• Yeni Bilim

Yeni Bilim

 • 130,00 TL
 • 91,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

İtalyan filozof, hukukçu, filolog, tarihçi ve retorik ustası Giambattista Vico, Yeni Bilim adlı eseriyle geniş bir okur kesiminin, filozofların, entelektüellerin ve şairlerin doğrudan ilham kaynağıdır. Romantik tarihçi Jules Michelet, birçokları gibi “Vico’dan doğdum” der. Ernst Cassirer, Vico’yu mitin ve mitolojinin gerçek kâşifi ilân eder. James Joyce, başkalarında bulamadığı hayal dünyasını Vico’da bulur. Wilhelm Dilthey için Yeni Bilim, modern düşüncenin en büyük başarılarındandır. İktisatçı Joseph Schumpeter, Vico’yu “sosyal bilimler alanındaki en büyük düşünürlerden biri” olarak kaydeder. Romantikler, Goethe, Herder ve Hamann Yeni Bilim’i okurlar. Coleridge, Vico’nun fikirlerini yayan ilk İngilizdir. Marx, Vico’yu Kapital’de tartışır.

Batı’da modern tarih felsefesinin tahtına ilk Giambattista Vico çıkar. Böylelikle o, kültür felsefesi ve mitoloji felsefesinin kurucusu sayılır. Onun fikirleri pragmatizm, tarihselcilik, varoluşçuluk ve yapısalcılık gibi birçok düşünce hareketine öncülük etmiştir.

Vico, Tanrının yarattığı tabiatın yanında insanın kendi yarattığı dünya olan toplum ve kültür dünyasının nasıl bir yöntemle incelenmesi gerektiği üzerine düşünmüştür. Vico’nun tutkuyla yaşamını adadığı bu eseri insanlığın karanlık dönemlerini ve barbarlık zamanlarını ayrıntısıyla anlatmakta; kitabın geniş bir bölümünde dil, şiir, estetik, hukuk, eğitim, politika, metafizik ve sivil hayata geçişin tüm ışıltısını tarihin geriye dönüş yasalarıyla birlikte sunmaktadır.


 • Yazar: Giambattista Vico
 • Kitabın Başlığı: Yeni Bilim
 • İngilizce Metin: The New Science of Giambattista Vico, 1984, çev. Thomas Goddard Bergin ve Max Harold Fish, Cornell University Press.
 • Çeviren: Sema Önal [İngilizce]
 • Yayına Hazırlayanlar: Taşkın Takış - Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 26; Felsefe Dizisi - 6
 • Basım Bilgileri: 2. Basım: Haziran 2021 (1. Basım: Şubat 2007)
 • Sayfa Sayısı: 642
 • ISBN: 978-625-7030-64-9
 • Boyutları: 13,5 x 21
 • Kapak Resmi: Thomas Cole, Roma İmparatorluğu'nun Tekâmülü, 1836.

Sunuş

Önsöz

Ulusların Ortak Tabiatı Üzerine Giambattista Vico’nun Yeni Bilim ’inin İlkeleri

Eserin Ana Fikri

Eserin Sunuşuna Destek Verecek Olan Resimli Sayfanın Açıklanması

Birinci Kitap
İlkelerin Kurulumu
[I. 1; I. 4-6]

[Kısım I] Toplanan Malzemenin Sıraya Konduğu Kronolojik Tablo Üzerine Notlar

[Kısım II] Temel Ögeler/Elementler

[Kısım III] İlkeler

[Kısım IV] Yöntem

İkinci Kitap
Şiirsel Hikmet

[Takdim]

     Giriş

     [Bölüm I] Genel Olarak Hikmet

     [Bölüm II] Şiirsel Hikmetin Açıklanması ve Tasnifi

     [Bölüm III] Evrensel Tufan ve Devler

[Kısım I] [Şiirsel
Metafizik]

     [Bölüm I] Şiirin, Putperestliğin, Tanrısallığın ve Kutsamaların Kökeni Olarak Şiirsel Metafizik

     [Bölüm II] Bu Bilimin Temel Yönleri Üzerine Sonuçlar


[Kısım II] [Şiirsel Mantık]

