• Alman İdealizmi II: Hegel

Alman İdealizmi II: Hegel

 • 230,00 TL
 • 161,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • Ücretsiz Kargo
 • 24 Saatte Kargoda


Etiketler: kitaplar

Neden hâlâ Hegel? 1960’lardan sonra dünyada, 2000’li yıllardan sonra ise ülkemizde Hegel’e artan ilginin gerçek kaynağı nedir? Felsefe tarihinde ‘metafiziğin kapanışı’, ‘tarihin sonu’ ve ‘sanatın ölümü’yle adı özdeş kılınan, düşüncenin bundan sonra gerçekleşmesi gerektiği söylenmek suretiyle tarihin ‘oldu-bitti’leri arasına gönderilerek ‘ölü köpek’ muamelesine tâbî kılınan Hegel, öğretisindeki derinliğin günışığına her geçen gün daha bir çıkmasıyla birlikte, varlığa dair geliştirilmiş düşüncelerin hemen her alanında kendisini göstermeye devam ediyor. Sivil toplum devlet ilişkisine istinaden kamusallıkla ilgili tartışmalarda, sanat-din-bilim-felsefe arasındaki ilişkilerde ve sınır sorununda, tarihi ele alacak olan felsefenin ne menem bir yönteme sahip olacağında, herhangi bir konuyu doğal bir tutumla ve düşünüşle ele almayla felsefî olarak ele alma arasındaki farkı ve bu ikisi arasındaki salınımı gerçekleştirmede Hegel’e örtük ya da açık bir şekilde gönderme yaptığımız artık daha bir aşikâr.

Üç eseri de felsefe tarihinin şaheseri olan çok az filozoftan biridir Hegel. Tinin Fenomenolojisi, Mantık Bilimi ve Hukuk Felsefesinin Anahatları o güne kadar yazılmış ve onlardan sonraki pek çok eser karşısında aşılmazlığını hâlâ sürdürmektedir. Bu eserlerin dışında estetik, din ve tarih alanlarında da Hegel’in yazdıkları tartışmalarda temel belirleyicidir. Kendi zamanına kadarki düşünürler arasında Avrupa’ya yakın coğrafyanın dışındaki dünyayı da hesaba katıp düşüncesine dâhil eden ilk filozof olan Hegel’in felsefesi ilk defa bu kadar açıklıkla ve tüm yönleriyle, dünyanın farklı ülkelerindeki önemli Hegel uzmanlarının yorumlarıyla birlikte huzura getiriliyor. “Hegel üzerine yazılanlardan kapsamlı bir seçki yapmanın zamanı gelmişti. ‘Üzerine yazmak’ filozofu yeniden konuşturmaktır. Ondan hesap sormaktır da. Filozof bile ölümlü olduğundan, cevap verme, tartışmaya katılma olanağı yoktur. Fakat bu olanağı olsaydı da fazladan konuşmazdı, çünkü söylemek istediklerini zaten söylemiştir” [Uluğ Nutku].


 • Editör: Güçlü Ateşoğlu
 • Kitabın Başlığı: Alman İdealizmi II: Hegel
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 95; Felsefe Dizisi - 28
 • Basım Bilgileri: 2. Basım: Şubat 2021 (1. Basım: Ekim 2013)
 • Sayfa Sayısı: 824
 • ISBN: 978-605-5063-01-6
 • Boyutları: 15,5 x 23,5 

İÇİNDEKİLER


Kısaltmalar

Önsöz

Sunuş
     
Uluğ Nutku

Hegel’in Erken Dönem Siyaset Felsefesinden Bir Kesit
​     Güçlü Ateşoğlu

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

I. Bölüm
Georg Wilhelm Friedrich Hegel’in Yazıları

Hegel’in Özgeçmişi [1804]

Eleusis Hölderlin’e [Ağustos 1796]

Alman İdealizminin En Eski Sistem Programı [1796]

Kim Soyut Düşünüyor? [1807]

Hegel’in Berlin Üniversitesi’nde Göreve Başlama Hitabı [22 Ekim 1818]

Gelenek Üzerine [Felsefe Tarihi Üzerine Dersler]

Tarihte Akıl: Tarih Felsefesine Bir Giriş [1837]

