• Tarih Felsefesi: Seçme Metinler

Tarih Felsefesi: Seçme Metinler

 • 30,00 TL
 • 21,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Mevcut Seçenekler:

Tarih ve felsefe terimleri, yüzyıllardır birbirleriyle ilişkisi olmayan alanları nitelemek için kullanılagelmiş olan terimlerdir. Antikçağ’da insanın doğa üzerine düşünerek kendi bilgisini kazanma süreci, Ortaçağ’da yerini tanrıya bırakmış; bu çağı izleyen dönemde ise, her türden yerellik ve tarihsellikten uzak soyut akıl kavramsallaştırması, düşünce tarihinde o çağın genel paradigması haline gelmiştir. Evrene ve kendine ilişkin bilgi elde etme çabasında insanı yeterince tatmin etmeyen bu üç dolayımın, özellikle 18. yüzyıldan başlayarak yerini tarihe terk ettiği; dahası her birinin, kendi tikel anlamlarını ancak ve sadece tarih sayesinde ve tarihte kazandığı fikri, felsefeyi yeni bir yörüngenin eksenine çekmiştir. ‘Geçmişin şimdideki sürekli etkililiği’ anlamında bir tarihsellik bilincinin gelişmesiyle birlikte tüm 19. yüzyıl, bir tarih yüzyılı olmuş; tarih ile felsefenin bir arada ele alınması, özel anlamda felsefenin, genelde ise düşüncenin yönteminin ne olacağı sorusu üzerine yeni kavrayışların şekillenmesine önayak olmuştur. Günümüzde sosyal bilimler üzerine düşünmenin olanağı, bu sürecin bilinmesini ve özümsenmesini gerektirmektedir.

Tarih Felsefesi kitabı, bu alanda bir giriş kitabı olmanın ötesinde, ‘sonuçlarından hiçbir zaman öğrenilemeyecek bir etkinlik’ olan felsefenin içine dolayımsız bir şekilde nüfuz edebilmeyi ve yüzyıllarca ilişkileri sorunlu addedilmiş tarih ile felsefenin farklı kesişim noktalarındaki belli başlı problemleri göstermeyi amaç ediniyor.


 • Editörler: Doğan Özlem, Güçlü Ateşoğlu
 • Kitabın Başlığı: Tarih Felsefesi Seçme Metinler: Herder, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer
 • Yayına Hazırlayan: Güçlü Ateşoğlu
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Kapak Resmi: Carravagio, St. Jerome
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 22; Felsefe Dizisi - 4
 • Basım Bilgileri: 1. Basım / Temmuz 2006
 • Sayfa Sayısı: 237
 • ISBN: 978-605-9328-80-7
 • Boyutları: 14 x 21