• Stokta Yok
    Osmanlı ve Ötekiler

Osmanlı ve Ötekiler

  • 110,00 TL
  • 77,00 TL


  • Stok Durumu: Stokta Yok


Etiketler: kitaplar

Genellikle ışığın kaynağı, üretici olmak yerine yansıtıcısı, tüketicisi olmayı yeğleyen 'aydınlara' sahip toplumlardan biriyiz. Gelen ışığı sorgulamayan, gerçek bir ışık olup olmadığını anlamadan hesabına geçirenler aslında kendilerinden çok ait oldukları toplumlara kötülük yapmaktadırlar. Çünkü ışığın kaynağında görünenlerin gözlerine perde indiği, dünyayı açık seçik bir şekilde algılama yeteneğini yitirdikleri zaman yansıtıcı ya da tüketici konumunda bulunanların da bu süreçten kurtulmaları mümkün değildir. Özellikle sosyal bilimler/insan bilimleri yaratış ve bu alanda ışığı dünyaya yaymış olan toplumlar giderek yorulmakta ve yanılmaktadır, çünkü dünya toplumları evrensel bir konjonktürden etkilenseler bile herkes kendine özgü yerel bir tarihsel-toplumsal süreç yaşamak durumundadır. Herkes kendi sorunlarının reçetesini üretmek durumundadır. Artık “alan el” olmaktan kurtulmak ve yalnızca bize bu alanlarda bilimsel yöntem ve bilgiyi öğretenlere değil tüm dünyaya borçlu olduğumuz bilimsel bilgileri sunmak ve dünya toplumunun gelişmesine katkıda bulunmak zorundayız.

Simülasyon evreninde, gerçeklik evreninde yaşanan ve biten her şeyin anlamı tersine dönmektedir. Oysa görünümlerin egemen olduğunu söylediğimiz bu evrende: politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel açıdan her şeyin eskisi gibi sürüp gitmekte olduğu gibi yanlış bir kanı vardır. Sanki hâlâ toplumsal sınıflar, bir çalışma ve üretim düzeni, bir fiyat ve ücret politikası ve nihayet yaşayan bir kültür var gibi görünmektedir. Bir zamanlar varolmuş tüm içeriklerin ve anlamların ölüp gitmediklerini kanıtlayabilmek amacıyla sistem olağanüstü bir çaba harcamaktadır. Kendi gerçekliğini yitirmiş olduğunu ve bu yüzden de sonunun gelmiş olduğunu kabul edememektedir.

Herşeyin birbiriyle yer değiştirdiği bu yeni dünya düzen(sizliği)nde Oğuz Adanır, geçmişi ve bugünü farklı bir perspektif üzerinden değerlendiriyor. 

 

  • Ocak 2013
  • 566 sayfa
  • ISBN: 978-975-8717-91-0
  • Ebat: 14x21
  • 2. hamur, karton kapak 

Önsöz

Okuyucuya İkinci Not

 

Birinci Bölüm
Giriş

“Diyalektik Materyalist” Bir Gelişme Anlayışı: Sarmal Gelişme

Bilinen Tarihteki İlk Evrensel Kültür Üzerine: Armağan/Potlaç ya da Karşılıklı Yükümlülük Düzeni

 

İkinci Bölüm
Armağan/Potlaç Kültürü Üzerine Dünyadan Veriler

Köken Olarak Avrupa Toplumları da, Armağan/Karşılıklı Yükümlülük Kültürüne Ait Toplumlardır

     Armağan Zihniyet/Kültürü ve Kapitalizmin İlk Başlangıç Dönemi

 

     Armağan Zihniyeti/Kültürü, Para ve Ticaret

Braudel’in Kapitalizm Çözümlemesini Tersine Çevirmek!

     Japonya, Çin ve Kapitalizm...

     Diğerleri...

     Braudel’in Esinlettiği ‘Sonuç’...

Marksist Üretim-Emek Yorumlamasının Yanlışlığı ve Baudrillard’a Göre “Tarihin” Yeniden Tanımlanma ve Yorumlanma Zorunluluğu Üzerine

Anadolu-Orta Asya Ekseninde Osmanlı Öncesi Karşılıklı Yükümlülük Düzeni

 

Üçüncü Bölüm
Kapitalizm Öncesi Evrensel Kültürün Üst Aşamalarından Biri 

Osmanlının Gelişme Döneminde Toplumsal Yapı

     Karşılıklı Yükümlülük Düzeni-İnanç ve Maddi Yaşam İlişkileri

Gelişme Dönemi Osmanlı Düzeninde Maddi Yaşam

     Kültürel-Toplumsal-Politik Olanın Belirlediği Bir “Maddi Yapı” 

Gelişme Döneminde “Kültür”ün Anlamı!

Gelişme Döneminde Büyü ve Din 

     Büyü…

     Din...

Osmanlı’nın Gelişme ya da Anadolu’nun Yeniden Yapılanma Dönemi

“Gelişme” Yalnızca Türklerin Ürünü Değil!

