• Stokta Yok
  Çağdaş Türk Romanı Üzerine İncelemeler

Çağdaş Türk Romanı Üzerine İncelemeler

 • 55,00 TL
 • 38,50 TL


 • Stok Durumu: Stokta Yok

Eskinin ve yeninin, geleneğin ve modernin, doğunun ve batının, şimdinin ve geçmişin, yönetenlerin ve yönetilenlerin çatışmaları içinde kendini, kimliğini, özünü bulmaya çalışan bir toplum geleceğini de bu minvalde kurgulamaya ve kurmaya gayret eder; kendi yolunu arar. Yeni bir toplumsal yapı içinde değişen ve dönüşen zihniyetler, ilişkiler, duygular, alışkanlıklar ve birbiriyle savaşa tutuşmuş tüm bu güçler ve değerler dile gelmek, varlığa gelmek için, duyuları iyice keskinleşmiş insan ruhlarına yerleşirler.Dilsel, düşünsel ve duygusal hassasiyetleri tavan yapmış bu insanlar, ruhlarına dolan, hayatın çeşitli alanlarından devşirdikleri tipleri, karakterleri, farklı dil ve üsluplarda, farklı anlatım biçimleri ve olay örgüleri içinde ete kemiğe büründürürler.

Ancak hem anlatıcıya ve eserine hak ettiği değeri vermek hem de bu eserler etrafında gelişen ve toplumsal çevrelerde karşılık bulan etkilerinin doğru ve uygun bir hal alması için bu anlatılar, romanlar da değerlendirilmeye ve eleştirilmeye muhtaçtır.

Çok az örneğini gördüğümüz ve eksikliğini büyük ölçüde hissettiğimiz nitelikli eleştiriler sayesinde daha iyiye, daha güzele, doğru bir zeminde tartışarak ulaşabiliriz. Gürsel Aytaç bu çalışmasıyla, farklı bir edebiyat kültüründen edindiği birikimleri, çağdaş Türk romancılığının belli başlı yazarlarının ve eserlerinin değerlendirildiği bu eserinde ortaya koymakta ve doğru bir eleştiri ve tartışma zemininin oluşmasına azımsanmayacak bir katkı sunmaktadır.  


 • Yazar: Gürsel Aytaç
 • Kitabın Başlığı: Çağdaş Türk Romanı Üzerine İncelemeler
 • Yayına Hazırlayan: Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Tasarım Uygulama: Aziz Tuna
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 81; Edebiyat Dizisi - 15
 • Basım Bilgileri: 4. Basım  / Ağustos 2016 [1. Basım / 1990 Gündoğan Yayınları; 3. Basım / Eylül 2012 Doğu Batı Yayınları]
 • Sayfa Sayısı: 480
 • ISBN: 978-975-8717-88-0
 • Boyutları: 14 x 21

I. Edebiyat İncelemesi Üzerine

Türkiye’de Roman Eleştirisine Eleştirel Bir Bakış

Edebiyat İncelemesinde Kullandığım Yöntem

Edebiyat Kavramı Üzerine

 

II. Çağdaş Türk Romanına Genel Bakış

1980’lerde Türk Romanı

Sağ-Sol Çekişmesi

Yakın Tarihimiz     

Aydın Kadın Sorunu

Cinsellik Konusu

Sanatçı ve Yaratıcılık Sorunsalı          

İçmonolog

Bilinçakımı

Montaj  

Edebî Alıntı

Yeni Bir Zaman Kurgusu

Bugünkü Türk Romanında Anlatım Tekniği

Günümüz Türk Romanında “Gerçeklik” ve “Gerçekçilik”

 

III. Çağdaş Türk Romanlarından Örnekler

Ahmet Hamdi Tanpınar: Huzur

Peyami Safa’nın Yalnızız Romanı       

Peyami Safa’nın Yalnızız Romanındaki Anlatım Sanatı

Attilâ İlhan: Zenciler Birbirine Benzemez

Bir Hiciv Romanı: Zübük

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Zaman ve Toplum Hicvi: Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Yaşar Kemal’de Düş ve Gerçek: Yer Demir Gök Bakır

Kemal Tahir’in Devlet Ana Romanı

Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’ı

Bir Bilim Adamının Romanı

Aziz Nesin’in Surnâme’si

Ferit Edgü’nün Romanı: O

Aysel Özakın: Alnında Mavi Kuşlar Kadın Hakları (Emanzipation) Romanı

Modern Roman ve Çağdaş Türk Edebiyatında Bir “Zaman Romanı”: Adalet Ağaoğlu’nun Yazsonu