     [Bölüm I] Şiirsel Mantık

     [Bölüm II] Şiirsel Mecazlar, Doğa Üstü Yaratıklar ve Dönüşümler Üzerine Sonuçlar

     [Bölüm III] İlk Uluslar Arasında Şiirsel Karakterlerle Konuşma Üzerine Sonuçlar

     [Bölüm IV] Dillerin ve Harflerin Kökenleri Üzerine Sonuçlar. Hiyerogliflerin, Kanunların, Adların, Aile Armalarının, Madalyaların ve Paraların Kökenleri; İlk Dil ve Genslerin Doğal Hukuk Literatürünün Kökenleri

     [Bölüm V] Şiirsel Üslup, Arasöz, Sözcüklerin Sırasını Değiştirme, Ritim, Şarkı ve Mısranın Kaynakları Üzerine Sonuçlar

     [Bölüm VI] Başlangıçta [Bölüm IV] Bildirilen Diğer Sonuçlar

     [Bölüm VII] Bilginin (Âlimin) Mantığı Üzerine Sonuçlar

[Kısım III] [Şiirsel Ahlâk]

     [Bölüm I] Şiirsel Ahlâk ve Halk Değerlerinin Kökenleri, Evlilik Kurumu Yoluyla Din Tarafından Öğretildi

[Kısım IV] [Şiirsel Ekonomi]

     [Bölüm I] Şiirsel Ekonomi Hakkında ve İlkin Çocuklardan Oluşan (Famuli Olmayan) Aileler Hakkında

     [Bölüm II] Şehirleri Önceleyen ve Onlar Olmaksızın Şehirlerin Doğamayacağı Famuli ile Birlikte Olan Aileler

     [Bölüm III] Basitçe Rıza ile Yapılmış Sözleşmeler Üzerine Sonuçlar

     [Bölüm IV] Mitolojik Kanon

[Kısım V] [Şiirsel Politik]

     [Bölüm I] Şiirsel Politika Dünyadaki İlk Yönetimler Altında En Şiddetli Aristokratik Biçimde Doğmuştur

     [Bölüm II] Bütün Yönetimler, Fiefin Belli, Sonsuz İlkelerinden Doğmuştur

     [Bölüm III] Censusun (Sayımın) ve Hazinenin Kökenleri

     [Bölüm IV] Roma Birliklerinin Kökenleri

     [Bölüm V] Sonuç: Yönetimleri ve Aynı Zamanda Genslerin Doğal Hukukunu Kuran İlâhi İnayettir

     [Bölüm VI] Kahramansal Politikalar Yeniden Başladı

     [Bölüm VII] Eski Roma Kurumları ve Varsayıldığı Gibi Roma’daki Monarşik Krallık ve Junius Brutus Tarafından Kurulan Halk Özgürlüğü Üzerine Sonuçlar

     [Bölüm VIII] İlk İnsanların Kahramanlığı Üzerine Sonuçlar

[Kısım VI]

     [Bölüm I] Şiirsel Tarihin Özetleri

[Kısım VII] [Şiirsel Fizik]

     [Bölüm I] Şiirsel Fizik

     [Bölüm II] İnsan Üzerine Şiirsel Fizik veya Kahramansal Tabiat

     [Bölüm III] Kahramansal İfadeler Üzerine Sonuçlar

     [Bölüm IV] Kahramansal Tasvirler Üzerine Sonuçlar

     [Bölüm V] Kahramansal Âdetler Üzerine Sonuç

[Kısım VIII]

     [Bölüm I] Şiirsel Kozmografi

[Kısım IX] [Şiirsel Astronomi]

     [Bölüm I] Şiirsel Astronomi

     [Bölüm II] Bütün Eski Gentil Uluslar Arasında Astronomi İlkelerinin Aynı Oluşunun Astronomik ve Fiziksel-Filolojik İspatı

[Kısım X] [Şiirsel Kronoloji]

     [Bölüm I] Şiirsel Kronoloji

     [Bölüm II] [Genel Olarak] Ninus’un Monarşisini Önceleyen Evrensel Tarihin Başlangıcını Belirleyen Kronolojik Kanun

[Kısım XI] [Şiirsel Coğrafya]

     [Bölüm I] Şiirsel Coğrafya

     [Bölüm II] Aeneas’ın İtalya’ya Gelişi Üzerine Sonuç

     [Bölüm III] Kahramansal Şehirlerin Adlandırılması ve Betimlenmesi

[Sonuç]


Üçüncü Kitap
Gerçek
Homeros’un Keşfi

[Kısım I] [Gerçek Homeros için Araştırma]

     [Giriş]

