• Sosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş

 • 65,00 TL
 • 45,50 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Toplumbilimi ile ilgili güçlük özellikle konusunda yani toplum gerçekliği kavramında saklıdır. Toplum, bitkiler ya da dil alanı gibi konu olarak sınırlandırılabilen bir tür görünüşler topluluğu değildir. Toplum, daha çok, doğa veya tarih gibi bir varlık şeklidir. Nasıl ki her maddi cisim doğa yasalarına bağlı olup doğadan sayılıyorsa, nasıl ki zaman çevresinde olup bitenler tarihe özgü oluyorsa, onun gibi, insanoğlunun yaptığı, yarattığı ve geçirdiği her şey toplumda var olmaktadır.

Yazarın başlıca arzusu, bu yollardan sosyolojiye özgü düşünce tarzını belirtmek ve toplumsal realiteyi tahrif edilmeden, taraflı bir şekilde kavrayabilmeyi sağlamak üzere, bu bilimin gereksinim duyduğu “sosyolojik görüşü” geliştirmektir. Bu arada uygun düşen yerlerde, halen klasik bir değer taşıyan eski sosyolojik teorilerin düşünce tarzlarına ve objektif sonuçlara işaret edilmiştir. Bu anlamda kitap aynı zamanda Émile Durkheim, Vilfredo Pareto, Max Weber, Auguste Comte, Herbert Spencer, Lorenz von Stein, Wilhelm Heinrich Riehl gibi düşünürlere ait düşünürleri belirtmek bakımından sosyoloji tarihine bir giriş sayılır. Bununla beraber kitabın asıl ilgi sahası sosyoloji teorileri ve bunların tarihî gelişimi değil; toplumsal realite ve onun içinde yer alan güncel problemler aynı zamanda hukukçuları, idarecileri, iktisatçıları, siyaset adamlarını pratik yönden ilgilendirmektedir.


 • Yazar: Hans Freyer
 • Kitabın Başlığı: Sosyolojiye Giriş
 • Almanca Özgün Metin: Einführung in die Soziologie
 • Çeviren: Nermin Abadan
 • Yayına Hazırlayan: M. Rami Ayas
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 342; Sosyoloji Dizisi - 50
 • Basım Bilgileri: 4. Basım: Nisan 2022 [1. Basım: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1957]
 • Sayfa Sayısı: 299
 • ISBN: 978-625-7030-97-7
 • Boyutları: 13,5 x 21
 • Kapak Resmi: Kazimir Maleviç, Çocuklar, 1908, Puşkin Müzesi.İlkin

Eser Hakkında

Müellifi Takdim

Önsöz

Bölüm I: Sosyolojinin Konusu ve Yöntemi

Sosyoloji Kendine Özgü Bir Araştırma Alanı Olan Bir Bilimdir

Yapı ve Olgu Olarak Toplum

Sosyoloji Kural Koyucu Olmayan Bir Gerçeklik Bilimidir

Sosyoloji Deneyimsel/Görgül Bir Bilimdir

Sosyoloji ve Tarih


Bölüm II: Sosyoloji Tarihinin Kısa Bir Özeti

Sosyolojinin Ön Tarihçesi

Fransız Pozitivizmine Dayanarak Sosyolojinin Oluşumu

Hegel’in Hukuk Felsefesine Göre Sosyolojinin Oluşumu

1860-1900 Yılları Arasında Sosyoloji

Sosyolojinin 1900’lü Yıllarda Yeniden Kuruluşu


Bölüm III: Toplumsal Yaşayışın Ana Şekilleri

Cemaat

Menfaat/Çıkar Birlikleri

Hâkimiyet/Egemenlik

Zümre Toplumu

Sınıf Toplumu


Bölüm IV: Toplumsal Hareketlilik

Yatay Hareketlilik

Dikey Hareketlilik

Dikey Hareketlilik: Toplumsal Yükseliş ve İniş


Bölüm V: Köy, Kent ve Büyük Kent

Tarım Sosyolojisi

Kent/Şehir

Büyük Kent


Bölüm VI: Aile Sosyolojisi

Ailenin Etnososyolojisi

Çağdaş Aile Sosyolojisi

Kaynakça

Dizin

Hans Freyer (1887-1969)

1887 yılında Almanya’nın Leipzig kentinde doğdu. Greifswald Üniversitesi’nde teoloji, tarih, fel­sefe ve ulusal ekonomi okuduktan sonra bir sene sonra Leipzig’de eğitime teolojiyi bırakarak de­vam etti. 1925’te Leipzig Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümü’nü kurdu ve 1948’e kadar da başkan­lığını yürüttü. Bu sırada tarih temelli sosyolojiye dayanan Leipzig ekolünü kurdu. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Leipzig’deki görevinden ayrılan Freyer, Wiesbaden ve Münster şehirlerinde ça­lıştıktan sonra 1950’li yıllarda Ankara Üniversitesi’nde bulunarak sosyoloji enstitüsü­nün kuruluşunda rol oynadı. Eserlerinden bazıları şunlardır: Der Staat (1926), Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft. Logische Grundlegung des Systems der Soziologie, (1930),  Gesellschaft und Geschichte, (1937).