• İstanbul'da Rock Hayatı

İstanbul'da Rock Hayatı

 • 54,00 TL
 • 37,80 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

90’lı yıllarda İstanbul’da, bir dönemin ruhu ve heyecanı, farklı yaşam biçimi ve kültürüyle belleklerde iz bırakmıştır. Kadıköy (Akmar Pasajı), Beyoğlu ve Bakırköy’de “yeni sosyallik” arayışının gözde mekânlarında kümelenen gençler, aykırı sayılabilecek bir “duygu dünyası”nı temsil ediyorlardı. Giyimleri, beğenileri ve tercihleri genel kalıpların dışındaydı ve aileleri tarafından her zaman kabul görmüyorlardı. Ancak onlar için kendi ikonlarının, sembollerin ve isimlerin peşinden gitmek daha önemliydi; müzik gruplarının son kasetleri, posterler, siyah kıyafetler, dar jeanler ve t-shirt’ler ilk sırada geliyordu. Ve tüm kısıtlı imkânlara rağmen bunları edinebiliyorlardı. Rock, Punk, Heavy Metal, Thrash, Death, Grunge vb. gruplara dâhil olan bu gençler, katı bir sistemin içinde kendi ütopyalarını ve yaşam alanlarını yaratmışlardı. Stüdyo İmge, Rock Dünyası, Rock Kazanı, Laneth, Çalıntı, Garaj vb. çıkardıkları dergilerde, bu altkültürün zengin ve marjinal yansımaları fazlasıyla görülür. İstanbul’daki gençler, kendilerine özgü muhalif bir tarz oluştururken aynı zamanda parçalı bir toplumda, kendi etik ve estetik değerlerini de ortaya koymuşlardı. Kitap bir dönemi okumak adına bu alanda yapılmış ilk sosyolojik çalışma özelliğinin yanında içeriden bir bakışla ve “gençlerle” yapılan sansürsüz söyleşilerle 90’lı yılların rüzgârını doğrudan günümüze taşımaktadır.


 • Yazarlar: Ali Akay - Derya Fırat - Mehmet Kutlukan - Pınar Göktürk
 • Kitabın Başlığı: İstanbul'da Rock Hayatı
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 312;  Sosyoloji Dizisi - 47
 • Basım Bilgileri: 2. Basım: Ağustos 2021 (1. Basım: Bağlam Yayıncılık 1995)
 • Sayfa Sayısı: 262
 • ISBN: 978-625-7030-67-0
 • Boyutları: 13,5 x 21

İkinci Basıma Önsöz


Ali Akay

Bugüne Doğru Rock’tan Rap’e

Giriş ve Anketler Üzerine: Şizo-Anket

İstanbul’da Rock-Bar Hayatına Bir Bakış


Derya Fırat

Fanzinden Dergiciliğe: Rock Müzik Dergileri

Stüdyo İmge Dergisi

Laneth

Rock Dünyası

Rock Kazanı

Çalıntı

Rock! ve Rock Dergileri

Garaj

Modern Rock Postası: Mr. P


Mehmet Kutlukan

Megapollerin Özürlü Çocukları

Popüler Kültüre Yöneliş

Röportajlar

Punk

Heavy Metal

Thrash

Death


Pınar Göktürk

“Anti-Moda” Grunge ve İstanbul’daki Tezahürü

Markalar ve Grunge

Röportajlar

Grungelar Üzerine

Değişen Müzikal İlişkiler ve İstanbul’da “Rock Müzisyeni Olma” Konumu

Türk Rock Grupları Üzerine

Ali Akay

Paris’te 1976-1990 yılları arasında Sosyoloji, Felsefe ve Siyaset Bilimi okudu. 1986 yılında “Türklerde Devletçi İktidarın Oluşumu” adlı  doktora te­zi­ni sa­vundu.  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  Sosyoloji Bölü­mün­­de öğ­retim üyesidir. Sergi küratörlüğü yapmaktadır. Sanat, sosyoloji ve çağ­daş sanatı birleştiren yazılar ve kitaplar yazmaktadır. Paris VIII, İNHA Üni­versitelerinde Paris’te, Humboldt Üniversitesi’nde Berlin’de dersler vermiştir. 2017 yılında Columbia Universitesi’nde (New York) davetli profesör olarak görev almış, 2018’de Paris’te EAC’de sanat sosyo­lojisi dersleri vermiştir. Paris Jeu de Paume Müzesi’nde 2009-2010 yılı boyunca seminerler yapmıştır. Toplumbilim (1992-2011) ve Plato Çağdaş Sa­nat Dergisi (2005-2007) dergilerinin kurucusudur. Son olarak da Teorik Bakış dergisinin kurucusudur. Yazıları  ve ortak yazarlı kitapla­rı birçok dil­­de yayımlanmıştır.