• Filozof, Yahudi ve Hıristiyan Arasındaki Diyaloglar

Filozof, Yahudi ve Hıristiyan Arasındaki Diyaloglar

 • 160,00 TL
 • 112,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Farklı dünyalara mensup kişiler arasında bir diyalog kurulacaksa, önce aklın ilkeleri üzerinde uzlaşılmalıdır. Abelardus’un bu klasik yapıtında görüleceği üzere, Abelardusçu akılcılığı, filozof temsil eder ve diyalog hem Yahudiye hem de Hıristiyana dinsel tavrın temelinde aklın olması gerektiği yönünde ilerler.

Diyaloglar şeklinde ilerleyen eser, Ortaçağ’da yaygın bir şekilde kullanılan üslup olan “rüya görme” ile başlar ve hakem, teistik inanca sahip bir filozof, Hıristiyan ve Yahudi olmak üzere dört karakterin birbiriyle diyaloglarından oluşur. Kısa bir girişin ardından, ilk münazarada Yahudi ile filozof; ikinci münazarada ise Hıristiyan ile filozof çeşitli felsefi ve teolojik konular üzerine tartışırlar. Giriş bölümünde hakem, önce Yahudi ve filozofun sonrasında Hıristiyan ve filozofun kendi aralarındaki tartışmalarını dinledikten sonra inanç bakımından kimin haklı olduğuna dair düşüncesini dile getirir.

Eserde konuşmacı olarak geçen dört karakterden birisi olan filozof, tıpkı Hıristiyan ve Yahudi karakterleri gibi tek tanrı inancına sahip olsa da onlardan farklı olarak kutsal kitaplara değil, doğal yasaya (Lex naturalae) bağlı olduğunu dile getirmekte ve tartışmaya “tüm disiplinlerin amacı olan ahlâk felsefesini” ortaya koymak için geldiğini belirtmektedir. Ona göre, ahlâk felsefesi nihai iyinin ve nihai kötünün ne olduğunu ve nihai iyiye ulaşmanın ve nihai kötüden kaçınmanın yollarının ne olduğunu gösteren bilimdir.


 • Yazar: Petrus Abelardus
 • Kitabın Başlığı: Filozof, Yahudi ve Hıristiyan Arasındaki Diyaloglar
 • Latince Özgün Metin: Dialogus Inter Philosophum, Iudaeum et Christianum
 • Çeviren: Fırat Çelebi [Latince]
 • Yayına Hazırlayanlar: Taşkın Takış - Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 362; Felsefe Dizisi - 99
 • Basım Bilgileri: 1. Basım: Eylül 2022
 • Sayfa Sayısı: 144
 • ISBN: 978-625-8123-17-3
 • Boyutları: 13,5 x 21

Giriş

Hayatı Üzerine

Eserleri Üzerine

Filozof, Yahudi ve Hıristiyan Arasındaki Diyaloglar Üzerine

Çeviri Üzerine


Filozof, Yahudi ve Hıristiyan Arasındaki Diyaloglar

Petrus Abelardus’un Derlemeleri için Takdim

Filozof ile Yahudi Arasında Olan İlk Derlemenin Başlangıcı

Hıristiyan ile Olan İkinci Derlemenin Başlangıcı


Kaynakça

İleri Okumalar

Petrus Abelardus

Fransız Ortaçağ dönemi filozofu, mantıı, teolog, şair. 1079-1142 yılları arasında yaşamıştır. Ortaçağ skolastik düşüncesinin en önemli temsilcilerindendir. Felsefi teoloji, mantık, ahlâk ve Hristiyan teolojisi üzerine eserler kaleme almıştır. Tümeller tartışması hakkındaki görüşlerini özetlediği Logica Ingredientibus ile cedel terimini ele aldığı Dialectica, klasik mantık alanında derslerinin yer aldığı Introductiones parvulorum, Logica ‘nostrorum petitioni sociorum, Tractatus de intellectibus, Sententiae secundum Magistrum Petrum; nihai iyiyi ele aldığı Theologia summi boni, teslis inancını derinlemesine araştırdığı Theologia Christiana, Theologia Scholarium ve De Unitate et Trinitate Divina; ahlâk alanında Dialogus inter Philosophum, Iudaeum, et Christianum ile Ethica seu Scito te ipsum ve Carmen ad Astralabium; Hristiyan teolojisi üzerine ise Sic et non ve Soliloquium kitaplarını yazmıştır. Hristiyan filozof ayrıca Eski ve Yeni Ahit üzerine pek çok şerh kaleme almıştır. Abelardus, mantık ve felsefe eserleri dışında Eski ve Yeni Ahit’e şerhler yazmıştır. Hıristiyan inancında “Babamız” olarak bilinen duaya Expositio orationis dominicae, Havariler’in İnancı’na Expositio symboli Apostolorum, Eski Ahit’teki Yaratılış bölümüne Hexaëmeron, Romalılara Mektup’a Commentaria in Epistolam Pauli ad Romanos adlarıyla şerhleri bulunmaktadır.

Fırat Çelebi

Akdeniz Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisansını, Akdeniz Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Ortaçağ Batı felsefesi, klasik dönem İslâm felsefesi başlıca çalışma alanlarıdır. Çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri bulunmaktadır.