• Her Yer Ekran

Her Yer Ekran

 • 195,00 TL
 • 136,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

“Yaşamın her alanında birbirinden ayrı olan şeyleri artık birbirinden ayıramıyoruz, çünkü cinsiyetler, karşıt kutuplar, sahne ve salon, eylemin kahramanları, özne ve nesne, gerçek ve yansıması arasındaki mesafe yok edildi. Terimlerin bu şekilde birbirine karıştırılması, kutuplar arasındaki bu gizli anlaşma sonuç olarak sanat, ahlâk, politika dâhil yaşamın hiçbir alanında değer yargısı diye bir şey bırakmadı. Mesafe bilincine, ‘araya bir mesafe koyma tutkusuna’ bir son verilmesi her şeyin kesinliğini yitirmesine neden oldu.”

Her Yer Ekran, gerçeklik duygusunun nasıl yitirildiğine ilişkin bir çözümlemedir. Kendini tekrar eden tarihsel bir anlayışın bundan böyle ikiyüzlü bir yaşam ortaya koyması kaçınılmazdır. Bu kendini gizleme ve gerçeklerin üzerini örtme hali, sanattan politikaya felsefeden toplumun tüm katmanlarına sinmiştir. Bütün sistem uzun süreden beri devasa bir ekrandan kendi yorgunluğunu ve çaresizliğini seyretmektedir. Sözde yenilikler, teknik ve teknolojik ilerlemeler âdeta bir simülasyon evreninde kaybolup gitmektedir.

Baudrillard’ın Libération gazetesi için kaleme aldığı yazılar güncelliğinden hiçbir şey yitirmemiştir. Dünyanın bugün geldiği durumu, ‘demokratik despotluğa’ dönüşen egemenlik anlayışlarını ve Batı’nın riyakâr politikalarını açık ve net bir şekilde sorgulamaktadır.


 • Yazar: Jean Baudrillard
 • Kitabın Başlığı: Her Yer Ekran
 • Fransızca Özgün Metin: Écran total
 • Çeviren: Oğuz Adanır [Fransızca]
 • Yayına Hazırlayanlar: Taşkın Takış - Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Çiğdem Sarıhan
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 378; Sosyoloji Dizisi - 51
 • Basım Bilgileri: 1. Basım: Kasım 2022
 • Sayfa Sayısı: 245
 • ISBN: 978-625-8123-33-3
 • Boyutları: 13,5 x 21

Önsöz


Aıds
Bulaşıcı Bir Hastalık mıdır Yoksa Bir Korunma Yöntemi mi?

Hepimiz Cinsiyet Değiştirdik

Düşünceleri, Mezarından Çıkartılıp Gözden Geçirilen Martin Heidegger

Sanal Bir Borsa Çöküşüne Övgü

Bulaşıcı Özellikler İçeren Bir Ekonomi

Balonu Söndürülen Batı

Buzları Eriyen Doğu Bloku ve Tarihin Sonu

Saraybosna’ya Acımayın

Estetik Cerrahi İşleminden Geçirilen Ötekilik

Sanal Teknolojinin Acizliği

Batı’nın Sırplaştırılması

Batı, “Ölünün Koltuğuna Oturduğunda” Neler Oluyor

Büyük Temizlik

Ağlayın Yurttaşlar!

Köleler ve Seçkinler

Atmosferik Olay/Hava Durumu Tahminine Dönüşen Haber/Bilgi Zihinsel Şiddet ya da Kin

Uyuşturucu Madde ya da Anormal Bilinç Durumunun Yol Açtığı Şiddet

Çocukluğun Karanlıkta Kalan Yüzü

İki Kez Yok Edilmek

Gözden Yitip Gerçekten Ortadan Kaybolanlar

Cinsel Yolla Aktarılabilen Bir Hastalık Olarak Cinsellik

Gücünü Kendinden Alan Bir Grev Örneği

Ateş Topraklarından (Tierra del Fuego) New York’a

Dünya Ülkelerinin Borcu ve Paralel Evren

İktidarın Gölgesi

Yolsuzluğun Aynası

Disneyworld Company

Küresel ve Evrensel Üzerine

Deep Blue ya da Bilgisayar Neyin Özlemini Çeker

Otomobil Yarışçısı ve İkizi

Süngerleşmiş Beyinler Hakkında Enine Boyuna Düşünmek

Her Yer Ekran “Ekranla Bütünleşmek”

Sanat Dünyasının Kurduğu Komplo

Televizyonla İlgili Fanteziler

Chirac, Elbette Beş Para Etmez Biridir

Klon ya da Bir Tür Nasıl Kopyalanır?

