Batı, 2013)
— Boşluk, Aşırılık ve Keyfilik (Doğu Batı, 2016)
— Nazar: Başkası Nasıl Görür? (Doğu Batı, 2017)
— Tanpınar Sözlüğü: Şahsi Bir Masalın Simgeleri (Doğu Batı, 2019)
— Vicdan: Başkası Olarak Kendisi (Doğu Batı, 2019)
— Alışveriş Merkezinde Yaşayan Adam (Deli Dolu, 2020, kurmaca)
— Yavaşlık Felsefesi: Khôra, Tao ve Aralıklar (Doğu Batı, 2020)