• Altın Ayna veya Şeşian Kralları

Altın Ayna veya Şeşian Kralları

 • 140,00 TL
 • 98,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Ahlâk öğretisi ve devlet bilgeliği konusunda en iyi okul insanlık tarihinin geçmişidir. İnsan soyunun mutluluğunu ya da sefaletinin sebeplerini, insan ve devlet davranışlardaki değişimleri, kudretli yönleri ve zaafiyetleri, yükseliş ve düşüş dönemlerini incelemek, bunu yapan halkları bilge ve bağımsız kılan bu yüce felsefenin en berrak kaynağıdır. 

Şeşianlıların altın çağında devletin sağlam düzenini ve refahını sağlayan düstur  –Doğanın ana ilkelerine ve devletinin ihtiyaçlarına ve şartlarına göre ayarlanmış bir yasama faaliyeti; ekonomik ve ticari yaşamın en doğru şekilde örgütlenmesi; mümkün mertebe mükemmel bir güvenlik teşkilâtı, ordu; ahlâkı ve yaşamı güzelleştiren bilim ve sanatın doğru takdiri ve etkin bir teşviki–  bir süre sonra devlet işlerinde çeşitli ayak oyunları, entrikalar, düzensizlikler ve milletin refahını, huzurunu bozacak uygulamalarla terk edilecek ve Şeşian Tanrının gazabına uğrayacaktır. Peki, bu nasıl oldu? Bahtsız Şeşianlılar, kısmen yüzlerce yabancı halka karışarak, kısmen de komşu devletlere bağlanarak politik varlıkları ile birlikte aynı zamanda o şanlı eski isimlerini nasıl kaybettiler? 

Şeşianlıların ve Şeşian krallarının hikâyesi, Wieland’ın “Altın Ayna”sında gelecek çağlara ışık tutmak üzere kaleme aldığı bir eserdir. Devlet yönetme sanatının ve biliminin nirengi noktalarının değerlendirildiği, devlet idaresinin bütün konularının ele alındığı bu Doğu masalı tarzı eserde, belki de geçmiş büyük devletlerin muhteşem yükseliş ve çöküşlerinin bir örneği duruyor.


 • Yazar: Christoph Martin Wieland
 • Kitabın Başlığı: Altın Ayna veya Şeşian Kralları
 • Almanca Özgün Metin: Der goldene Spiegel oder die Könige von Scheschian
 • Çeviren: İclal Cankorel [Almanca]
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış 
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 161; Edebiyat Dizisi - 35
 • Basım Bilgileri: 1. Basım: Ekim 2016
 • Sayfa Sayısı: 349
 • ISBN: 978-605-9328-57-9
 • Boyutları: 14 x 21
 • Kapak Resmi: Christoph Martin Wieland’ın 250. doğum günü için hazırlanan posta pulu.


 

Önsöz

 

Alman edebiyatının Aydınlanma döneminin ilk büyük romancısı ve Goethe’nin bir anlamda hocası olan Wieland’ın (1733-1813) 1772 yılında yazdığı gençlik eseri Der Goldene Spiegel (Altın Ayna), onun sonraki romanlarına da kaynaklık etmiş gibidir. Aydınlanmanın temel öğretilerinden olan kendi aklını kullanarak eleştirme ilkesinin parıltılarını taşıyan bu roman, bir anlamda “Staatsroman” (devlet konulu roman), diğer anlamda ise bir prensin yetiştirilmesi konusuna da yer veren bir “Bildungsroman” (eğitim romanı)’dır. Eserin bu yönü Wieland’a, kraliçe Anna Amalia tarafından Weimar kentine veliaht prens Karl August’un eğitmeni olarak daveti sonucunu sağlamıştır.

Eser, şark kostümü içinde ve bir çerçeve konu halinde “Aydınlanma despotluğunu”, II. Joseph’in politik-ütopik düşünceler dizisi halini ele alır. Bunlar, Wieland’a göre olgun bir devletin insanlık tarihinden öğrenmesi gereken en büyük ve en asil düsturların toplamıdır.

Ütopik Avrupa romanları arasında Der Goldene Spiegel, 18. Yüzyıl Fransız romancı Fénelon’un yanında yer alır. Wieland’ın romanının ütopya boyutu, “Tabiatın Çocukları” (Kinder der Natur) hayalinde kendini gösterir ki bu da Aydınlanma ideallerine göre, bozulmamış, inziva içinde yaşayan bir topluluktur.

İclal Cankorel’in özenli çevirisiyle dilimize kazandırılan bu roman Aydınlanma dönemi ve ütopya eserlerine ilgi duyan okurları özellikle ilgilendirecektir.                      

           

Gürsel Aytaç

Christoph Martin Wieland (1773-1813)

Alman şair ve yazar. Lessing, Herder, Goethe, Schiller ile birlikte klasik Al­man yazınının en önemli isimleri arasında sayılır. Wieland, pietist bir pa­pazın oğlu olarak dünyaya geldi. 1750’lerde Klopstock’un şiirlerini örnek aldığı ilk çalışmalarında dinsel sofu bir tutumu benimsedi. 1760’larda, Fransız edebiyat üsluplarına hayranlık duyan, varlıklı Mainz şansölyesi Kont Stadion’ın etkisiyle daha dünyevi, usçu bir anlayışa yöneldi. İki ciltlik Geschichte des Agathon (1776-67; Agathon’un Hikâyesi) adlı yapıtı, psikolojik alandaki gelişme sürecini betimleyen Bildungsroman (oluşum romanı) türünün ilk örneği sayılır. Wieland 1762-66 arasında Shakespeare’in 22 oyu­nunun ilk Almanca çevirilerini yayımladı. 1769-72 arasında Erfurt’ta fel­sefe profesörlüğü yaptı. Daha sonra Weimar prenslerinin özel öğretmenliğine getirildi. 1773’te kurduğu Der Deutsche Merkur, 37 yıl boyunca önde gelen edebiyat dergisi oldu. Romantizmin çeşitli çizgilerini ortaya ko­yan Wieland, Romantizmin temel yaklaşımlarını birçok yönüyle de eleştir­miştir.

İclal Cankorel

1950 yılında İstanbul’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Alman Lisesi’nden (Abitur); 1973 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. 1976 yılında Kanada, Ottawa-Carleton Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünden “Master” derecesini aldı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi, Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünden “Doktor” unvanını kazandı. 1997-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yaptı. 1998-1999 yılları arasında Bilkent Üniversitesi’nde edebiyat dersleri verdi. 2001-2004 yılları arasında Ukrayna, Kiev Devlet Linguistik Üniversitesi ve 2009-2011 yılları arasında Azerbaycan, Bakü Slavyan Üniversitesi Alman Edebiyatı Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi. 2013 yılından itibaren Marmara Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde Yrd. Doç. olarak görev yapmaktadır. Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İtalyanca bilmektedir. Yurtiçinde ve yurtdışında yayınlanmış bir çok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır.