• Çağdaş Eğitim Akımları

Çağdaş Eğitim Akımları

 • 155,00 TL
 • 108,50 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

20. yüzyılın ilk yarısı, reformcu eğitim düşünce ve uygulamaları açısından oldukça zengin bir dönemdir. Bunlar, günümüzdeki eğitim reformlarının fikri köklerini oluşturmaktadırlar. Çağdaş Eğitim Akımları yabancı ülkelerde, çağımızı karakterize eden reformcu eğitim düşünceleri üzerine sistemli bir bakış vermektir. Günümüzdeki eğitim reformu uygulamalarını anlamak için, bunların arka planını ve öncülüğünü teşkil eden akımları tanımak gerekir. Kitapta, bu akımlardan sadece en yaygın olanlarına belli bir kronoloji takip edilerek yer verilmiştir. Çeşitli ülkelerde eğitim hareketlerinin öncüleri genel hatlarıyla okura tanıtılmıştır. Eğitim sahasında literatüre geçen ana eserler zikredilmiştir. Kitapta “Çağdaş Reformcu Eğitim Akımları”, “Sanat Eğitimi” Akımı, “Çocuktan Hareket” Akımı, “Kır Eğitim Yurdu” Akımı, “İş Eğitimi” Akımı ve “Kolektif Eğitimi” Akımı gibi belli başlı akımlara yer verilmiştir. Aradan yüzyıl geçmiş ve günümüz eğitim anlayışı radikal değişimlere uğramıştır. Ancak farklı coğrafyalarda saf ve bozulmamış haliyle eğitime bakışın, temel dünya görüşlerinde amaç ve içeriklerin ilk oluşumlarını görmek bugünkü eğitim dünyasının karmaşıklığını anlamak açısından son derece önemlidir.


 • Yazar: Kemal Aytaç
 • Kitabın Başlığı: Çağdaş Eğitim Akımları
 • Yayına Hazırlayan: Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 245; Eğitim Dizisi - 2
 • Basım Bilgileri: 4. Basım / Kasım 2019 [1. Basım / Kasım 1976]
 • Sayfa Sayısı: 160
 • ISBN: 978-605-2133-83-5
 • Kapak Resmi: Eugène Delaplanche, L’Éducation maternelle, 1875.
 • Boyutları: 15,5 x 23,5

