• Transandantal İdealizm Sistemi

Transandantal İdealizm Sistemi

 • 68,00 TL
 • 47,60 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Felsefe tarihi anlatılarında uzunca bir dönem Fichte ve Hegel arasındaki bir geçiş filozofu olarak anılan, buna bağlı olarak felsefesi de çoğunlukla Fichte’ninkine benzerliği ya da Hegel’inkinden eksikliği üzerinden değerlendirilip yorumlanmış olan Schelling, son yıllarda özellikle tüm dünyada iklim krizi ve ekoloji politikaları tartışmalarının yoğunluk kazanmasının yanısıra yeni materyalizm ve yeni realizm akımlarının da kayda değer yankı uyandırmasıyla birlikte dikkatleri üzerine çekmiş, kıyaslamaya dayanan okumanın manipüle edici etkisinden arındırılıp kendi başına ele alındığında felsefesinin çağdaş dünya gündemi için yeni bir düşünsel imkânı saklı tuttuğu fark edilmiştir. İnsan ile doğa, düşünce ile madde, logos ile mitos, kavram ile sezgi arasındaki ilişkileri tekrar gözden geçirmek kaçınılmaz bir hal aldığında, düşünürler kendilerini ister istemez Schelling felsefesinde bulmuşlardır. Schelling’i bu anlamda çağının önüne taşıyan, Kant’la birlikte kemikleşmeye başlamış olan rasyonalizm, kendinin zemini olan akıl veya kavramsal düşünmede tamamlanabilecek akıl sistemi fikrinde en başından açtığı çatlaktır. İşte bilinçsizi, sezgiyi ve sanatı felsefenin çıkmazına anahtar olarak sunan Schelling’in, Doğa Felsefesi’nin ardından kronolojik anlamda ikinci büyük eseri olan 1800 tarihli Transandantal İdealizm Sistemi, ben’im diyebilmesiyle tam kendini bulmuşken, bu kez de doğasından ayrı düşmüş olan benin, sonu sanat deneyimine çıkan tamamlanma, kendiyle bir ve bütün olma sürecidir; özbilincin tarihidir.


 • Yazar: Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
 • Kitabın Başlığı: Transandantal İdealizm Sistemi
 • Almanca Özgün Metin: System des transzendentalen Idealismus
 • Almancadan Çeviren: Merve Ertene
 • Yayına Hazırlayanlar: Taşkın Takış - Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 352; Felsefe- 92
 • Basım Bilgileri: 1. Basım: Haziran 2022
 • Sayfa Sayısı: 330
 • ISBN: 978-625-8123-07-4
 • Boyutları: 13,5 x 21
 • Kapak Resmi: Caspar David Friedrich, "Frau vor der untergehenden Sonne", 1818.

Çevirmen Önsözü


Önsöz

İçindekiler


Giriş

§ 1. Transandantal Felsefe Kavramı

§ 2. Sonuçlar

§ 3. Transandantal Felsefenin Ön Tasnifi

§ 4. Transandantal Felsefenin Organı


Birinci Ana Kısım
Transandantal İdealizmin Prensibi Üzerine

Birinci Kısım: Bilginin En Üst Prensibinin Zorunluluğu ve Yapısı Üzerine

İkinci Kısım: Prensibin Kendisinin Dedüksiyonu


İkinci Ana Kısım
Transandantal İdealizmin Genel Dedüksiyonu


Üçüncü Ana Kısım
Transandantal İdealizmin Temel İlkeleri Uyarınca Teorik Felsefe Sistemi

I. Özbilinç Ediminde İçerilen Mutlak Sentezin Dedüksiyonu

II. Mutlak Sentezin Orta Terimlerinin Dedüksiyonu

     İlk Çağ: Kökensel Duyumsamadan Üretici Sezgiye

     İkinci Çağ: Üretici Sezgiden Refleksiyona

     Üçüncü Çağ: Refleksiyondan İstencin Mutlak Edimine


Dördüncü Ana Kısım
Transandantal İdealizmin Temel İlkeleri Uyarınca Pratik Felsefe Sistemi


Beşinci Ana Kısım
Transandantal İdealizmin Temel İlkeleri Uyarınca Teleolojinin Esasları


Altıncı Ana Kısım
Felsefenin Evrensel Bir Organının Dedüksiyonu ya da Transandantal İdealizmin Temel İlkeleri Uyarınca
Sanat Felsefesinin Esasları

§ 1. Genel Olarak Sanat-Ürününün Dedüksiyonu

§ 2. Sanat Ürününün Karakteri

§ 3. Sonuçlar [Sanatın Tüm Felsefe Sistemiyle İlişkisi]

Tüm Sistem Üzerine Genel Değerlendirme


Dizin

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775-1854)

Ünlü Alman filozof. Kant sonrası Alman İdealizminin önde gelen tem­sil­cilerin­den­dir. Doğu dilleri profesörü olan Lutherci bir papazın oğludur. On beş yaşında Tü­bin­gen’deki ilahiyat okuluna kabul edildi. O dönemde Tübingen’de öğrenim gö­ren genç­ler Fransız Devrimi’nin etkisindeydiler ve felsefeye yöneliyorlardı. Schelling, baş­langıçta Kant, Fichte ve Spinoza’nın felsefelerinden etkilenmişse de, sonrasında kendisi doğaya dayanan bir felsefi akım geliştirdi. Schelling’in ku­ramı “mutlakçılık” olarak adlandırılır. 1795 yılında Über die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt (Genel Bir Felsefenin Biçimi ve Olanağı Üze­rine) ve hemen ardından yayım­ladığı Vom Ich als Prinzip der Philosophie (Fel­sefenin İlkesi olarak Ben Üzerine) adlı eserlerinde ele aldığı temel kavram “mut­lak”tır. 1798’de Jena Üniversitesi’nde pro­fesörlüğe getirildi, sonraki yıllarda doğa felsefesi üzerine birçok eser yayımladı. System des transzendentalen Ide­alismus (Transandandal İdealizm Sistemi, 1800) adlı başyapıtında geliştirdiği do­ğa kavramını “ben”i hareket noktası alan Fichte’nin fel­sefesiyle birleştirmeye çalıştı. 1841’de Berlin Üniversitesi’nde verdiği derslerin takipçileri arasında Fri­edrich Engels, Søren Kierkegaard, Jacob Burckhardt ve Mihail Bakunin de yer almaktaydı. Schelling’in felsefi görüşlerinin özgünlüğü, yakın dö­nemlerde, mut­lak akla dayalı felsefi sistemlerin karşısında olan Varoluşçuluk ve fel­sefi ant­ropoloji gibi yaklaşımların gelişmesiyle bağlantılı olarak yeniden değer kazanmıştır.

Merve Ertene

1985 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans ve yüksek lisansını ODTÜ Felsefe Bölümünde tamamladı. 2011 yılında Sakarya Üniversitesi Felsefe Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaya, 2013 yılında da aynı bölümde doktora eğitimine başladı. 2019 yılında “Aisthesis’ten Estetiğe: ­Schelling’in Tersine Değerlemiş Mimesis’i” başlıklı teziyle doktora eğitimini tamamladı.  Halen aynı bölümde araştırma görevlisidir. Alman İdealizmi üzerine çalışmaları bulunmaktadır.