     [Bölüm I] Homeros’a Atfedilen Ezoterik Hikmet

     [Bölüm II] Homeros’un Anayurdu

     [Bölüm III] Homeros’un Çağı

     [Bölüm IV] Homeros’un Kahramansal Şiirdeki Eşsiz Yeteneği

     [Bölüm V] Gerçek Homeros’un Keşfi için Felsefi Deliller

     [Bölüm VI] Gerçek Homeros’un Keşfi için Filolojik Deliller

[Kısım II] Gerçek
Homeros’un Keşfi

     [Giriş]

     [Bölüm I] Şimdiye Kadar Homeros Hakkında Uygun ve Gerekli Olduğuna İnanılan Yanlışlıklar ve İmkânsızlıklar Burada Keşfedildi

     [Bölüm II] Yunanistan Genslerinin Doğal Hukukunun İki Büyük Hazinesi Olarak Gösterilen Homeros’un Şiirleri

[Ek] Dramatik ve Lirik Şairlerin Akılsal Tarihi


Dördüncü Kitap
Döngü (Courso), Ulusların Döngüsü

[Giriş]

[Kısım I] Üç Tür Tabiat

[Kısım II] Üç Tür Âdet

[Kısım III] Üç Tür Doğal Kanun

[Kısım IV] Üç Tür Yönetim

[Kısım V] Üç Tür Dil

[Kısım VI] Üç Tür Karakter

[Kısım VII] Üç Tür Hukuk Sistemi

[Kısım VIII] Üç Tür Otorite

[Kısım IX] Üç Tür Akıl

     [Bölüm I] Tanrısal Akıl ve Devletin Aklı

     [Bölüm II] Eski Romalıların Siyasi Hikmeti Üzerine Sonuç

     [Bölüm III] Sonuç: Roma Hukukunun Temel Tarihi

[Kısım X] Üç Tür Hüküm

     [Bölüm I] [Birinci Tür: Tanrısal Hükümler]

     [Bölüm II] Düellolar ve Misillemeler

     [Bölüm III] [İkinci Tür: Olağan/Sıradan Hükümler]

     [Bölüm IV] [Üçüncü Tür: İnsani Hükümler]

[Kısım XI] Zamanların Üç Mezhebi

     [Bölüm I] Dinî, Törensel ve Sivil Zamanların Mezhepleri

[Kısım XII] Kahramansal Aristokrasilerin Özelliklerinden Çıkarılan Diğer Deliller

     [Giriş]

     [Bölüm I] Sınırları Koruma

     [Bölüm II] Kurumları Koruma

     [Bölüm III] Kanunları Koruma

[Kısım XIII]

     [Bölüm I] Karışık Yönetimlerden Alınmış Diğer Deliller, Yani Önceki Yönetim ile Sonraki Yönetimin Yapısının Kaynaşması

     [Bölüm II] Ulusların Monarşiler Altında Kalmasını Sağlayan Ebedi Doğal Kraliyet Kanunu

     [Bölüm III] Jean Bodin’in Sistemiyle Temsil Edilen Politik Teorinin İlkelerinin Çürütülmesi

[Kısım
 XIV] Ulusların Döngüsünü Doğrulayan Son Deliller

     [Bölüm I] [Cezalar, Savaşlar, Sayıların Düzeni]

     [Bölüm II] Sonuç: Eski Roma Hukukunun, Ciddi Bir Şiir Olmasına, Eski Hukuk İlminin, Kabaca Yasal Metafiziğin İlk Ana Hatlarını İçeren Sert/Katı Bir Şiir Olmasına ve Grekler Arasında Felsefenin Kanunlardan Nasıl Doğduğuna İlişkin Sonuç

Beşinci Kitap
Ulusların Yeniden Ortaya Çıkışlarındaki İnsani Kurumların Döngüsü

[Sunuş]

[Bölüm I] İlk Barbarlık Tarihinin Yeniden Döngüsü Olarak Açıklanan En Son Barbarlık Tarihi [1-2]

[Bölüm II] Fieflerin Ebedi/Daimi Tabiatı Üzerinde Temellenen Ulusların Yeniden Döngüsü ve Feodal Hukukta Eski Roma Hukukunun Yeniden Döngüsü

[Bölüm III] Bu Bilimin İlkeleri Işığında Ulusların Eski ve Modern Dünyası Üzerine Araştırma

Eserin Sonucu

İlâhi İnayet Tarafından Düzenlenen, Her Türün En İyisindeki Sonsuz Doğal Yönetim (Commonwealth) Üzerine [342, 629 vd.]

