• Kapitalizm ve Pop Kültür

Kapitalizm ve Pop Kültür

 • 34,00 TL
 • 23,80 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Kapitalizm ve Pop Kültür adlı çalışma yazarın Armağan ve Minör Politika kitaplarının bir devamı niteliğinde. Armağan kapitalizmin işsizlik krizine yeni çıkış yollarını gösterirken, Minör Politika ise, bu noktadan itibaren meselenin toplumsal yönüne politik bir bakış açısı sunmaktaydı. Bu kitap ise, toplumlardaki ekonomik çelişkileri sergilerken, kapitalizmin kültürel açıdan popüler kültür alanına yaslandığını iddia ediyor. Kapitalizmin işleyişi bakımından Pop Art’ın modernliği ile Rönesans’ın geç dönemi arasında paralellik kuruyor. Kültürel alanının belirleyiciliğini irdeleyerek, devlet ve savaş makinesi arasındaki ilişki üzerinde duruyor. Batı kapitalizminin Doğu’yu ekonomik ve kültürel olarak tahakküm altına aldığı 19. yüzyıldan 20. yüzyıla batılı, doğulu veya güneyli toplumlardaki sosyal ilişkilerin direnme modellerini sorguluyor, aralarındaki yakınlıklar üzerine eğiliyor.

Kapitalizm ve Pop Kültür Fourrier’den Proudhon’a ve Marx’a onların yeni bir okumasını yapan ve günümüz toplumsallığını ele alan Derrida, Deleuze, Guattari, Hardt ve Negri gibi isimlerle birlikte Said sonrası postkolonyal söylemi de tartışıyor.


 • Yazar: Ali Akay
 • Kitabın Başlığı: Kapitalizm ve Pop Kültür
 • Yayına Hazırlayan: Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 314; Sosyoloji Dizisi - 48
 • Basım Bilgileri: 2. Basım: Ağustos 2021 (1. Basım: Bağlam Yayıncılık 2002)
 • Sayfa Sayısı: 226
 • ISBN: 978-625-7030-68-7
 • Boyutları: 13,5 x 21

İkinci Basıma Önsöz

Önsöz


I. Bölüm

Bilgi ve Popüler Kültür

Bilgi Nedir?

Oryantalizm ve Karşı-Oryantalizm

Hâkimiyetten Meşruluğa

Tutku

Bilgi ve Egemenlik

Georges Dumézil ve İki Kutuplu İdeoloji

Kimler Postmodern?

Kültürün Modernleşmesi

Yüksek Kültür

Pop ve Kitsch Kültür

Arabesk Kültür

Yersizyurtsuzlaşmış Sermaye

Kodsuzlaşan Kapitalizm


II. Bölüm

Anti-Oidipus

Soy Zinciri: Aşkın, Tanrısal İlişki

Anti-Üretim

Arzunun Politikası: Saray Aşkı

Ortaçağ’da Aşk Yalnızlığı

Ensest Yasağı

Saray Aşkı ve Dante

Dante’nin Modernliği

Dante’nin Mizah Duygusu

Savaş Makinesi

Despotik Politik Düzenleme

Popüler Kültüre Baskı

Savaş Makinesi

İki Başlı Egemenlik

Clastres’ın Yapısalcılığı

Moler Moleküler

Aksiyomatik Dönüşüm

Popüler Kültür:

Totaliter Yapılar

İmparatorluk Dönemi

Pop Kültür

İkinci Batılılaşma: Marx’ın Hayaletleri

Ali Akay

Paris’te 1976-1990 yılları arasında Sosyoloji, Felsefe ve Siyaset Bilimi okudu. 1986 yılında “Türklerde Devletçi İktidarın Oluşumu” adlı  doktora te­zi­ni sa­vundu.  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  Sosyoloji Bölü­mün­­de öğ­retim üyesidir. Sergi küratörlüğü yapmaktadır. Sanat, sosyoloji ve çağ­daş sanatı birleştiren yazılar ve kitaplar yazmaktadır. Paris VIII, İNHA Üni­versitelerinde Paris’te, Humboldt Üniversitesi’nde Berlin’de dersler vermiştir. 2017 yılında Columbia Universitesi’nde (New York) davetli profesör olarak görev almış, 2018’de Paris’te EAC’de sanat sosyo­lojisi dersleri vermiştir. Paris Jeu de Paume Müzesi’nde 2009-2010 yılı boyunca seminerler yapmıştır. Toplumbilim (1992-2011) ve Plato Çağdaş Sa­nat Dergisi (2005-2007) dergilerinin kurucusudur. Son olarak da Teorik Bakış dergisinin kurucusudur. Yazıları  ve ortak yazarlı kitapla­rı birçok dil­­de yayımlanmıştır.