• Kısa İklim Tarihi

Kısa İklim Tarihi

 • 42,00 TL
 • 29,40 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Platon’un Gorgias’ında, çevremizde kurulması gereken uyumlu denge söz konusudur: “Gökyüzü, yeryüzü, tanrılar ve insanlar, birlikte bir cemaat meydana getirmişlerdir; bunlar birbirlerine dostluk, sevgi, saygı ölçü ve adalet duygusuyla bağlıdırlar. Bilgeler buna düzensizlik veya kural dışılık değil de kozmos veya dünya düzeni demektedirler.” Bu denge günümüzde bozulmuştur. İşte tanrılar, bir süreden beri haber vermeden çekilip gitmişe benzemektedirler. Onların tavır alışlarının yerine, yaklaşık yirmi yıldan beri hükümetlerin kötümser öngörüleri iyi kötü geçmiştir. İnsanların çoğu bu süfli dünyada belli bir dengeyi koruma konusunda tedbirsizlik ve ihmalkârlıklarıyla öne çıkmaktadır. Gökyüzü karışmış, ısınmış, endüstriyel süreçlerin ve bunların yardakçılarının her yere saldığı sera etkisinden kaynaklanan gazlarla bozulmuştur. Yeryüzü, çiftçilerimiz tarafından bir miktar aşırı kullanılmıştır. Platon’un dörtlüsü Tanrılar/Yeryüzü/Gökyüzü/İnsanlar, böylece bir miktar bozulmuşa benzemektedir. Bu koşullarda, gelecek endişesi taşıyan meslekten tarihçilerin görevi, özellikle niceliksel tarih bilgilerini gerçekten talep eden bilim adamlarıyla işbirliği yapmak değil midir? Bu bilim adamlarının, yakın ve uzak iklim tarihi içindeki araştırmaları esnasında bizim mesleğimize ihtiyaçları vardır. Bu kaçınılmaz ve disiplinlerarası talebe cevap vermek zorundayız. Ve mademki şimdiye kadarki sahifelerde buzullardan uzun uzadıya söz edilmiştir, o halde tarih küresinin, buzulküre ile daha çok ilgilenmesi gerekmektedir.


 • Yazar: Emmanuel Le Roy Ladurie
 • Kitabın Başlığı: Kısa İklim Tarihi
 • Fransızca Özgün Metin: Abrégé d’histoire du climat du Moyen Âge à nos jours
 • Fransızcadan Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 327; Tarih- 41
 • Basım Bilgileri: 1. Basım: Aralık 2021
 • Sayfa Sayısı: 147
 • ISBN: 978-625-7030-69-4
 • Boyutları: 13,5 x 21
 • Kapak Resmi: Tacuinum Sanitatis, 14. yüzyıl.

Çevirmenin Önsözü

Teşekkürler

Kısaltmalar

1. İklim Tarihi Nasıl Doğdu?

2. İklim Tarihinin Yöntemleri Nelerdir?

3. İklim Tarihçileri Kimlerdir?

4. “Küçük Buzul Çağı” (PAG) Nedir, Neye Hyper-Pag Denilir?

5. PAG Yalnızca Avrupa’ya mı Özgüdür?

6. Küçük Ortaçağ Optimumu Nedir?

7. Quattrocento’nun Meteorolojik veya İklimsel Profili Nedir?

8. Son 500 Yıl Boyunca, Diğerleri Arasında Birçok Yıla Yayılan Özellikle Serin, Soğuk, Karlı Bir Dönem Zikredebilir misiniz?

9. 1570-1630 Yıllarının Hiper-PAG’ının İnsan Üzerindeki Etkisi Ne Olmuştur?

10. 17. Yüzyıl Sürekli Olarak Soğuk muydu?

11. Maunder Minimumu Nedir?

12. 1709 Kışı Neden Unutulmuyor?

13. “Büyük Bir Kış” Nedir?

14. Sonuncu Yüzyıllar Esnasında Fransa’da ve Özellikle de Paris’te Meydana Gelen Büyük Su Baskınları Hangileridir?

15. XV. Louis Döneminde Bir “Buz Çözülmesi”nden (Terimin Çeşitli Anlamları İçinde…) Hangi Bağlamda Söz Edilebilir?

16. Hava Koşulları Fransız Devrimi’nin Patlaması Yönünde Bir Rol Oynamış mıdır?

17. Fransız Devrimi Esnasındaki “Tarımsal-İklimsel” Çevrenin Bazı Toplumsal-Siyasal Serpintileri Olmuş mudur?

18. İklimden Kaynaklanan Beklenmedik Durumların Bir “Napoléon Yönetimi” Olmuş mudur?

19. Laki Olayı Nedir?

20. 1816’ya Hangi Nedenle “Yazı Olmayan Yıl” Denilmektedir?

21. Kıtlık ve Açlıkların Hava Koşullarıyla Nasıl Bir Bağı Vardır?

22. 1830 ve 1848 Devrimleri Anlamlı Bir Meteorolojik Bağlamın İçinde Yer Almakta mıdırlar?

23. 1839-1840 Krizi Neden “Düşük Yapmış”tır?

24. Küçük Alp Buzul Çağı’nın Sonunun Tarihini Belirlemek Mümkün müdür?

25. İklim Tarihi Günümüzdeki Isınma Konusunda Nasıl Bir Aydınlatma Sağlamaktadır?