Hukuk Felsefesinin Anahatları [1821]

Felsefe Tarihi Üzerine Dersler [1840]

Tin Felsefesi [1830]

II. Bölüm
Georg Wilhelm Friedrich Hegel’in Felsefesi Üzerine Yorumlar

Hegel’in 1807’ye Kadarki Entelektüel Gelişimi
​     H.S. Harris

Tinin Fenomenolojisi’ni Anlamlandırma Girişimleri [1961]
​     Otto Pöggeler

Bilinç
​     H.S. Harris

Öz-Bilinç
​     H.S. Harris

Hegel’in Öz-Bilinç Diyalektiği
​     Hans-Georg Gadamer

Tinin Fenomenolojisi’nin Merkezindeki Felsefî Kavram Olarak Entäusserung (‘Dışsallaşma’)
​     Georg Lukács

Hegel ve Metafizik Problemi
​     Frederick C. Beiser

Fenomenoloji, Mantık ve Ansiklopedi’nin Karşılıklı Bağlılıkları
​     Gustav Emil Müller

Mantık ve Diyalektiği Hegel Üzerinden Yorumlamak
​     Françoise Dastur

Ansiklopedi’nin Üç Felsefî Okuması veya Hegel’de Felsefe Kavramının Gerçekleştirilmesi
​     Théodore F. Geraets

Öncesiz-Sonrasızlık, Zaman ve Kavram Üzerine Bir Not
​     Alexandre Kojève

Hegel’in Hukuk Felsefesinin Anahatları’na Giriş
​     Stephen Houlgate

Hegel’in Hukuk Felsefesinin Yeni Bir Sistematik Okumasına Doğru
​     Klaus Hartmann

Hegel ve Marksizm
​     Allen W. Wood

Hegel’in Devlet Kavramı ve Marx’ın Erken Dönemindeki Eleştirisi
​     K.-H. Ilting

Ahlâkî Gerilim ve Politikanın Önceliği
​     Domenico Losurdo

Hegel’e Dönüş: Akademik Revizyonizmin Gizli Nedeni
​     Louis Althusser

Tarih: Özgürlük Bilincine Doğru İlerleme
​     Shlomo Avineri

Hegel’in Geist Kavramı
​     Robert R. Williams

Hegel, Marx ve Hıristiyanlık
​     Alexandre Kojève

Hegel’de Mutlak Özne ve Mutlak Öznellik
​     Walter Jaeschke

Hegel Estetiğinin Çağdaş Önemi
​     Dieter Henrich

Hegel ve Sanatın ‘Son’u
​     Stephen Houlgate

Neden Şimdi Hegel?
​     Richard J. Bernstein

Hegel ve Spinoza
​     Lucio Colletti

Hegel Adına Bir Savunma
​     Sir T. Malcolm Knox

Hegel ve Heidegger
​     H.-G. Gadamer

Fransa’da Hegel
​     Bernard Bourgeios

Hegel’in Locke Yorumu
​     Howard P. Kainz

Bütün ve Parçalar, Bütünlük ve Momentler
​     Michael Inwood

Edimsellik
​     Michael Inwood

Spekülasyon, Spekülatif ve Metafizik
​     Michael Inwood

Hegel’in Farklı Dillerde Eserleri ve İkincil Eserler

 

Güçlü Ateşoğlu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Öğretim Üyesi ve Baykuş: Felsefe Yazıları Dergisi’nin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmenidir. Al­man İdealizmi I: Fichte (Eyüp Ali Kılıçaslan’la birlikte), Tarih Felsefesi: Seçme Metinler (Doğan Özlem’le birlikte), Spinoza ile Karşılaşmalar (Eylem Canaslan’la birlikte), Varoluşçuluk, Fenomenoloji, Ontoloji ve Hegel’in Diyalektiği başlıklı kitapların yanı sıra yetmişe yakın felsefe kitabını yayıma hazırlamıştır. Erken dönem modern felsefe (özellikle Spinoza ve Vico), Alman İdealizmi (özellikle Fichte ve Hegel) ve Marksist felsefe bağlamında ontoloji, metafizik, siyaset felsefesi ve tarih felsefesi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.