• Tarih Tasarımı

Tarih Tasarımı

 • 72,00 TL
 • 50,40 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

“Platon ne düşünüyordu?” sorusu tarihsel bir sorudur. “Peki, Platon haklı mıydı?” sorusu ise başlı başına felsefi bir soruna işaret eder.

Collingwood gerçekte tek bir soru bulunduğunu, onun da tarihsel bir soru olduğunu ileri sürer; çözmeye çalıştığı sorunun ne olduğunu keşfetmeden, Platon’un ne düşündüğünü anlamak olanaksızdır.

Tarih Tasarımı, tarihyazımı üzerine kapsamlı bir incelemedir. Birbirinden farklı ulus ve uygarlıklar kendi tarihlerini hangi saiklerden hareket ederek yazmışlardır? Düşünürler için tarih sorusu felsefi bir güzergâh takip edildiğinde ne tür bir anlama geliyordu? “Tarih felsefesi” terimini, on sekizinci yüzyılda, onunla eleştirel ya da bilimsel tarihten, tarihçinin eski kitaplarda bulduğu öyküleri yinelemek yerine, kendi kafasında kendi kendine kurduğu bir tarihsel düşünme tipinden başka bir şey kastetmeyen Voltaire buldu. Aynı adı Hegel ile on dokuzuncu yüzyıl sonundaki başka düşünürler de kullandı; ama ona çok farklı bir anlam verdiler ve tarih felsefesini evrensel tarih ya da dünya tarihi anlamına gelen bir şey olarak gördüler.

Tarih Tasarımı’nda modern tarih tasarımının Herodotos’tan yirminci yüzyıla dek çeşitli evreleri betimlenir. İlk bölümde Collingwood, tarihin yapısı, konusu ve yöntemine dair Yunan-Roma tarihyazımından farklı örnekler verir. Diğer bölümlerde ise Descartes, Herder, Kant, Schiller, Hegel, Marx, Toynbee, Rickert, Simmel, Dilthey, Croce, Spengler ve Bergson’un tarihin doğasına ilişkin görüşleri bir yöntem etrafında çözümlenir.


 • Yazar: R. G. Collingwood
 • Kitabın Başlığı: Tarih Tasarımı
 • Orijinal Başlık: The Idea of History
 • Çeviren: Kurtuluş Dinçer [İngilizce]
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 29; Felsefe Dizisi - 7
 • Basım Bilgileri: 8. Basım / Kasım 2019 [1. Basım / 1990]
 • Sayfa Sayısı: 387
 • ISBN: 978-975-8717-30-9
 • Kapak Resmi: J. L. Gerome Ferris, İskender ve Aristoteles, 1895.
 • Boyutları: 13,5 x 21
 

Bu kitabın detaylı "İçindekiler" bölümünü .pdf formatında buradan indirilebilirsiniz.

Robin George Collingwood (1889-1943)

İngiliz filozof ve tarihçi. İngiltere’nin Lancashire kentine yakın Cartmel Fell’de doğdu. Rugby ve Oxford Üniversitesi’nde öğrenimini sürdürdü. Arkeoloji ve Roma dönemi İngiltere tarihi üzerinde araştırmalar yaptı. Oxford’un çeşitli kolejlerinde felsefe ve tarih dersleri verdi. Felsefe ve tarih disiplinlerinin bütünleştirilmesi yönündeki çalışmaların öncüsü sayılan Collingwood, 20. yüzyılın en önemli düşünürlerindendir. Felsefi görüşlerinde, Platon, Vico, Wilson ve Croce’nin izleri vardır. Yapıtlarında, felsefenin temel konusunun, doğadan çok tarihe yakın olduğunu ortaya koyarak felsefenin yönteminin bu eksende yeniden belirlenmesi gerekliliği üstünde durdu. Düşünsel problemlerin tarihsel yaklaşım yöntemiyle nasıl çözümlenebileceğini gösterdi.

Başlıca Yapıtları:

 • Religion and Philosophie (Din ve Felsefe)
 • Speculum Mentis (Speculum Mentis ya da Bilginin Haritası)
 • Essay on Philosophical Method (Felsefe Yöntemi Üzerine Deneme),
 • An Essay on Metaphysics (Metafizik Üzerine Bir Deneme)
 • The Idea of Nature (Doğa Tasarımı)