• On İki Caesar’ın Yaşamı

On İki Caesar’ın Yaşamı

 • 240,00 TL
 • 168,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Suetonius’un On İki Caesar’ın Yaşamı adlı yapıtı Iulius Caesar’dan Domitianus’un ölümüne dek (MÖ 100 MS 96) Roma tarihine yön veren imparatorların yaşamlarını anlatırken, Roma devletinin yapısı, işleyiş biçimi, toplumun durumu, olaylar ve çeşitli konular hakkında oldukça ayrıntılı bilgi vermektedir. Bu nedenle kitap Eskiçağ Tarihi çalışmalarına büyük bir katkıda bulunmaktadır. Suetonius, tarihyazımının biçimlenmesinde çok etkili olmuştur. Ardından gelen pek çok yazar onu izlemiştir.

Yapıt, Roma devlet yönetiminde Senatus’un etkinliğinin azaldığı bir dönemde yönetimde önemli rol oynayan Gaius Iulius Caesar’ın yaşam öyküsüyle başlar. Suetonius, Gaius Iulius Caesar’ın ve ardılı princepslerin yaşamlarını, dış görünüşlerini, doğumları ve ölümleri ile ilgili kehanetleri, ailelerini, biyografi yazım türünün geleneğine uyarak belli bir düzen içinde anlatmıştır. Suetonius’un, üstlendiği kamu görevlerinden ötürü doğrudan edindiği bilgilere dayandırdığı On İki Caesar’ın Yaşamı adlı biyografik yapıtından Roma’daki yönetim değişikliğinin nasıl başladığı ve halkın sosyal yaşamının bundan nasıl etkilendiği hakkında bilgiler edinilebilir.


 • Yazar: Gaius Suetonius Tranquillus
 • Kitabın Başlığı: On İki Caesar’ın Yaşamı
 • Orijinal Başlık: De Vitis Duodecim Caesarum
 • Çeviren: Gül Özaktürk, Ü. Fafo Telatar [Latince]
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 241; Tarih Dizisi - 29
 • Basım Bilgileri: 2. Basım, Ekim 2021 / 1. Basım, Ekim 2019
 • Sayfa Sayısı: 494
 • ISBN: 978-605-2133-85-9
 • Kapak Resmi: Claudius büstü, Napoli Ulusal Arkeoloji Müzesi.
 • Boyutları: 13,5 x 21


İkinci Basıma Önsöz

Önsöz

Giriş
Gaius Suetonius Tranquillus


Birinci Kitap
Tanrısal Iulius Caesar

İkinci Kitap
Tanrısal Augustus

Üçüncü Kitap
Tiberius

Dördüncü Kitap
Caligula

Beşinci Kitap
Tanrısal Claudius

Altıncı Kitap
Nero

Yedinci Kitap
Galba

Sekizinci Kitap
Otho

Dokuzuncu Kitap
Vitellius

Onuncu Kitap
Tanrısal Vespasianus

On Birinci Kitap
Tanrısal Titus

On İkinci Kitap
Domitianus


Dizin

Soy Ağaçları

İkinci Basıma Önsöz

 

Gaius Suetonius Tranquillus’un De Vitis Duodecim Caesarum adlı Latince yapıtının Türkçe çevirisi 2008 yılında Türk Tarih Kurumu yayınları arasında On İki Caesar’ın Yaşamı adıyla yayımlanmıştı. Ayrıntılı notlarla zenginleştirilmiş bu çeviri okuyucunun yoğun ilgisini çekmiş ve basımı tükenmiştir. Sosyal Bilimler için oldukça önemli bir başvuru kitabı olan bu çeviri yapıtın gözden geçirilerek ikinci kez basılmasına karar verilmiştir.

Batı ülkelerinde Yunan ve Latin klasiklerinin tümünün çeşitli yayınevlerinde klasikler dizisi adı altında çevirileri yayımlanmaktadır; dolayısıyla her klasik yapıtın aynı dilde farklı kişilerce çevrilmiş birkaç çevirisi bulunmaktadır. Suetonius’un De Vita Duodecim Caesarum adlı Latince yapıtı Hocamız Güngör Varınlıoğlu’nun özenli ve titiz çalışmasıyla Türkçeye çevrilerek 2017 yılında Arkeoloji ve Sanat Yayınları arasında On İki Caesar’ın Yaşamöyküsü adıyla yayımlanmıştır. Yapıtın iki ayrı çeviriyle dilimize kazandırılmış olması, edebî çeviri etkinliğine çeşitlilik katması bakımından sevindiricidir.

Ülkemizde Yunan ve Latin klasiklerinin çevirilerine duyulan ilginin çoğalması biz klasik filologları çok mutlu etmekte ve çalışma isteğimizi arttırmaktadır. Dileğimiz Yunan-Latin Klasiklerin tümünün en kısa zamanda Türkçeye aktarılması ve yayınevlerinin klasikler dizisi oluşturarak bu çevirileri okuyucularına sunmalarıdır.

