• Alman İdealizmi I: Fichte

Alman İdealizmi I: Fichte

 • 385,00 TL
 • 269,50 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda


Etiketler: kitaplar

Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), Kant sonrası Alman felsefesinin en önemli filozoflarından biridir ve Alman İdealizmi diye bilinen felsefî devinimin kurucu figürüdür. Kant’ın Eleştirel Felsefesini bütünlüklü ve sistematik bir İdealist Metafiziğe dönüştürme yönündeki çabasıyla tanınır. Alman İdealizminin başlatıcısı olarak Schelling ve Hegel üzerindeki etkisi görünür olmakla beraber, 18. yüzyıl Aydınlanma düşüncesi ile felsefî ve edebî Romantizm arasında düğüm noktası olmuş, Marx’tan Sartre’a kadar birçok filozof, düşünür ve siyaset adamını kendi yörüngesine çekmeyi başarmıştır.

Hegel ve Marx’ın diyalektik yöntemi, modern felsefeye diyalektik düşünme yöntemini getiren Fichte’nin onlara mirasıdır. “Kişi, eylemlerinin bir toplamıdır” sözü Sartre’dan önce ilk defa Fichte’nin kullandığı bir sözdür. “Öteki, beni özgürlüğe ve sorumluluğa davet eder” sözlerindeki etik düşünce, 20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden Levinas’ı yaklaşık olarak iki yüzyıl öncesiyle buluşturur. Dolayısıyla, bazı düşünceleri, felsefedeki ve politik düşüncedeki geç dönem 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl gelişmelerinin, Varoluşçuluk ve Sosyalizmi de içerecek şekilde habercisi olmuştur.

Ülkemizde Alman İdealizminin hakkıyla bilinmemesi Locke, Hume ve Kant’tan doğrudan 20. yüzyıl düşünürlerine ve düşüncelerine geçilmesi, felsefe tarihini gerçek anlamda bilmenin önüne büyük engeller çıkartmaktadır. Alman İdealizmi üçlemesinin ilk kitabı olarak düşünülen Fichte, işte böyle önemli bir açığı kapatma amacını taşımaktadır. Kitap filozofun en önemli eserlerinden yapılan çeviriler kadar, düşünceleri üzerine yapılmış yorumları da içermekte ve bu hâliyle, Fichte’nin düşüncelerini ontolojik, tarihsel, politik, etik ve dinî tüm boyutlarıyla ortaya koymaktadır. Bütünüyle yeniden gözden geçirilmiş bu basımda, okuyucuların Fichte’nin karakteri ile felsefesinin özdeşliğini, dahası onun hakikate ilişkin tutkusunu hissetmelerini diliyoruz.


 • Editörler: Eyüp Ali Kılıçaslan, Güçlü Ateşoğlu
 • Kitabın Başlığı: Alman İdealizmi I: Fichte
 • Yayına Hazırlayan: Güçlü Ateşoğlu
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 16; Felsefe Dizisi - 3
 • Basım Bilgileri: 2. Basım: Şubat 2021 (1. Basım: Şubat 2006)
 • Sayfa Sayısı: 549
 • ISBN: 978-625-7030-56-4
 • Boyutları: 15,5 x 23,5 

İÇİNDEKİLER

 

Fichte’nin Yaşamı ve Felsefesi
     
Güçlü Ateşoğlu

I. Bölüm
Johann Gottlieb Fichte’nin Yazıları

Aenesidemus’un Eleştirisi [1792]

İnsanın Saygınlığı Üzerine [1794]

Wissenschaftslehre Kavramı ya da ‘Felsefe’ Olarak Anılan Kavram Üzerine [1794]

Bilim İnsanının Belirlenimi Üzerine Bazı Dersler [1794]

Felsefede Tin ile Yazı Arasındaki Ayırım Üzerine [1794]

Hakikate Yönelik Saf İlgiyi Harekete Geçirmek ve Artırmak Üzerine [1795]

Bilim Öğretisi [Wissenschaftslehre] [1794]

Transendental Felsefenin Temelleri (Wissenschaftslehre) Nova Methodo [1796/99]

Bilim Öğretisinin Anahatları [1810]

Bilim Öğretisi İlkelerine Göre Uyarlanmış Ahlâk Öğretisi Sistemi [1798]

Evrenin Tanrısal Yönetimine İnancımızın Temeli Üzerine [1798]

İnsanın Belirlenimi [1800]

Doğal Hukukun Temelleri - Kapalı Ticaret Devleti [1796-1800]

Çağımızın Temel Karakteristikleri [1806]

Alman Ulusuna Söylevler [1807-8]

Seçme Mektuplar [1790-1799]

II. Bölüm
Johann Gottlieb Fichte’nin Felsefesi Üzerine Yorumlar

Fichte’nin Hukuk ve Etik Felsefesi
​     Allen W. Wood

Siyasal Tarih ile Felsefenin Kesişim Noktası: Fichte’nin Alman Ulusuna Söylevler’i
​     Kaan H. Ökten

Fichte’nin Sisteminin Açınımı
​     G.W.F. Hegel

Fichte [Felsefe Tarihi Üzerine Dersler]
​     G.W.F. Hegel

Differenzschrift’te Hegel’in Fichte Yorumu
​     Eyüp Ali Kılıçaslan

Kant – Fichte Transendental İdealizm Sistemi
​     F.W.J. Schelling

Fichte Kaynakçası

Katkıda Bulunanlar