Simülasyon ve Simülasyon Evreni

Duraklama/Simülasyon ve Osmanlı İmparatorluğu

Tasavvuf ya da Bir Toplumsal-Politik-Ekonomik-Kültürel Düzen Simülasyonu 

Maddiyatın Aşama Aşama Politik, Toplumsal ve Kültürel Olana Baskın Olmaya Çalıştığı bir Dönem

Duraklama Döneminde Dinin Anlamı ve İşlevi

Osmanlının Duraklama Dönemi’nde/ya da Bir Simülasyon Evreninde/Kültürün Anlamı

     Osmanlıca Bir Dil Simülakrı mıdır?

Simülasyon Aşamasının Son Evresi: Biçimsel Dönüşüme Uğrama (Metamorfoz)

 

Dördüncü Bölüm
Sonuç

Türkiye Cumhuriyeti Yeni Bir Sentezdir

     Zihniyet, Ulusal Burjuvazi, Aydınlanma 

Gelişme, Duraklama ve Dönüşme Evrensel Bir Modeldir

 

Kaynakça

Dizin

Oğuz Adanır

1951 İzmir Doğumlu. İlk ve Orta Öğrenimini İzmir’de tamamlamış; Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimini Paris I Panthéon/Sorbonne Üniversitesinde yapmıştır. Doktora tez çalışması; “Televizyonun Az Gelişmiş Bir Ülke Üzerindeki Etkileri” başlığını taşımaktadır. 1979 yılında Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümünde, 1985 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Sinema-TV Bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmaya başlamış, 1988 yılında doçent, 1994 yılında profesör olarak atanmıştır. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölüm başkanlığı ve Güzel Sanatlar Enstitüsü müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Özgün çalışmaları ve çeviri metinleri: Sinemada Anlam ve Anlatım, 4. Basım Say Yayınları, 2012; Kapitalizm Öncesi Evrensel Kültür/Zihni­yetten Günümüze Osmanlı ve Ötekiler, Dokuz Eylül Yayınları 2004, gözden geçirilmiş 2. Basım Doğu Batı Yayınları, 2013; Baudrillard’ın Simülasyon Kuramı Üzerine Notlar ve Söyleşiler, 3. Basım Hayalet, 2008; Anlamsız Düşünceler, Aşina Kitaplar, 2006; (I. Cilt) Kültür, Politika ve Sinema, +1 Kitap, PMP, 2006; İşitsel ve Görsel Anlam Üretimi, +1 Kitap, PMP, 2007; Baudrillard, Say/Fikir Mimarları, 2010; İlkel Toplumdan Melodramlar Evrenine, Hayalperest Yayınevi, 2012; Sinema, Televizyon, Kültür, Hayalperest, 2012; Osmanlı ve Avrupalılar, Doğu Batı Yayınları, 2013; Foucault’yu Unutmak, Jean Baudrillard, 2. Basım Doğu Batı, 2013; Üretimin Aynası, Jean Baudrillard, 2. Basım Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2013; Simülakrlar ve Simülasyon, Jean Baudrillard, 10. Basım Doğu Batı, 2014; Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm, Jean Baudrillard, Boğaziçi Üniversitesi, 2002; Çaresiz Stratejiler, Jean Baudrillard, 2. Basım, Boğaziçi Üniversitesi, 2011; Sessiz Yığınların Gölgesinde-Toplumsalın Sonu, Jean Baudrillard, 8. Basım, Doğu Batı, 2019; Ahlak Eğitimi, Emile Durkheim, 2. Basım, Say, 2010; Anahtar Sözcükler, Jean Baudrillard, (Leyla Yıldırım ile birlikte) Paragraf Yayınları, 2005; Şeytana Satılan Ruh ya da Kötülüğün Egemenliği, Jean Baudrillard, Doğu Batı, 2012; İlkel İnsanda Ruh Anlayışı, Lucien Lévy-Bruhl, Doğu Batı, 2006; İlkel Toplumlarda Mistik Deneyim ve Simgeler, Lucien Lévy-Bruhl, Doğu Batı, 2006; Burjuva, Werner Sombart, Doğu Batı Yay., 2. Basım 2013; Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri, Jean Baudrillard (+Ali Bilgin), Boğaziçi Üniversitesi, 2009; Nesneler Sistemi, Jean Baudrillard (+Aslı Karamollaoğlu), Boğaziçi Üniversitesi, 2014; Neden Her Şey Hâlâ Yok Olup Gitmedi?, Jean Baudrillard, 2. Basım Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2012; Karnaval ve Yamyam, Jean Baudrillard, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2012; Sinemada Anlam Üstüne Denemeler, Christian Metz, Hayalperest, 2012; İlahi Sol, Jean Baudrillard, Boğaziçi Üniversitesi, 2015; Çin Uygarlığı, Eugène Simon, Doğu Batı, 2015. Bu çalışmaları dışında belgesel filmleri, pek çok makale, bildiri, inceleme yazıları vardır.