• Sosyoloji Kuramları Tarihi

Sosyoloji Kuramları Tarihi

  • 78,00 TL
  • 54,60 TL


  • Stok Durumu: Stokta var
  • 24 Saatte Kargoda


Etiketler: kitaplar

Kendisini büyük bir coşkuyla toplumsal hareketlerin yasalarını öğrenmeye veren bu yeni bilgi dalı, kısa zaman içinde ustalarını yetiştirmekte zorlanmaz. Comte, Saint-Simon, Spencer, Durkheim, Le Play, Pareto, Weber, Tönnies, ve Simmel gibi isimler bu büyük yapının harcına katkı vererek çağdaş sosyolojinin altyapısını hazırlarlar.

Elinizdeki kitap işte bu isimlerin ve bir dönemin tarihsel serimlemesi olarak addedilebilir. Bu kitap Alman sosyoloji geleneğine doğrudan nüfuz eden Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin unutulmaz hocalarından Hans Freyer'in sosyoloji tarihi çalışmasıdır. Ve bu çalışma, “bilimlerin prensi” olan sosyolojinin doğuş aşamasında ortaya çıkan tezlerin doğrudan ve 'içeriden' bir kişi olarak tanıklığını yapmaktadır.

Belli tarihsel dönemlerde, toplumsal hareketler, yatağına sığmayan bir ırmak gibi içinde bulundukları 'devlet' kalıbından taşmış, kurtulmuşlardır. Fransız Devrimi ideallerinin ve sanayileşmenin başlangıç çağında ilk makine ve fabrikalarla birlikte toplumsal gerçeklikte görülmemiş bir değişim başlar. Ve böylelikle söz konusu gerçeklikte neler olup bittiğini, topluluk olaylarının akışına hangi yasaların hâkim olduğunu öğrenmek ve bilmek gereği doğar. Kendine özgü yasaları bulunan toplumu, bilimsel olarak incelemek ve değişim yasalarını keşfetmek işi bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu ise, tamamıyla soyut ve bilimsel anlamda bir uğraşı olup, yepyeni bir bilimin alanını oluşturur. İlk sosyologlar işte bu koşullar içinde ortaya çıkar. Sanayi toplumunun belirdiği ve kurulduğu her yerde sosyoloji de yeniden kurulur.

Platon ve Aristoteles gibi antik düşünürlerde topluluk düzenine ve onun şekillerine dair birçok düşünce, hattâ sistemleşmiş düşünce bulmak zor değildir. Ortaçağ'ın Batılı ve Doğulu sayısız düşünüründe de aynı şeye rastlayabiliriz. Keza bunlara modern zamanların düşünürleri de eklenebilir.

 

  • Çeviren: Tahir Çağatay
  • Sosyoloji
  • 375 Sayfa
  • Ebat: 15,5 x 23,5
  • 4. Basım, Ekim 2021
  • ISBN: 978-975-8717-81-1

İÇİNDEKİLER

 

 

İlkin

Üçüncü Baskıya Geçerken

İkinci Baskıya Geçerken

Önsöz

Giriş


I. Sosyoloji’nin Hazırlık Çağının Son Safhaları

a) Doğal Hukuk Öğretisi

b) Beşerî Topluluk Tarihi Çalışmaları

c) Alman İdealist Felsefe Sistemlerinde ve Romantik Düşünürlerinde Toplum ve Devlet Felsefeleri         


II. İlk Sosyoloji Sistemleri

a) İlk Sosyoloji Sistemlerinin Doğuşunda Fransız-İngiliz Akımı: Fransız Pozitivizmi

     Saint-Simon

     Auguste Comte

     Herbert Spencer

b) İlk Sosyoloji Sistemlerinin Doğuşunda Alman Akımı

     Hegel Felsefesi

     Lorenz von Stein

     Karl Marx

     Wilhelm Heinrich Riehl 


III. 1860-1900 Arasında Sosyoloji

Başka Bilimler ve Özellikle İktisat Bilimiyle Olan Bağlar

Sosyolojinin Konusu ve Varlığı Üzerine Tartışmalar


IV. 1900 Yılı Çevresinde Ortaya Çıkan Yeni Baştan Sistemleşme Olayı

     Émile Durkheim 

     Vilfredo Pareto

     Max Weber

     Ferdinand Tönnies 

Amerikan Sosyolojisi’nin Genel Özelliği

     Lester F. Ward 

     Franklin H. Giddings

1900’den Sonraki Sosyoloji Akımları

     Biçimsel Toplumbilimi (Formale Soziologie)

     Psikolojik Akım

     Evrenselci Akım

     Tarihsel Akım 


Son Söz


Ekler

Auguste Comte

Le Play

Sabahaddin Bey

Herbert Spencer

Albert Schäffle

Émile Durkheim

Vilfredo Pareto

Ferdinand Tönnies

Georg Simmel

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı Arası Döneme Kısa Bir Bakış

Ziya Gökalp (Hayatı, Kuramı, Etkinliği ve Etkileri)


Kaynakça

Dizin

Yazarlar ve Güncelleyerek Hazırlayan’la İlgili Kısa Bilgi

Hans Freyer (1887-1969)

1887 yılında Almanya’nın Leipzig kentinde doğdu. Greifswald Üniversitesi’nde teoloji, tarih, felsefe ve ulusal ekonomi okuduktan sonra bir sene sonra Leipzig’de eğitime teolojiyi bırakarak devam etti. 1925’te Leipzig Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümü’nü kurdu ve 1948’ye kadar da başkanlığını yürüttü. Bu sırada tarih temelli sosyolojiye dayanan Leipzig ekolünü kurdu. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Leipzig’teki görevinden ayrılan Freyer, Wiesbaden ve Münster şehirlerinde çalıştıktan sonra 1954 yılında Ankara Üniversitesi’nde kısa bir süre bulunarak sosyoloji enstitüsünün kuruluşunda rol oynadı. Eserlerinden bazıları şunlardır: In Der Staat (1926),  Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft. Logische Grundlegung des Systems der Soziologie, (1930),  Gesellschaft und Geschichte, (1937).