26. 20. Yüzyıla İlişkin Dünya Ölçeğinde Yıllık ve Yüzyıllık Bir Çerçevede Mevsimlerin Diferansiyel Bir Isınmasından Söz Etmek Mümkün müdür?

27. Pekâlâ, Pag’ın Son Yıllarından veya Başka Bir İfadeyle 1860’lı Yıllardan İtibaren Soğuk Kışlar Ne Durumdadırlar?

28. İnsani Sonuçlarıyla Birlikte 20. Yüzyılın Ağır Kışlarından Birini Ele Alabilir misiniz?

29. Eskinin Sarı Sıcakları, Özellikle 21. Yüzyılın Başındakilerin İnsani Sonuçlarından Farklı mıydılar?

30. Yakın Tarihli Isınma, Bağların Lehine midir?

31. Bağbozumu Tarihi İklimsel Bir Gösterge midir?

32. Acaba Avrupa’da ve Dünyada 2007 Yazının Çok Farklı Durumlar İçeren Hava Durumu Tarihte Hiç Görülmemiş Bir Olgu mudur?


Bağbozumlarına İlişkin Ek (V.
Daux)

Kısa Bir Kaynakça Yönelmesi

Gökyüzü ve Yeryüzü, Tanrılar ve İnsanlar

Dizin

Emmanuel Le Roy Ladurie (19 Temmuz 1929)

Fransız tarihçi. Annales Okulu tarihyazımının en önemli temsilcilerindendir. Les Moutiers-en-Cinglais’de (Fransa) doğdu. Babası Jacques Le Roy Ladurie, Pétain’ın Tarım Bakanı idi (daha sonra direniş saflarına katılacaktır). Le Roy Ladurie, Caen’de Collège Saint-Joseph, Paris’te IV. Henri Lisesi ve Sceaux’da Lakanal Lisesi’nde eğitim gördü. École Normale Supérieure’de tarih alanında yüksek öğretmenlik ve Paris Üniversitesi’nde beşeri bilimler doktorası kazandı. Le Roy Ladurie doktora tezi olan Languedoc Köylüleri (Les Paysans de Languedoc) ile tanındı. Bu çalışmasında, Le Roy Ladurie 15. yüzyıl sonundan 18. yüzyıl başına kadar olan dönemde aralarında aşar, ücret, vergi, kira ve kazanç kayıtlarının da bulunduğu geniş çaplı niceliksel bilgiler üzerinde, Ernest Labrousse, Michel Foucault, David Ricardo, Fernand Braudel, Claude Lévi-Strauss, Thomas Malthus, François Simiand, Sigmund Freud ve Max Weber gibi düşünürlerin teorilerini kullanarak çalışmalar yaptı. Bu noktada Languedoc tarihinin “hareketsiz tarih” olduğunu kanıtlamak istiyordu. En önemli çalışmalarından biri Montaillou, Village Occitan de 1294 à 1324 (Bir Oksitanya Köyü Olan Montaillou’nun 1294-1324 arasındaki Tarihi) adlı eseridir. Le Roy Ladurie’nin diğer bir önemli çalışması Le Carnaval de Romans: De la Chandeleur au mercredi des Cenders 1579-1580 (Romans Karnavalı, Mumlar Bayramı’ndan Küller Çarşambası’na 1579-1580)’dir. Sosyal tarih ile ilgili diğer güncel çalışmaları arasında La sorcière de Jasmin ve Le siècle des Platter (1499-1628) bulunur. Bu çalışmaların ilkinde, Le Roy Ladurie, Carlo Ginzburg’un yolunu takip ederek köylüler arasındaki büyücülük düşüncesi ile hâkimlerin ve kilisenin büyücülük anlayışlarının farklı olduğunu öne sürer. İkinci kitabında Le Roy Ladurie Platter ailesinin mektuplarını ve anılarını, 16. yüzyıl toplumsal değerlerini araştırmak için kullanır, özellikle bunu din, hekimlik, suç, eğitim, vergi boyutlarını göz önünde bulundurarak yapar. “Mikrotarih” alanında çalışmalarıyla öne çıkan Le Roy Ladurie Fransa’nın 1460-1774 arasındaki siyasi tarihini de incelemiştir. Siyasi tarih eserleri arasında en çok tanınanlardan biri olan L’État royal: de Louis XI à Henri IV, 1460-1610 ile Fransız devletinin 1460-1610 yılları arasındaki gelişimi üzerinde iz sürmüştür. Le Roy Ladurie 1970’lerin başında, Nouvelle histoire (yeni tarih) hareketini kurmuştur. Böylece olaylar, yerel motifler, aile veya yaşam şekilleri üzerine çalışarak, incelenen belli bir dönemin niteliklerini ortaya koymaya çalışan mikro tarih alanının öncüsü olmuştur. 1973’ten 1999 yılına kadar Collège de France’da Çağdaş Medeniyetler Tarihi başkanlığını yürütmüştür.

Le Roy Ladurie ilk çağdaş çevreci tarihçilerden biri olarak da tanınır, çalışmaları çevresel değişimde insan ve insanların tarihinde çevresel etkenler üzerinde yoğunlaşmıştır.

İndirimli Setler

Annales Dizisi

İndirimli Fiyat: 263,54 TL 291,20 TL

Kazanç: 27,66 TL

Mevcut Seçenekler: