• Monadoloji ve Sosyoloji

Monadoloji ve Sosyoloji

 • 125,00 TL
 • 87,50 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Toplum ve birey: Hangisi ötekini yaratır, biçimlendirir, dönüştürür? Toplum bir değişmezlik hedefiyle bireyi var eder, ancak onu var etmek suretiyle kendi bünyesine değişimin tohumlarını eker. Toplum bireyi yaratır ama ona sahip olmayı başaramaz. Tarde’a göre, “Toplum herkesin tek tek ve karşılıklı olarak birbirine sahip olmasıdır.” O halde toplum, yekpare bir yapı değil, ayrı olanlardan oluşan bir toplamdır. Tarde’ın düşüncesinde birey toplumun emrinde edilgen bir unsur değil, onun öznesi ve devindirici gücüdür. Toplumsal kitle tarafından çekiştirilen, sürüklenen basit bir bileşen değil, sayısız yol ve yöntemle toplumu peşinden sürükleyen açık ve gizli bir aktördür. Bir başka ifadeyle Tarde, birliği ve benzerliği değil, çokluğu ve farklılığı merkeze koyar.

Tarde birey ve toplum anlayışını, Leibniz’in bireysel monadlarından esinlenerek kurmuştur. Monadlara hâkim olan bağımsızlık ruhu, Tarde’ın bireylerini kuşatır; böylece onlar durmadan kıpırdar, kaynaşır, uçuşur, ele avuca sığmazlar. Tarde’ın bireyi başlı başına bir toplumdur; duygularının, düşüncelerinin, eğilimlerinin, inançlarının ve isteklerinin bir toplamıdır; bunların her biri ve hepsi bireyi peşinden sürükler, tıpkı bireyin de toplumu peşinden sürüklemesi gibi. Fakat Tarde’ın bireyi bağımsızlık itkisiyle hareket etmekle birlikte, öteki bireyler olmadan, onlarla etkileşime girmeden, alışveriş etmeden varlığını ortaya koyamaz. Bağımsızlıkla hareket eder fakat yan yana gelmekten kaçamaz. İşte onların bu yan yanalığına uzaktan bakıp “toplum” diyoruz.


 • Yazar: Gabriel Tarde
 • Kitabın Başlığı: Monadoloji ve Sosyoloji
 • Orijinal Başlık: Monadologie et sociologie
 • Çeviren: Özcan Doğan [Fransızca]
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 240; Sosyoloji Dizisi - 35
 • Basım Bilgileri: 1. Basım / Eylül 2019
 • Sayfa Sayısı: 80
 • ISBN: 978-605-2133-82-8
 • Kapak Resmi: Hilma af Klint, Series VII, No. 7d, 1920.
 • Boyutları: 13,5 x 21

Gabriel Tarde (1843-1904)

Jean-Gabriel de Tarde, Fransız sosyolog, sosyal psikolog ve modern suçbiliminin öncülerindendir. Toulouse ve Paris’te hukuk eğitimi almıştır. Collège de France’ta felsefe dersleri vermiş ve Sarlat’da yargıçlık yapmıştır. Tarde, Taklidin Yasaları eseriyle akademik ve entelektüel çevrelerde tanınmaya başlamıştır. Düşüncesi ve eserleri, sosyoloji alanında popüler ve etkili bir isim olan Durkheim’ın gölgesinde kalmıştır, ancak kendisi Durkheim’ın en önemli eleştirmenlerinden biri olmuştur. Eserleri ölümünden sonra, özellikle Gilles Deleuze ve Bruno Latour gibi düşünürlerin etkisiyle yeniden keşfedilmiş ve böylece Tarde sosyoloji ve felsefe alanlarında yeniden etkili bir isim haline gelmiştir. Tarde’ın sosyoloji anlayışına göre birey kendi vasıflarıyla, yönelimleriyle, arzu ve inançlarıyla toplumsal alanda hareket eder, öteki bireyleri etkiler ve onlardan etkilenir. Toplumsal hayat bu etkileşimlerin bir bütünüdür. Kütle halinde hareket eden bir yığın, kendi içinde değişim yaratmaz, zira buna imkân vermez. Fakat toplum değişip dönüşen bir şey olduğuna göre, o halde değişimin kaynağını yığında değil, tekil olanda, bireyde aramak lazımdır. Değişim, farklılaşma kitlesel bir hareketle değil, bireysel atılımla, bireysel inisiyatifle başlar. Başlıca eserleri: Karşılaştırmalı Suçbilim (1886), Taklidin Yasaları (1890), Monadoloji ve Sosyoloji (1893), Ekonomik Psikoloji (1902). 

Özcan Doğan

Çevirmen, redaktör, yazar. 1981 yılında doğdu. Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. NotosBirikimBirgün PazarÖzgür Edebiyat, Öykü Gazetesi ve başka platformlarda öykü, eleştiri ve yazıları yayımlandı. Çevirdiği kitaplardan bazıları şunlardır: Alexis de Tocqueville, Amerika’da Demokrasi I-II; Marcel Mauss, Sosyoloji ve Antropoloji; Jacqueline Russ, Avrupa Düşüncesinin Serüveni; France Farago, Sanat; Serge Gruzinski, Orada Saat Kaç?; Pierre Hadot, Plotinos ya da Bakışın Saflığı (Doğu Batı Yayınları). Özcan Doğan’ın Bay How Ne Yapmalı?Bunun Konumuzla Bir İlgisi Yok ve Kendime İyi Geceler adlı üç öykü kitabı, Yeryüzünden Sesler ve Ayakları Pürdikkat Refakatçi Haydutlar adlı iki romanı var.