• Ortadoğu'da Kültürel Geçişler

Ortadoğu'da Kültürel Geçişler

 • 63,00 TL
 • 44,10 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Ortadoğu’da zaman, başka dillere kolayca çevrilemeyecek kendine özgü bir akış ve ritme sahiptir. Bu zaman dilimi içinde, gündelik ilişkiler ve sosyal hayat, genelgeçer siyasi analizlerin ötesinde çok daha derin bir yerlerde kuruludur. Ortadoğu halklarına dair bir kültürel okuma yapıldığında, geniş bir etkileşim ağı içinde yaşam tarzlarının, bütün toplumsal hayata yayılan farklılık ve sentezlerin nasıl meydana geldiği açıklığa kavuşacaktır. Değişen dünya karşısında Ortadoğu kendine ait modernleşme dinamiklerini üretmiştir. Bu topraklarda yaşayan entelektüeller derin kırılmalardan geçerek ilginç sayılabilecek düşünsel kaynaklardan beslenmişler ve modern dünya karşısındaki tepkilerini farklı şekillerde ortaya koymuşlardır. Ortadoğu’daki fikrî ve dinî akımların doğuşu ve birbirleriyle etkileşimleri, köklü uyanış tecrübeleri ve radikal reform hareketleri, hukuk, adalet vb. kavramların gündeme gelişi, anayasa çalışmalarının doğuşu ve popüler kültür öğelerinin kullanımı gibi daha birçok konu kültürel araştırmaların zenginliği ve geleceği bakımından incelenmeye değerdir.

Öncü sosyologlardan Şerif Mardin’in editörlüğünü üstlendiği bu çalışma, önemli bir açığı kapatıyor. Şimdiye kadar pek ilgi duyulmayan bir coğrafyanın düşünsel haritasını yakından tanımak kuşkusuz Türk entelijansiyası için yeni bir soluk sayılacaktır.


 • Editör: Şerif Mardin
 • Yazarlar: Said Emir Ercümend, Samir Khalaf, Richard K. Khuri, Fedwa Malti-Douglas, Shahrough Akhavi, Michael E. Meeker, Şerif Mardin, Sabri Sayarı, Irene Markoff, Mehrzad Boroujerdi
 • Kitabın Başlığı: Ortadoğu'da Kültürel Geçişler
 • Orijinal Başlık: Cultural Transitions in the Middle East, 1994.
 • Çeviren: Birgül Koçak [İngilizce]
 • Yayına Hazırlayan: Şermin Korkusuz
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 32; Sosyoloji Dizisi - 9
 • Basım Bilgileri: 2. Basım / Eylül 2019 [1. Basım / Ekim 2007]
 • Sayfa Sayısı: 367
 • ISBN: 978-975-8717-33-0
 • Kapak Resmi: Francesco Beda, Yelpazeli Kadının Portresi.
 • Boyutları: 13,5 x 21

Bu kitabın detaylı "İçindekiler" bölümünü .pdf formatında buradan indirilebilirsiniz.

Şerif Mardin (1927-2017)

Türkiye’nin önde gelen sosyal bilimci ve sosyologlarından olan Şerif Mardin, 1927’de İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimine Galatasaray Lisesi’nde başladı. Stanford Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümünden mezun oldu. Lisansüstü eğitimini John Hopkins Üniversitesi’nde yaptı. 1954’te Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne asistan olarak girdi. Dönemin önemli düşünsel dergilerinden Forum’da yazıları yayımlandı. Stanford Üniversitesi’ne sunduğu doktora çalışması “Yeni Osmanlıların Düşünsel Yapıtları”ydı. 1969’da profesör oldu. Columbia, California, Oxford ve Syracuse Üniversitelerinde konuk öğretim üyesi olarak dersler verdi.

Başlıca Yapıtları: Jön Türklerin Siyasi Fikirleri (1964), Din ve İdeoloji (1969), İdeoloji (1976), Türkiye’de Toplum ve Siyaset (Makaleler-1990), Türkiye’de Din ve Siyaset (Makaleler-1991) Türk Modernleşmesi (1991) Bediüzzaman Said Nursi Olayı (1992) Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu (1996).