 

Önsöz

 

Gaius Suetonius Tranquillus’un De Vitis Duodecim Caesarum (On İki Caesar’ın Yaşamı) adlı yapıtı Iulius Caesar’dan Domitianus’un ölümüne dek (MÖ 100 - MS 96) Roma tarihine yön veren imparatorların yaşamlarını anlatırken, Roma devletinin yapısı, işleyiş biçimi, toplumun durumu, olaylar ve çeşitli konular hakkında da oldukça ayrıntılı bilgi vermektedir. Bu nedenle Eskiçağ Tarihi çalışmalarına büyük katkıda bulunacağını, bunun yanısıra imparatorların ilginç kişilikleri nedeniyle genel okuyucunun ilgisini çekeceğini de düşünerek bu uzun yapıtın Türkçeye aktarılmasına karar verilmiştir.

Latince metinde geçen kimi kamu görevlerinin Türkçe tam karşılığı olmadığı için, bunların özgün biçimleri korunmuştur, metin içinde italik yazılması, açıklamalarının ise dipnotlarda ve dizinde verilmesi yeğlenmiştir (praetorun, aedileslere, consul gibi). Yunanca özel adların transkripsiyonu yapılmıştır; Eskiçağ’daki ülke adları, sınırların bugünkü sınırlarla aynı olmadığı düşünülerek, Eskiçağ’da bilinen adlarıyla bırakılmıştır; buna karşın ırmak, dağ, ada gibi coğrafya adları olabildiğince Türkçe olarak verilmiştir; ulus adlarından Türkçede karşılığı olanların Türkçe adları (Germenler gibi) kullanılmış, karşılığı olmayanların ise orijinaline bağlı kalınmıştır (Parthlar, Daclar gibi).

Çeviride Loeb Classical Library, Oxford ve Teubner’in Latince metinleri göz önünde tutulmuştur. Ayrıca I Classici della BUR dizisinden Vite dei Cesari (1989) ve Grandi Tascabili Economici, Newton dizisinden Vite dei Cesari’nin (1995) çevirilerinden ve dipnotlarından yararlanılmıştır. Çevirinin daha iyi anlaşılması için, Eskiçağ ve Roma ile ilgili gerekli bilgiler dipnotlarda verilmiştir.

 

 F. Gül Özaktürk & Ü. Fafo Telatar

 

İndirimli Setler

Yunan Roma Kitaplığı

Attika Geceleri

Attika Geceleri

%30
Aulus Gellius

108,50 TL 155,00 TL

+
+
+
+
+
Antonius ve Kleopatra

Antonius ve Kleopatra

%30
Mestrius Plutarkhos

105,00 TL 150,00 TL

+
+
+
+
+
Bilgenin Sarsılmazlığı

Bilgenin Sarsılmazlığı

%30
Seneca

49,00 TL 70,00 TL

+
+
+
Ziraat İşleri

Ziraat İşleri

%30
Marcus Terentius Varro

150,50 TL 215,00 TL

+
Tarım Üzerine

Tarım Üzerine

%30
Marcus Porcius Cato

80,50 TL 115,00 TL

+
Şölen

Şölen

%30
Ksenophon

70,00 TL 100,00 TL

+
Doğa Tarihi

Doğa Tarihi

%30
Yaşlı Plinius

105,00 TL 150,00 TL

+
Hadrianus

Hadrianus

%30
Cassius Dion, Historia Augusta

87,50 TL 125,00 TL

+
Öfke Üzerine

Öfke Üzerine

%30
Seneca

87,50 TL 125,00 TL

+
Kısa Roma Tarihi

Kısa Roma Tarihi

%30
Lucius Annaeus Florus

94,50 TL 135,00 TL

+
Söylevler

Söylevler

%30
Demosthenes

94,50 TL 135,00 TL

+
Sokrates'ten Anılar

Sokrates'ten Anılar

%30
Ksenophon

105,00 TL 150,00 TL

+
+
Karakterler

Karakterler

%30
Theophrastos

73,50 TL 105,00 TL

+
Kritias

Kritias

%30
Platon

66,50 TL 95,00 TL

+
Kharmides

Kharmides

%30
Platon

66,50 TL 95,00 TL

+
Devlet Adamı

Devlet Adamı

%30
Platon

77,00 TL 110,00 TL

+
Çıldıran Herkül

Çıldıran Herkül

%30
Seneca

77,00 TL 110,00 TL

+
İyilikler Üzerine

İyilikler Üzerine

%30
Seneca

126,00 TL 180,00 TL

İndirimli Fiyat: 2.526,30 TL 2.807,00 TL

Kazanç: 280,70 TL

Mevcut Seçenekler: