• Sokrates'in Savunması

Sokrates'in Savunması

 • 125,00 TL
 • 87,50 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Platon’un Sokrates’in Savunması (Apologia Sokratous) adlı diyaloğu daha çok Apologia olarak bilinir. Eski Yunancada “mahkeme karşısında yapılan savunma” anlamına gelir.

Platon’un bu eseri MÖ 399 yılının bahar aylarında yapılan bir davayı ele almaktadır. Bu mahkemede, Sokrates Atinalı gençleri yozlaştırmak ve Atina’nın resmî görüşlerini reddederek kente yeni inançlar getirmesi suçlamalarıyla karşı karşıyadır.

Sokrates’in mahkemeye verilmesinin görünürdeki en büyük sebebi, Atina devletinin tanımış olduğu, Olympos dağında ikamet eden Zeus, Apollon ve Athena gibi geleneksel tanrı ve tanrıçalara inanmıyor oluşudur. Pagan inançlara sahip olan Eski Hellenlerin gündelik yaşamında dinin ne kadar başat bir rol oynadığı düşünülecek olursa, bu yabana atılacak ve Atina yurttaşlarınca hoş görülecek bir suç değildir. Bu suçlamayı Atinalılar gözünde inanılır kılan en önemli unsurlardan biri, Sokrates’in Atina’da felsefeyle uğraşması ve yerin altında ve üstünde bulunan varlıkları farklı bir şekilde açıklamaya kalkışarak geleneksel dinî izahları bertaraf etmek istiyor olduğu iddiasıdır.

Metin boyunca görüleceği üzere, Sokrates tüm akıl yürütme ve belagat yeteneklerini kullanarak kendisini defalarca aklamış olsa da, karşısında onun suçluluğuna en baştan ikna olmuş olan bir jüri vardır. Ahlâki bir zemin üzerinden yapılan suçlamalar, aslında devrin siyasi çalkantılarının sonucudur. Sokrates, bir yönüyle savaş yorgunu Atina’nın kendini aklamak için verdiği kurbanlardan birisi olmuştur. • Yazar: Platon 
 • Kitabın Başlığı: Sokrates'in Savunması
 • Eski Yunanca Metin: Απολογία Σωκράτους
 • Çeviren: Emre Karatekeli [Eski Yunanca]
 • Yayına Hazırlayanlar: Taşkın Takış, Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 417; Felsefe Dizisi - 116
 • Basım Bilgileri: Ocak 2024
 • Sayfa Sayısı: 110
 • ISBN: 978-625-8123-77-7
 • Boyutları: 13,5 x 21
 • Kapak Resmi: Atina Akademisi önünde yer alan Socrates heykeli. (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International lisansıyla) Fotoğraf Sahibi: Costis 66

Platon (MÖ yaklaşık 428 - MÖ 348)

Atinalı filozof. Atina ile Sparta’nın başı çektiği Peloponnessos Savaşı (MÖ 431-404) sırasında gözlerini dünyaya açan Platon hem anne hem de baba tarafından varlıklı ve siyasette nüfuzu olan bir aileden gelmektedir. Ailesinin etkisiyle Atina polisinin yönetimi ve siyasetinde ilerlemesi beklenen Platon bu yolu izlemeyip önce sanata yönelip dithyrambos, lirik şiir ve tragedya yazmıştır. Ancak yirmi yaşında Sokrates ile tanışınca bu şiirlerini yakıp felsefe ile ilgilenmeye başlamıştır. Sokrates’in MÖ 399’da ölüme mahkûm edilip idam edilmesinden sonra, Platon Atina’dan ayrılarak 12 yıl boyunca seyahat etmiştir. Megara’ya, Kyrene’ye, güney İtalya’ya ve Mısır’a gitmiş, bu seyahetleri vesilesiyle Herakleitos’un, Parmenides’in, Pythagoras’ın düşüncelerini öğrenmiştir. Atina’ya geri döndükten sonra burada ünlü okulu Akademiasını kurup felsefe ve matematik üzerine dersler vermiştir. Tüm halka açık olan bu okula gelenlerden herhangi bir ücret talep edilmemesine rağmen okulun müdavimleri aristokrat, varlıklı erkekler olmuştur. Genellikle diyalog formunda yazdığı eserlerinden ona atfedilenler de dâhil olmak üzere otuz beşi günümüze ulaşmıştır.

Emre Karatekeli

İTÜ İnşaat Mühendisliği’nden lisans (2012) derecesini aldıktan sonra beşeri bilimler alanına geçerek ODTÜ Felsefe Bölümü’nden yüksek lisans (2016) ve doktora (2021) derecelerini aldı. İkinci lisans derecesini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, (Eski) Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda tamamladı (2021). Toplum ve siyaset felsefesi, Rousseau, Hegel ve Nietzsche gibi kıta felsefesi düşünürleri başlıca çalışma alanlarıdır. Eski Yunanca ve Almancadan çeviriler yapmaktadır. ODTÜ ve Atılım Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak felsefe dersleri vermektedir.