• Stokta Yok
  İngiltere Tarihi

İngiltere Tarihi

 • 298,00 TL
 • 208,60 TL


 • Stok Durumu: Stokta Yok

İngiltere tarihi bir ülkenin ve halkın ortak yazgısından çok daha fazlasına sahiptir. Bu tarih İskoçya, İrlanda ve Galler ile birlikte topyekûn Britanya Adaları tarihidir. Bütünüyle bakıldığında emperyal bir gücün Avrupa’dan Amerika’ya, Ortadoğu’dan Hindistan’a yayılması ve en uzak topraklarda diplomasi, sömürge, ekonomi, dil ve kültür, edebiyat aracılığıyla hüküm sürmesidir. En geniş anlamıyla İngiltere bir yönetim sanatı ve uzlaşmanın eseridir. Hem içeride hem de dışarıda kriz ve bunalımları kendine özgü değerleri ve tarihsel sürekliliğini koruyarak çözmüştür. Bu nitelik ona, Kıta Avrupası ve tüm rakiplerinden daha üstün, her koşulda en gerçekçi politikaları üretebilme ayrıcalığını kazandırmıştır.

Bu ülkede atılan adımlar kendi sınırlarına hapsolmamış, dünya siyasetini doğrudan etkilemiş ve ulusların geleceğini tayin etmiştir. Bireyin tanımını, evrensel hukuk anlayışını, demokrasi ve parlamento geleneğini açıklığa kavuşturmak için hep bu ülkede olup bitenlere dikkat kesilmek gerekecekti. Henüz 1215’te bu topraklarda iktidarın sınırsız bir güce sahip olmadığı söylenmiştir. Magna Carta’nın ilânı, burjuva sınıfının doğuşu, Sanayi ve Ulaşım devrimleri, birbiri ardına icat ve yenilikler, refah, lüks ve moda anlayışı, tüketim toplumu, futbol seyri vb. tüm bu olaylar ve yaşam tarzlarındaki değişimler başka toplumları da bir cazibe unsuru olarak bu ülkenin tarihine ve geçmişine çekmiştir.

… Ve II. Richard’ların, Mary Stuart’ların, Elisabeth’lerin İngilteresi… Sayısız savaşın, dinmeyen ihtirasların, taht kavgalarının, değerler mücadelesinin, öncü fikirlerin yer aldığı bu sayfalar, kuruluşundan günümüze bir ülkenin tarihini aydınlatmaktadır.


 • Yazar: Jeremy Black
 • Kitabın Başlığı: İngiltere Tarihi
 • Orijinal Başlık: A History of the British Isles
 • Çeviren: Aytaç Yıldız [İngilizce]
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 250; Tarih Dizisi - 32
 • Basım Bilgileri: 2. Basım / Ekim 2020 [1. Basım / Ocak 2020]
 • Sayfa Sayısı: 571
 • ISBN: 978-625-7030-02-1
 • Kapak Resmi: Jean Froissart, Kral II. Richard ve 1381 tarihli Köylü Ayaklanması.
 • Boyutları: 13,5 x 21

Önsöz

Giriş


I. Bölüm:
Roma Öncesi ve Roma Döneminde İngiltere

II. Bölüm: Britonlar, İngilizler ve İskandinavlar 400-1066

III. Bölüm: Ortaçağ

IV. Bölüm: 16. Yüzyıl

V. Bölüm: 1603-1688

VI. Bölüm: 1689-1815

VII. Bölüm: Reform Çağı ve İmparatorluk, 1815-1914

VIII. Bölüm: 20. Yüzyıl: Teknoloji, Değişim ve Toplum

IX. Bölüm: 21. Yüzyılın Başlarında İngiltere

x. Bölüm: Sonuç


Dizin

Jeremy Black

1954 yılında dünyaya geldi. Cambridge Üniversitesi ile Oxford Üniversitesi’nde tamamladığı lisansüstü eğitimin ardından, 1980 yılında Durham Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Farklı yıllarda önde gelen Avrupa ve Amerika üniversitelerinde dersler verdi. 100’ün üzerinde kitap kaleme almış olan Black’in temel çalışma alanları İngiltere tarihi, İngiltere-Avrupa ilişkileri ve savaş tarihidir. Halen Exeter Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Önde gelen eserleri arasında Military Strategy: A Global History (2020); Naval Power: A History of Warfare and the Sea from 1500 onwards (2009); British Foreign Policy in an Age of Revolutions (1994); War and the World: Military Power and the Fate of the Continents 1450-2000 (2008); London: A History (2013); Eighteenth Century Europe 1700-1789 (1999) ve Historiography: Contesting the Past Claiming the Future (2011) yer almaktadır.

Aytaç Yıldız

Lisans ve lisanüstü eğitimini Ankara Üniversitesi’nde tamamladı. Farklı yıllarda Londra Üniversitesi ve Berlin Freie Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. 2007 yılında Doğu Batı Yayınlarından yayımlanan Oryantalizm: Tartışma Metinleri kitabının editörü olan Yıldız, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesidir.