• Bilim Sosyolojisi İncelemeleri: Temel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Tartışmalar

Bilim Sosyolojisi İncelemeleri: Temel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Tartışmalar

 • 130,00 TL
 • 91,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Genel olarak bilim sosyolojisi literatüründe üç gelenekten söz edilebilir. İlki; bilimsel doğruluk ve geçerlik kriterlerinin hiçbir tarihsel-sosyal kökene bağlanamayacağını savunan; ve dolayısıyla, bilim topluluğunun ‘kendine has’ normlara sahip, ‘özgür’ birey araştırmacılardan oluşan ‘özel türden’ bir topluluk olduğunu iddia eden pozitivist bilim sosyolojisi yaklaşımlarıdır. Bunun tam karşısında, bilim topluluğunun ve bilimsel eğitimin katı hiyerarşik yapısına, bilimsel bilginin konvansiyonel karakterine odaklanarak bilim topluluğunu egzotik bir kabileye çeviren konvansiyonalist / rölativist gelenekler yer alır. 

Rölativist geleneğin ülkemizdeki temsilcileri açısından ise, pozitivizm eleştirisi temelinde yorumcu ve post-pozitivist anlayışlarla temasa geçme ve empirik araştırmaya dönük bir önyargıya teslim olma durumu sözkonusudur. Ülkemizdeki rölativistler, sosyolojik pozitivizmle özdeşleştirdikleri saha araştırmasına karşı öğrenilmiş bir küçümsemeyi yaratarak ve yayarak, “felsefe yapma” kaygısına düşmüş ve kendilerini bir tür sosyal felsefeci olarak konumlandırmışlardır.

Oysa ki Batı’da deneyimlenen, normatif bir perspektife ve daha genel toplumsal-felsefî ilgilere doğru çifte hareket, Türkiye gerçekleriyle uygun bir biçimde değerlendirildiği noktada, verimli imkânlar sunar. Zira bu yönelim, alandaki sorunların kaynağı olduğunu gördüğümüz dar-politik güzergâhlardan bizleri kurtararak, akademinin gerçek anlamıyla politik bir biçimde, yani salt söylemsel düzlemde değil ama aynı zamanda diğer sosyal kurum ve yapılarla, diğer sosyal sömürü ve tahakküm mekanizmalarıyla ilişkisi içersinde, kurumsal ve yapısal olarak analiz edilebilmesini sağlayacaktır.

Böylesi bir yaklaşım, self-refleksif bilinci tüm bilim sahalarına yaymaya yönelik adımlara yol açtığı noktada, yerlerde tekmelenen bilim tabelalarının yerli yerine asılmasını sağlayacak ve ülke gerçeğinde önemli roller oynama potansiyeline sahip özgürleşimci bir bilim pratiğini mümkün kılacaktır. 


 • Editörler: Bekir Balkız, Vefa Saygın Öğütle
 • Kitabın Başlığı: Bilim Sosyolojisi İncelemeleri: Temel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Tartışmalar
 • Çevirenler: Barış Yıldırım, Bekir Balkız, Beno Kuryel, Dilek Hattatoğlu, Emrah Göker, Eren Buğlalılar, Erhan Işıklar, Kemal İnal, Ümit Tatlıcan, Vefa Saygın Öğütle
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Tasarım Uygulama: Harun Ak
 • Kapak Resmi: (Soldan Sağa): 1. Der Mensch als Industriepalast, Fritz Kahn, 1926; 2. Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri’nin kitap kapağı, Sir Isaac Newton, 1740 baskısı; 3. Tatlin at Home, Raoul Hausmann, 1920, Moderna Museet, Stockholm.
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 58; Sosyoloji Dizisi - 15
 • Basım Bilgileri: 2. Basım / Kasım 2016 [1. Basım / Kasım 2010]
 • Sayfa Sayısı: 564
 • ISBN: 978-975-8717-63-7
 • Boyutları: 15,5 x 23,5

İÇİNDEKİLER

 

 

İkinci Baskıya Önsöz

Önsöz


I. BÖLÜM: Alandaki Temel Pozisyonlar

Bilim Sosyolojisi Üzerine Bazı Tespitler ve Gündem Önerileri
Vefa Saygın Öğütle & Bekir Balkız

Bilimsel Bilgi Sosyolojisi: Çağdaş Bilim Üzerine İncelemeler
H. M. Collins

Rasyonalite ve Bilimsel Bilginin Sosyolojisi
Peter Halfpenny


II. BÖLÜM: Klasik Kurucu Metinler

Newton'un Principia'sının Toplumsal ve Ekonomik Kökenleri
Boris Hessen

Bilim ve Toplumsal Düzen
Robert K. Merton

Bilimin Normatif Yapısı
Robert K. Merton

Bilimsel İnançlar
Michael Polanyi

Bilimsel Araştırmada Dogmanın İşlevi
Thomas S. Kuhn
 

III. BÖLÜM: Empirik Çalışmalardan Örnekler

Bilimde Matta Etkisi
Robert K. Merton

Sosyal Sınıf Kökeni ve Akademik Başarı: İki Tabakalaşma Sisteminin Akademik Kariyer Üzerindeki Etkisi
Diana Crane

Sanat, Bilim ve Dindeki Ödül Sistemleri
Diana Crane

Bilimde Problem Alanları ve Araştırma Şebekeleri
M. J. Mulkay, G. N. Gilbert ve S. Woolgar

Bilimsel Gelişime Dair Üç Model
M. J. Mulkay
 

IV. BÖLÜM: Bilim, İdeoloji ve Bilim Sosyolojisi

Bilim ve İdeoloji
Barry Barnes

Bilimde Normlar ve İdeoloji
Michael Mulkay

Toplumsal Bilim İncelemelerinde Çıkarlar ve Açıklama
Steve Woolgar

İdeoloji ve Bilimsel Bilginin Sosyolojisi
William T. Lynch
 

V. BÖLÜM: Klasik Ustalara Köprüler ve Alana Eleştirel Bakışlar

Durkheim'in Bilimsel Bilgi Sosyolojisi
Thomas F. Gieryn

Normatif Olanı Geri Kazanmak ve Yaymak: Marx ve Yeni Bilimsel Bilgi Sosyolojisi
William T. Lynch & Ellsworth R. Fuhrman

Karl Mannheim ve Bilimsel Bilginin Sosyolojisi: Yeni Bir Gündeme Doğru
Dick Pels

Bilim İncelemelerinde Feminist Perspektifler
Evelyn Fox Keller

Eleştirel Bilim Sosyolojisi ve Bilimsel Geçerlilik
Sal Restivo & Julia Loughlin

 

Çevirenler

Barış Yıldırım
Bekir Balkız
Beno Kuryel
Dilek Hattatoğlu
Emrah Göker
Eren Buğlalılar
Erhan Işıklar
Kemal İnal
Ümit Tatlıcan
Vefa Saygın Öğütle