Attilâ İlhan’ın Romanı Dersaadet’te Sabah Ezanları’nın Biçim Özellikleri

Tarık Buğra’nın Romanı Yağmur Beklerken

Bir Sanatçı Romanı: Erhan Bener’in Oyuncusu Üzerine

Emine Işınsu’nun Romanı Canbaz

Çarpık Kentleşme Olgusunu İşleyen Bir Roman: Kemal Ateş’in Toprak Kovgunları

Orhan Pamuk: Cevdet Bey ve Oğulları

Ahmet Altan: Dört Mevsim Sonbahar

Erhan Bener’in Ölü Bir Deniz Romanı

Ayla Kutlu’nun Tutsaklar’ı

Selim İleri: Ölünceye Kadar Seninim

Sevinç Çokum: Hilâl Görününce       

Mehmet Eroğlu: Issızlığın Ortasında

Bilge Karasu’nun Gece’si

Leylâ Erbil: Karanlığın Günü

Dursun Akçam: Dağların Sultanı      

Orhan Pamuk: Kara Kitap

Melisa Gürpınar: İstanbul’un Gözleri Mahmur

Necati Cumalı: Viran Dağlar

Erendiz Atasü: Dağın Öteki Yüzü      

Buket Uzuner: Kumral Ada Mavi Tuna           

Adalet Ağaoğlu: Romantik Bir Viyana Yazı

Alev Alatlı: Valla Kurda Yedirdin Beni

Ahmet Yurdakul: Korsanın Seyir Defteri          

Afet Ilgaz: Yol

Feyza Hepçilingirler: Kırmızı Karanfil Ne Renk Solar

 

IV. Romanımızda Postmodern Eğilimler

Afet Ilgaz: Âd Semûd Medyen

Ayla Kutlu: Emir Bey’in Kızları

Buket Uzuner: Balık İzlerinin Sesi (Çağdaş Edebiyatımızda Bir Ütopya)      

Nazlı Eray: Ay Falcısı

Bir Zaman Romanı Niteliğiyle Zaman Yeli (Gürsel Korat)

Orhan Pamuk: Benim Adım Kırmızı

Ahmet Altan’dan Bir Tarih Romanı Kılıç Yarası Gibi

Mario Levi: Lunapark Kapandı

Bir Atillâ İlhan Klasiği: Gâzi Paşa

Ahmet Ümit’den Bab-ı Esrar

Edebiyatta “Göç”

Mehmet Temel Akarsu’dan Nihilist

Elif Şafak’tan Aşk

Tuna Kiremitçi: Selanik’te Sonbahar

Ahmet Ümit’in Sultanı Öldürmek Romanında Kurgu ve Anlatım

 

Dizin

Gürsel Aytaç

Eskişehir doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Alman Dili ve Edebiyatı ile Latin Dili ve Edebiyatı öğrenimi gördü. Aynı fakültede Alman Dili ve Edebiyatı Dalında asistan oldu. Uzun yıllar bu okulda dersler verdi. “Hermann Hesse’nin Boncukoyunu Romanında Var Olma ve Oluş” konulu teziyle doktor, “Chr. Martin Wieland’ın Geschichte des Agathon Romanında Mutluluk” konulu Almanca yayınıyla doçent, 1975’te iki ciltlik Alman Edebiyatı Tarihi, “Romancı Yönüyle Heinrich Böll”, “Thomas Mann’ın ‘Büyülü Dağ’ ve ‘Lotte Weimar’da, Romanlarındaki Edebî Kişiliği” kitaplarıyla profesör oldu. Alman, Avusturya ve İsviçre edebiyatlarından modern ve klasik pek çok yazarı Türkçeye kazandırmış, onlar hakkında yazılar yazmıştır. Karşılaştırmalı edebiyat biliminin Türkiye’de yerleşmesine katkıları büyüktür. Doğu Batı Yayınları’ndaki öteki çalışmaları: Ricarda Huch, Alman Romantizmi, (Çeviri, 2005), Schiller, (Derleme ve çeviri, 2008), Georg Simmel, Tarih Felsefesinin Problemleri (Çeviri, 2008), Goethe Der ki… (Derleme ve Çeviri, 2010), Yeni Çağ Alman Edebiyatı (Telif, 2012), Çağdaş Alman Edebiyatı (Telif, 2012), Novalis, Fragmanlar (Çeviri, 2014), Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi (Telif, 2016), Genel Edebiyat Bilimi (Telif, 2016).