• Çağdaş Eğitim Akımları

Çağdaş Eğitim Akımları

 • 50,00 TL
 • 35,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

20. yüzyılın ilk yarısı, reformcu eğitim düşünce ve uygulamaları açısından oldukça zengin bir dönemdir. Bunlar, günümüzdeki eğitim reformlarının fikri köklerini oluşturmaktadırlar. Çağdaş Eğitim Akımları yabancı ülkelerde, çağımızı karakterize eden reformcu eğitim düşünceleri üzerine sistemli bir bakış vermektir. Günümüzdeki eğitim reformu uygulamalarını anlamak için, bunların arka planını ve öncülüğünü teşkil eden akımları tanımak gerekir. Kitapta, bu akımlardan sadece en yaygın olanlarına belli bir kronoloji takip edilerek yer verilmiştir. Çeşitli ülkelerde eğitim hareketlerinin öncüleri genel hatlarıyla okura tanıtılmıştır. Eğitim sahasında literatüre geçen ana eserler zikredilmiştir. Kitapta “Çağdaş Reformcu Eğitim Akımları”, “Sanat Eğitimi” Akımı, “Çocuktan Hareket” Akımı, “Kır Eğitim Yurdu” Akımı, “İş Eğitimi” Akımı ve “Kolektif Eğitimi” Akımı gibi belli başlı akımlara yer verilmiştir. Aradan yüzyıl geçmiş ve günümüz eğitim anlayışı radikal değişimlere uğramıştır. Ancak farklı coğrafyalarda saf ve bozulmamış haliyle eğitime bakışın, temel dünya görüşlerinde amaç ve içeriklerin ilk oluşumlarını görmek bugünkü eğitim dünyasının karmaşıklığını anlamak açısından son derece önemlidir.


 • Yazar: Kemal Aytaç
 • Kitabın Başlığı: Çağdaş Eğitim Akımları
 • Yayına Hazırlayan: Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 245; Eğitim Dizisi - 2
 • Basım Bilgileri: 4. Basım / Kasım 2019 [1. Basım / Kasım 1976]
 • Sayfa Sayısı: 160
 • ISBN: 978-605-2133-83-5
 • Kapak Resmi: Eugène Delaplanche, L’Éducation maternelle, 1875.
 • Boyutları: 15,5 x 23,5

Bu kitabın detaylı "İçindekiler" bölümünü .pdf formatında buradan indirilebilirsiniz.

Kemal Aytaç

29 Ekim 1933’te Elbistan’da doğdu. İlk ve ortaöğreniminin sonunda 1950 yılında K. Maraş Lisesi’nden mezun oldu. Yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi’nde (1951-1955) felsefe dalında yaptı. Lisansüstü öğrenimine (1955-1958) Westfälische Wilhelm Universität’de (Münster/Westf.) devam etti. Ankara Üniversitesi’nde, Eğitim Bilim dalında Asistan (1959), Doktor (1963), Doçent (1969) ve Profesör (1975) oldu. Ankara Üniversitesi D.T.C Fakültesi Pedagoji Kürsüsü Başkanlığı (1974-1982), İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurucu Dekanlığı (1975-1984), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı (1985-1987) ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliği (1988-1998) görevlerinden sonra 15 Şubat 1998 tarihinde kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

Kitap Yayınları:

 • Politeknik Eğitim Reformları, 1971 (2. Baskı 1979).
 • M.A.J’de Paris Mukayeseli Eğitim Üzerine Bir Eserin İlk Taslağı, 1971 (2. Baskı: 1979, Çeviri).
 • Avrupa Eğitim Tarihi, 1972 (3. Baskı 1992)
 • Çağdaş Eğitim Akımları, 1976 (2. Baskı 1981).
 • Avrupa Okul Sistemlerinin Demokratlaştırılması, 1970 (3. Baskı 1985)
 • Federal Almanya’da Okul Sistemi,  1979.
 • G. M. K. Atatürk: Eğitim Politikası Üzerine Konuşmalar, 1984.
 • L. N. Tolstoy: İtiraflarım, 1990 (Çeviri).
 • W. Pröhle: Karaçay Lehçesi Sözlüğü. Codex Cumanicus’un Türkçe Sözlük Dizini, 1992 (Çeviri).
 • T. Kowalski: Karayim Lehçesi Sözlüğü, 1996 (Çeviri).
 • P. Jyrkankallio... vd.: Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, 1992 (Çeviri).