Önsöz

Yeni Basıma Önsöz


Birinci Bölüm
1. Çağdaş “Reformcu Eğitim Akımları” Üzerine Genel Bilgiler


İkinci Bölüm
2. “Sanat Eğitimi” Akımı

2.1. Genel Karakteristiği

2.2. August Julius Langbehn (1851-1907)

2.3. Alfred Lichtwark (1852-1914)


Üçüncü Bölüm
3. “Çocuktan Hareket” Akımı

3.1. Genel Karakteristiği

3.2. Ellen Key (1849-1926)

3.3. Ludwig Gurlitt (1855-1931)

3.4. Berthold Otto (1859-1933)

3.5. Bremenli Okul Reformcuları

       3.5.1. Heinrich Scharrelmann (1871-1940)

       3.5.2. Fritz Gansberg (1871-1950)

3.6. Maria Montessori (1870-1952)

3.7. Helen Parkhurst (1887-1959)

3.8. Carleton Wolsey Washburne (1889-1968)

3.9. Peter Petersen (1884-1952)


Dördüncü Bölüm
4. “Kır Eğitim Yurdu” Akımı

4.1. Genel Karakteristiği

4.2. Hermann Lietz (1868-1919)

4.3. Gustav Wyneken (1875-1964)

4.4. Paul Geheeb (1870-1961)


Beşinci Bölüm
5. “İş Eğitimi” Akımı

5.1. Genel Karakteristiği

5.2. “İş Okulu” Akımı

       5.2.1. Genel Karakteristiği

       5.2.2. Georg Kerschensteiner (1854-1932)

       5.2.3. Hugo Gaudig (1860-1923)

       5.2.4. John Dewey (1859-1952)

       5.2.5. William Heard Kilpatrick (1871-1965)

       5.2.6. Ovide Decroly (1871-1932)

       5.2.7. Adolphe Ferrièr (1879-1960)

       5.2.8. Célestin Freine (1896-1966)

5.3. “Üretim Okulu” Akımı

       5.3.1. Genel Karakteristiği

       5.3.2. Robert Seidel (1850-1933)

       5.3.3. Heinrich Schulz (1872-1932)

       5.3.4. Paul Oestreich (1878-1959)

       5.3.5. Nadeşda Konstantinovna Krupskaya (1869-1939)

       5.3.6. Pavel Petroviç Blonski (1884-1941)


Altıncı Bölüm
6. “Kolektif Eğitim” Akımı

6.1. Genel Karakteristiği

6.2. Anton Semenoviç Makarenko (1888-1939)

6.3. Kibbutz’larda “Kolektif Eğitim”


Faydalanılan Eserlerin Listesi

Resimler


ÖNSÖZ

 

Yabancı ülkelerdeki çağdaş eğitim akımlarını konu edinen bu kitap, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi’nde verdiğim derslerin notlarından oluşmaktadır. Amacı, özellikle II. Dünya Savaşı’na kadarki devrede, yabancı ülkelerde, çağımızı karakterize eden reformcu eğitim düşünceleri üzerine sistemli bir bakış vermektir. Günümüzdeki eğitim reformu uygulamalarını anlamak için, bunların fikri temellerini ve öncülüğünü teşkil eden bu akımları tanımak gerekir. Bu kitapta, bu akımlardan sadece en yaygın olanlarına yer verilmiştir.

Türkiye, reformcu eğitim akımları yönünden, çağımızda oldukça hareketli bir devre yaşamıştır. Bunların daha ayrıntılı olarak ele alınıp işlenmesi gerekir. Nitekim yayınlamayı düşündüğüm Türkiye’de Çağdaş Eğitim Akımları adını taşıyacak kitapta da bu konular işlenecektir.

Eldeki bu kitabın hazırlanmasında, kitabın sonunda yer alan kaynak literatürden yararlanılmıştır.

Ankara, Eylül 1976
Prof. Dr. Kemal Aytaç

 

YENİ BASIMA ÖNSÖZ

 

İlk basımı 1976 yılında yapılan bu eserin, bu yeni basımında bazı kelime ve kavramlar sadeleştirilerek güncelleştirilmeye gidilmiş ve bir kısım eğitim düşünürünün resimleri eklenmiştir.

Ankara, 29 Ekim 2006
Kemal Aytaç

Kemal Aytaç

29 Ekim 1933’te Elbistan’da doğdu. İlk ve ortaöğreniminin sonunda 1950 yılında K. Maraş Lisesi’nden mezun oldu. Yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi’nde (1951-1955) felsefe dalında yaptı. Lisansüstü öğrenimine (1955-1958) Westfälische Wilhelm Universität’de (Münster/Westf.) devam etti. Ankara Üniversitesi’nde, Eğitim Bilim dalında Asistan (1959), Doktor (1963), Doçent (1969) ve Profesör (1975) oldu. Ankara Üniversitesi D.T.C Fakültesi Pedagoji Kürsüsü Başkanlığı (1974-1982), İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurucu Dekanlığı (1975-1984), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı (1985-1987) ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliği (1988-1998) görevlerinden sonra 15 Şubat 1998 tarihinde kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

Kitap Yayınları:

 • Politeknik Eğitim Reformları, 1971 (2. Baskı 1979).
 • M.A.J’de Paris Mukayeseli Eğitim Üzerine Bir Eserin İlk Taslağı, 1971 (2. Baskı: 1979, Çeviri).
 • Avrupa Eğitim Tarihi, 1972 (3. Baskı 1992)
 • Çağdaş Eğitim Akımları, 1976 (2. Baskı 1981).
 • Avrupa Okul Sistemlerinin Demokratlaştırılması, 1970 (3. Baskı 1985)
 • Federal Almanya’da Okul Sistemi,  1979.
 • G. M. K. Atatürk: Eğitim Politikası Üzerine Konuşmalar, 1984.
 • L. N. Tolstoy: İtiraflarım, 1990 (Çeviri).
 • W. Pröhle: Karaçay Lehçesi Sözlüğü. Codex Cumanicus’un Türkçe Sözlük Dizini, 1992 (Çeviri).
 • T. Kowalski: Karayim Lehçesi Sözlüğü, 1996 (Çeviri).
 • P. Jyrkankallio... vd.: Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, 1992 (Çeviri).