• Stokta Yok
  Wittgenstein ve Dilin Sınırları

Wittgenstein ve Dilin Sınırları

 • 24,00 TL
 • 16,80 TL


 • Stok Durumu: Stokta Yok

Büyük antik felsefe uzmanı Pierre Hadot, bu küçük ama derin kitapta Wittgenstein ile ilgili birbiri içine geçen üç felsefi hikâye sunmaktadır okuyucuya: İlkin, Wittgenstein felsefesinin neredeyse hiç bilinmediği bir dönemde, onun dile getirdiği yepyeni bir anlayışın bir filozofun düşünce güzergâhında oynadığı belirleyici rol ve bu keşfin yarattığı açılımlar. İkinci olarak, gerek dünya felsefe tarihi içindeki yeri, gerekse yüzyılımızın düşünce ikliminde yarattığı etkisi tartışılmaz derecede önemli olan bu büyük filozofun devrimci boyutu…Nihayet ve belki de en önemlisi, Wittgenstein’ın birbirinden farklı olan ama birbirini tamamlayan iki ayrı dönemindeki tezlerinin son derece özetleyici ve anlaşılır bir izahı.

Tractatus logico Philosphicus’a hasredilen ilk iki metin, Wittgenstien’ın dile getirdiği “Dil içinde ifade edilen, dil ile ifade edilemez” formülünden hareketle, söze sığmayan üzerine bir düşünüm geliştirir. Wittgenstein’ın ikinci dönem düşüncesini temsil eden Felsefi Soruşturmalar’ı konu alan son iki makale ise, bu metinde açık ifadesini bulan devrimci dil teorisinin dil ve düşünce anlayışımızda yarattığı büyük etkiler üzerine odaklanır: dil oyunları mefhumu ve yaşam biçimi anlayışı Hadot’yu felsefî söylemin doğası üzerine düşünmeye götürür. İşlevi nesneleri göstermek ve düşüncelere tercüman olmak olan bir dil yoktur, ama başka şeyler arasında, dinleyici üzerinde bir etki yaratmaya yönelik dil oyunları vardır… Felsefi dil belli bir etkinlik perspektifi içinde “ruhsal bir talim” olarak anlaşılmalıdır.

Daha önemlisi, felsefi söylem belli bir yaşam tarzının seçiminden bağımsız salt teorik bir etkinlik değildir. Aksine söz ve eylem, felsefi söylem ve filozofça yaşam, birbirinden ayrılmaz tamamlayıcı bir bütündür. Ve felsefe hayretle başlar: “Dünyanın nasıl olduğu değildir gizemli olan, olmasıdır.”… Wittgenstein’ın analitik-pozitivist düşüncesinin ötesinde mistik olana dair getirdiği açılıma kulak vermek isteyenler için... 


 • Yazar: Pierre Hadot
 • Kitabın Başlığı: Wittgenstein ve Dilin Sınırları
 • Orijinal Başlık: Wittgenstein et les limites du langage
 • Çeviren: Murat Erşen [Fransızca]
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 43; Felsefe- 14
 • Basım Bilgileri: 3. Basım / Şubat 2015 [1. Basım / Mart 2009]
 • Sayfa Sayısı: 117
 • ISBN: 978-975-9717-47-7
 • Boyutları: 14 x 21

Önsöz

Wittgenstein’ın “Tractatus Logico-Philosophicus ”u Açısından Dilin Sınırları Üzerine Düşünceler

Wittgenstein Dil Filozofu-I

Wittgenstein Dil Filozofu-II

Dil Oyunları ve Felsefe

Élisabeth Anscombe’un Pierre Hadot’ya Mektubu

Gottfried Gabriel: Edebiyat Olarak Mantık? Wittgenstein’da Edebi Biçimin Anlamı Üstüne Açıklamalar

Pierre Hadot (1922-2010)

Fransız felsefeci. Özellikle antik felsefe ile ilgili yaptığı çalışmalarla ünlenmiştir. Uzun yıllar, Collège de France’da, Roma ve Grek düşüncesi üzerine dersler vermiştir. 1964-86 arasında EHESS’de yöneticilik yapmıştır. Hadot, Wittgenstein’ı Fransa’ya tanıtan en önemli kişiler arasında sayılır. İlkçağ Felsefesi Nedir? (Qu’est-ce que la philosophie Antique?) en önemli yapıtıdır.

Diğer Çalışmalarından Bazıları:

Exercices spirituels et philosophie antique. (Etudes augustiniennes, 1981) La citadelle intérieure. Introduction aux Pensées de Marc Aurèle, (Fayard, 1992), Etudes de philosophie ancienne. (Les Belles Lettres, 1998). Plotin ou la simplicité du regard, (Gallimard, 1997).