Ek
Yeni Bilim’in Uygulaması


Kısaltmalar ve İşaretler

Dizin

Giambattista Vico (1668-1744)

İtalyan tarih ve hukuk felsefecisi. Yoksul bir kitapçının oğluydu. Tüm yaşamı büyük zorluklar ve mücadeleler içinde geçti. Bir Cizvit okulunda okudu ama büyük ölçüde kendi kendini yetiştirdi. Zamanla kişisel deneyimleri ve benzersiz dehasıyla kendi bağımsız düşünce ve üslubunu oluşturdu. 1699’da Napoli Üniversitesi’nde retorik pro­fesörlüğüne atandı. Bu dönemlerde Platon, Tacitus, Machiavelli, Descartes, Spinoza ve Locke’un fikirlerini derinlemesine inceledi. Vico, yeni zamanların ruhunu oluşturan başarı, zafer ve ilerleme düşüncesinin yanında insanlığın düş kırıklığını ve yenilgisini de yetkin bir biçimde gözlemledi. Scienze Nuova (Yeni Bilim) olarak bilinen Principi di una scienza nuova intorno alla comune nature delle nazioni (Ulusların Ortak Tabiatı Üzerine Yeni Bir Bilimin İlkeleri) adlı başyapıtında tarih ile başka toplum bilimlerini buluş­turarak, bu alanlar arasında karşılıklı geçişlerle tek bir insanlık biliminin oluşturulabil­mesine çalıştı. 1699-1708 yılları arasında üniversitenin akademik yılını Latince bir konuşmayla açma görevini alarak De Nostri Temporis Studiorum (Za­manımız Öğreniminde Yöntem Üzerine) adlı zengin pedagojik düşünceler içe­ren ünlü söylevini verdi. De Antiquissima Italorum Sapientia (İtalyanların Eski Bil­geliği Üzerine) adlı, Descartes akılcılık çürütmeye yönelik metafizik de­ne­mesini yayımladı.

İnsanlığı büyüme ve çürüme aşamalarından geçen bir yapı içinde tanımlayan Vico, tarihsel gelişmeyi organik bir sürece benzetti ve dönemlere ayırdı. Birinci çağda “yabani” koşullar egemendi; daha sonra insanın doğaüstü olana duyduğu korku ile yönetildiği “Tanrılar Çağı” geliyordu. “Kahramanlar Çağı”, aile büyüklerinin iç bölünme ve dış saldırılara karşı korunmak üzere oluşturdukları ittifakların sonucuydu. Bu aşamada toplum patriciler ve plebler (soylular ve halk) olarak ikiye bölünüyordu. Sınıf çatışmasıyla pleblerin eşit haklara kavuşması, “İnsanlık Çağı”nın kapısınııyor ama bu aşama çürüme, dağılma ve ilkel barbarlığa geri dönüş sorunlarını da beraberinde getiriyordu. Vico’yu özgün kılan noktalar arasında onun Antikçağşüncesi, mitoloji, filoloji, dil ve tarih felsefesine olan hâkimiyeti gelmektedir. Vico benzetmelerle dolu zor üslubuna karşın Avrupa düşünce tarihinin en önemli kişilerinden biri olarak yıllar sonra tanınmış, Yeni Bilim kitabı Goethe’den Marx’a birçok düşünür ve sanatçı üzerinde derin izler bırakmıştır. 

Sema Önal

Ankara’da doğdu ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü mezunudur. Yüksek lisans ve doktora eğitimini yine Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yaptı. Ankara Üniversitesi’nde araştırma görevlisi, Gazi Üniversitesi’nde öğretimi görevlisi, Mersin Üniversitesi’nde Yrd. Doç. Kırıkkale Üniversitesi’nde doçent ve prof. olarak görev yaptı. Halen Kırıkkale Üniversitesi felsefe bölüm başkanıdır. 2003 yılında “Giambattista Vico’nun Yeni Bilim Adlı Eserinin Felsefe Tarihindeki Yeri” başlıklı doktora tezini tamamlamıştır.Vico üzerine birçok çalışması mevcuttur. Bunlardan birkaçı: “Ibn Khaldun Bacon and Vico”. Roma 11. European Conference on Social and Behavioral Sciences; “Vico e gli di Filosofia in Turchia”. Bolletini Del Centro Di Studi Vichiani. Anno XXXVIII 2008, terza serie Edizioni di Storia E Letteratura.