• Wittgenstein ve Dilin Sınırları

Wittgenstein ve Dilin Sınırları

 • 150,00 TL
 • 105,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Büyük antik felsefe uzmanı Pierre Hadot, bu küçük ama açıklayıcı kitapta Wittgenstein ile ilgili birbiri içine geçen üç felsefi hikâye sunmaktadır okuyucuya: İlkin, Wittgenstein felsefesinin neredeyse hiç bilinmediği bir dönemde, onun dile getirdiği yepyeni bir anlayışın bir filozofun düşünce güzergâhında oynadığı belirleyici rol ve bu keşfin yarattığı açılımlar. İkinci olarak, gerek dünya felsefe tarihi içindeki yeri, gerekse yüzyılımızın düşünce ikliminde yarattığı etkisi tartışılmaz derecede önemli olan bu büyük filozofun devrimci boyutu… Nihayet ve belki de en önemlisi, Wittgenstein’ın birbirinden farklı olan ama birbirini tamamlayan iki ayrı dönemindeki tezlerinin son derece özetleyici ve anlaşılır bir izahı.

Tractatus Logico-Philosophicus’a hasredilen ilk iki metin, Wittgenstein’ın dile getirdiği “Dil içinde ifade edilen, dil ile ifade edilemez” formülünden hareketle, söze sığmayan üzerine bir düşünüm geliştirir. Wittgenstein’ın ikinci dönem düşüncesini temsil eden Felsefi Soruşturmalar’ı konu alan son iki makale ise, bu metinde açık ifadesini bulan devrimci dil teorisinin dil ve düşünce anlayışımızda yarattığı büyük etkiler üzerine odaklanır.

Daha önemlisi, felsefi söylem belli bir yaşam tarzının seçiminden bağımsız salt teorik bir etkinlik değildir. Aksine söz ve eylem, felsefi söylem ve filozofça yaşam, birbirinden ayrılmaz tamamlayıcı bir bütündür. Ve felsefe hayretle başlar: “Dünyanın nasıl olduğu değildir gizemli olan, olmasıdır.”… Wittgenstein’ın analitik-pozitivist düşüncesinin ötesinde mistik olana dair getirdiği açılıma kulak vermek isteyenler için... 


 • Yazar: Pierre Hadot
 • Kitabın Başlığı: Wittgenstein ve Dilin Sınırları
 • Orijinal Başlık: Wittgenstein et les limites du langage
 • Fransızcadan Çeviren: Murat Erşen
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 43; Felsefe - 14
 • Basım Bilgileri: 4. Basım, Şubat 2022 [1. Basım, Mart 2009]
 • Sayfa Sayısı: 122
 • ISBN: 978-975-8717-47-7
 • Boyutları: 13,5 x 21

Önsöz

Wittgenstein’ın “Tractatus Logico-Philosophicus”u Açısından Dilin Sınırları Üzerine Düşünceler

Wittgenstein Dil Filozofu – I

Wittgenstein Dil Filozofu – II

Dil Oyunları ve Felsefe

Elizabeth Anscombe’un Pierre Hadot’ya Mektubu

Edebiyat Olarak Mantık? Wittgenstein’da Edebî Biçimin Anlamı Üstüne Açıklamalar
        Gottfried
Gabriel

Pierre Hadot (1922-2010)

Fransız felsefeci. Felsefe ve teoloji eğitimi aldı. 1964-85 yılları arasında EHESS’te yöneticilik yaptı. Collège de France’ta, Roma ve Yunan ­düşüncesi üzerine dersler verdi. Antik felsefe ile ilgili yaptığı klasik eserlerle ünlendi. Stoacılık, Marcus Aurelius ve Yeni Platoncular üzerine yaptığı çalışmalar ve çevirilerle dünyada tanındı ve büyük bir kabul gördü. İlkçağ Felsefesi Nedir? (Qu’est-ce que la philosophie Antique?) en önemli yapıtları arasındadır. Hadot için felsefe bir bilgi ve söylem değildir, her şeyden önce bir “yaşam tarzı”dır, doğrudan uygulayıcısının yaşamını değiştirmeye yönelik ruhani bir alıştırmadır. Bilgelik ve erdem üzerine yaptığı klasik incelemelerle Hadot Michel Foucault, André Comte Sponville ve Rémi Brague gibi birçok çağdaşşünür üzerinde derin izler bıraktı. Hadot’nun diğer çalışmalarından bazıları: Exercices spirituels et philosophie antique. (Etudes augustiniennes, 1981) La citadelle intérieure. Introduction aux Pensées de Marc Aurèle, (Fayard, 1992), Etudes de philosophie ancienne. (Les Belles Lettres, 1998). Doğu Batı Yayınları’ndaki diğer kitabı Plo­tinos ya da Bakışın Saflığı’dır. (Plotin ou la simplicité du regard, Gallimard, 1997).

Murat Erşen

Strasbourg Marc Bloch ve Galatasaray üniversitelerinde felsefe okudu. Çeşitli üniversitelerde misafir öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Halen Lyon 3 Üniversitesi’nde siyaset felsefesi alanında doktora çalışmasını sürdürüyor. Özellikle felsefe alanında Fransızca ve İngilizceden çeviriler yapıyor. René Descartes, Alain Badiou, Jean-Luc Nancy, Jacques Lacan, Leo Strauss, Lars Svendsen, Oscar Wilde, Marguerite Duras gibi isimlerin eserlerinin de aralarında yer aldığı birçok ismi Türkçeye kazandırdı.