• Hadrianus

Hadrianus

 • 45,00 TL
 • 31,50 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

MS 117-138 yılları arasında hüküm süren Hadrianus, Roma İmparatorluğunun en fazla tahtta kalmış imparatorlarındandır. Yönetimi boyunca pek çok reform yapmıştır. Eyaletlerin vergi yükünü hafifleterek, bazı borçlarını silerek ve kentlere çeşitli yardımlarda bulunarak onların refaha ulaşmasını sağlamıştır. Orduya ve askerlerin eğitimine özel bir önem göstermiş, askerlerin yaşam şekillerini bile bizzat gözlemleyip disipline etmiştir. Pek çok yerde binalar yaptırmış ve onarmıştır. Bunlardan en dikkat çekenleri Atina’da tamamlattığı Olympieion tapınağı, Roma’da bir köprü, Tiber nehrine bitişik bir mezar ve Bona Dea tapınağıdır.

Hadrianus bütün imparatorların en kültürlüsüydü. Edebiyata ve sanata düşkündü. Düzyazı ve şiirler yazdı, heykelcilikle ve resimle uğraştı. Lir çalıp şarkı söylerdi. Aritmetik ve geometriye meraklıydı. Kehanet türleri de merakları arasındaydı. Öngörülü, yüce gönüllü, zeki, insancıl, meraklı, hırslı ve kıskanç bir kişiliği vardı. Çok nüktedandı. Hafızası güçlüydü, yetenekleri sınırsızdı. Aynı anda hem sert hem dost canlısı, hem ağırbaşlı hem neşeli, hem ağırkanlı hem tez canlı, hem eli sıkı hem cömert, hem ikiyüzlü hem dürüst, hem acımasız hem merhametli biri olabiliyordu.

Bu kitap, Hadrianus hakkında elimizdeki başlıca iki kaynak Cassius Dion’un ve Historia Augusta’nın ilgili bölümlerinin çevirilerini birarada vererek okuyucuya her iki eseri birbirleriyle karşılaştırma olanağı vermekte ve Türkiye’deki Antikçağ araştırmaları için önemli bir kaynak aracını istifadeye sunmaktadır.


 • Yazarlar: Cassius Dion & Historia Augusta
 • Kitabın Başlığı: Hadrianus
 • Yunanca ve Latince Özgün Metinler: Ῥωμαϊκὴ ἱστορία - de vita Hadriani
 • Giriş, Çeviri ve Açıklamalar: Rukiye Öztürk - Ayşe Yakut
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 369; Tarih- 49
 • Basım Bilgileri: 1. Basım: Eylül 2022
 • Sayfa Sayısı: 118
 • ISBN: 978-625-8123-24-1
 • Boyutları: 13,5 x 21
 • Kapak Resmi: Hadrianus büstü, Capitol Müzesi, Roma.

Sunuş

Teşekkür

Yöntem

Giriş

     Cassius Dion

          Yaşam Öyküsü ve Kariyeri

          Roma Tarihi (Ῥωµαϊκὴ ἱστορία / Ῥωµαϊκά): Tarihlendirme, Kapsam ve Yazınsal Değer

          Roma Tarihi’nin Günümüze Ulaşması

          69. Kitap (Hadrianus)

     Historia Augusta

          Historia Augusta: Yazar(lar), Kapsam ve Yazınsal Değer

          Historia Augusta’nın Günümüze Ulaşması

          Hadrianus


Cassius Dion

69. Kitap (Hadrianus)


Historia Augusta

Hadrianus


Kaynakça
Yer ve Kişi Adları Dizini

Cassius Dion 

163 veya 164 yılında dünyaya gelmiştir. Dion’un vatanı, Bithynia eyaletinin iki önemli kentinden biri olan Nikaia kentidir. Seçkin bir babanın oğlu olarak son derece iyi bir eğitim almış olmalıdır. Cassius Dion’un saygın bir devlet kariyeri olmuştur ve özellikle de Severus Alexander döneminde önemli eyaletlerin yönetimi gibi üst görevleri üstlenmiştir. Ancak asıl ününü seksen kitaplıRoma Tarihi adlı eserine borçludur. Dion’un eserinin ilk elli kitabı Krallık ve Cumhuriyet dönemlerini kapsarken, kalan otuz kitabı İmparatorluk döneminin yaklaşık iki yüz elli yılını kapsar. Yaşamının büyük bir kısmını Roma’da geçirmiş ve elit sınıftan kişilerle temasta bulunmuş olmasının yanısıra, imparatorun danışma heyetinde de yer almış bir senatör olarak Cassius Dion, kendi yaşadığı dönemin siyasi tarihi konusunda da en önemli kaynaklardan biridir.

 

Historia Augusta

Hadrianus’tan Numerianus’a kadar (MS 117-284) Roma imparatorları ve bazı taht vârisleri ile taht üzerinde hak iddia eden bazı kişilerin yaşam öykülerini içermektedir. Yapıtın yazarları olarak elyazmasında altı isimden bahsedilmektedir. Ancak 19. yüzyıldan itibaren yapılan çalışmalarda yapıtın tek bir yazarın keleminden çıktığı görüşü benimsenmeye başlanmıştır. Historia Augusta’da yer alan yaşam öykülerinden 2. ve 3. yüzyıllara ait olanlar sonrakilere göre tarihsel açıdan daha değerlidir.

Rukiye Öztürk

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından mezun oldu. Latin Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora programını bitirdi. Halen aynı anabilim dalında öğretim görevlisi olarak görev yapmakta ve özellikle Augustus dönemi Latin şiiri ve Roma tarihi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Ayşe Yakut

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından mezun oldu. Yunan Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora programını bitirdi. Halen aynı anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve özellikle Roma imparatorluk çağı Yunan edebiyatı üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.