• İlkçağ'da Doğa Felsefeleri

İlkçağ'da Doğa Felsefeleri

 • 170,00 TL
 • 119,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

İlkçağ felsefesi, her şeyden önce doğaya yöneliktir. Doğada gözlemlenen değişim olgusunu tartışarak zenginleşir ve somut varlığın açıklamaları olarak iki doruğa yükselir. Doruklardan biri MÖ 5. yüzyılın son yarısında Demokritos tarafından ortaya atılan atomculuk, öbürü de ondan yaklaşık bir yüzyıl sonra geliştirilen Aristoteles felsefesidir. Bu kitabın önde gelen amacı, İlkçağ doğa felsefesinin yalın açıklamalarla başlayıp göz kamaştıran bir hızla iki, üç yüzyıl içinde böyle bir kuramsal düzeye ulaşmasını, bir felsefi etkileşim süreci olarak betimlemek ve bu olgunun ürünlerinin yakın çağ düşüncesiyle olan kimi ilişkilerini saptamak. Kitapta kuramları tanıtan açıklamalar, filozofların kendi önermeleriyle iç içe örülerek sunuluyor.

İlkçağ düşüncesinin kısa sayılabilecek bir sürede neler başarabildiği hayret uyandırıcıdır. Bu kitap, konusunu kimi varlıkbilim sorunları çevresinde sınırlayan bir İlkçağ felsefesi tarihi. Bu dönemi her yönüyle ve kapsamlı bir biçimde betimlemek yerine, çağın odaktaki tartışmasına eğildim. Değişim olgusuna ilişkin bu tartışmanın felsefenin ilk üç yüz yılı içinde fiziksel varlığın doğasına ilişkin kavrayışı ne büyük bir derinliğe götürebildiğini betimlemeye çalıştım. Bunu daha yakın çağlarla ilişkiler de kurarak, eleştirel bir biçimde irdelemeyi amaçladım.

- Arda Denkel


 • Yazar: Arda Denkel
 • Kitabın Başlığı: İlkçağ'da Doğa Felsefeleri
 • Yayına Hazırlayan: Ayşegül Denkel
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 274; Felsefe Dizisi - 73
 • Basım Bilgileri: 1. Basım / Eylül 2020
 • Sayfa Sayısı: 302
 • ISBN: 978-625-7030-19-9
 • Kapak Resmi: Erekhtheion’un Parthenon’a bakan verandasını süsleyen kadın karyatidlerden bir grup.
 • Boyutları: 13,5 x 21


Önsöz

1. Miletos’un Katkısı

     Eski Yunan Düşüncesinin Kimi Önvarsayımları

     Değişen Varlık

     Somuta Dönüş

2. Görünüşteki Değişim

     Bir Evrensel İlke Olarak Değişim

     Karşıtların Birliği

     Görünüş ve Gerçek

3. Durağanlığın Felsefesi

4. Nesnenin Çözümlenmesi

     Parmenides’in Önemi

     Elea’nın Savunması

     Dört Öge ve Değişim

5. Varlığın Sonsuz Bölünebilirliği

     Algının Değeri ve Us

     Çokçulukta Tutarlılık

     Varlık için en küçük parça yoktur

6. Var Olmayanın Varlığı

     Boşluğun Varlığı

     Atom ve Parmenides’in ‘Bir’i

     Görünüşün Çözümlenmesi

     Nitelikler

     Görünüşteki Gerçek

7. Atomculuk Sonrası

8. Tikeller ve Uzay

9. Aristoteles’e İlişkin Kimi Ana Çizgiler

10. Önceki Kuramların Eleştirisi

11. Değişim: Dilsel Ölçütler

12. Tözsel Değişim: Varklıkbilimsel Açı

13. Büyüme ve Küçülme

14. Değişimin Genel Tanımı

15. Nesneler ve Doğa

16. Potansiyellik ve Aktüellik Öğretisi

17. Salt Özdek Öğretisi

18. Yüklem ve Öz

19. Töz Öğretisi

20. Form ve Öz

21. Özdek ve Nesne

22. Ek: Atomculuk ve Yeniçağlar

     Kuşkuculuğa Doğru

     Aristoteles Sonrası Atomculuk

     Modern Düşünce Üzerinde Etkiler

     Yeniçağ Atomculuğu

     Bir Karşılaştırma

     Heisenberg’in Kimi Görüşleri

Kaynakça

Dizin

Arda Denkel (1949 - 2000)

Arda Denkel 1949’da Ankara’da doğdu. Saint Benoît Lisesi’nden sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde okudu. 1972 yılında Şehir Planlama lisans derecesini aldı. Aynı yıl Oxford Üniversitesi’nde felsefe öğrenimine başladı. 1977’de bu üniversiteden felsefe dalında doktora derecesini kazandıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi’nde göreve başladı. 1988’de profesör unvanını alan Denkel yaşamının sonuna kadar aynı kurumda görevini sürdürdü. 1985 ve 1989 yıllarında ABD Wisconsin Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde konuk öğretim üyesi, 1994’te Uludağ Üniversitesi’nde ve 1995-97 yılları arasında da Koç Üniversitesi’nde ek görevli olarak dersler vermiştir. 1995’ten ölümüne kadar Türkiye Bilimler Akademisi, Institut International de Philosophie’nin Avrupa Analitik Felsefe Kurumu üyeliklerinde ve yönetiminde bulundu. 1997’ye değin 45’in üzerinde Türkçe yazı, 18’i uluslararası dergilerde olmak üzere 26 İngilizce makale yayımlamıştır; bir yazısı Almancaya, ikisi de Yunancaya çevrilerek bu ülkelerde yayımlanmıştır. Ayrıca Objects and Property başlıklı kitabı Cambridge University Press’ten 1996’da çıkmıştır. The Natural Background of Meaning başlıklı kitabıysa Kluwer Academic Press tarafından yayımlanmıştır.