Politikada Üfürükçülük ya da Ahmaklar İttifakı

Önsöz

 

1987-1997 yılları arasında Libération gazetesinde köşe yazısı olarak yayımlanan bu makaleler güncelliklerinden hemen hiçbir şey yitirmeden okuyucuyu derinden etkilemeyi sürdürü­yorlar.

Özellikle modern toplumları hedefleyen sert eleştiriler yazarın hem kendi ülkesi hem de pek çok başka ülkede hararetli tartışmalara yol açtı.

Baudrillard düşüncesini derinlemesine tanıyan en önemli isimlerden biri olan Mike Gane onun en büyük özelliğinin düşüncelerini dışavururken yararlandığı belirsizlik kavramı olduğunu söyler. Okuyucuyu şaşırtan, kafasını karıştıran anlaşılması güç cümleler Baudrillard stilinin temel özelliğidir.

Ancak bu kez okuyucunun şanslı olduğu söylenebilir. Çünkü kısa metinlerden oluşan ve gazete okuyucusuna seslenen bu makaleler diğer metinlerine göre doğaları gereği oldukça açık seçiktir. Her ne kadar zaman zaman araya anlaşılması güç tümceler sıkıştırsa da genelde okuyucunun bu makaleleri görece kolay bir şekilde kavrayacağını düşünüyorum. Özellikle de Baudrillard terminolojisine hâkim olanlar daha avantajlı bir konuma sahip olacaklardır.

Geriye bu çok değişik ve çarpıcı makalelerden oluşan metnin keyfini çıkarmak kalıyor!

 

Oğuz Adanır

Jean Baudrillard (1929-2007)

Fransız düşünür ve sosyolog. Reims’ta doğdu. Bir memur ailesinin ilk çocuğuydu. Sorbonne Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü okudu. Meslek yaşamına bir lisede Almanca öğretmenliği ile adım attı. 1966’da Nanterre Üniversitesi’nde Henri Lefebvre ile çalışmaya başladı. Bu üniversitede uzun yıllar sosyoloji dersleri verdi, çeşitli sebeplerden dolayı profesörlük unvanını çok geç bir tarihte, 1990 yılında elde edebildi. Libération gazetelerinde yazdığı güncel yazılarla geniş bir tartışma alanı açtı. Baudrillard, eserlerinde gelişmiş kapitalist ülkelerdeki tüketim olgusunu, kitle iletişiminin ve teknolojik ilerlemenin yol açtığı toplumsal değişimleri çözümledi. Çağımızda teknolojinin yarattığı anlam ve gösterge fazlalığının, kopyalardan ibaret bir “simülasyon” evrenine, gerçekliğin yok olduğu bir “hipergerçeklik” dünyasına tekabül ettiğini sanattan mimariye, sinemadan reklâmcılığa ilişkin verdiği sayısız örnekle gösterdi. Baudrillard özellikle medya üzerine yaptığı çalışmalarla bütün dünyada ün kazandı. Simülasyon kuramıyla günümüz toplumuna ve “postmodern” dünyaya radikal eleştiriler yöneltti. Ona göre, gerçek dünya ile imgeleri arasında herhangi bir ayı­rım yapabilme kabiliyetine sahip değiliz. Bugün reklâmlar ‘şey’lerden çok imgeleri pazarlamaktadır. “Chanel”, “Calvin Klein” veya “GAP” gibi mar­kaların temsil ettiği nitelik veya değerden çok etiketleri veya göstergele­ri satın alınmaktadır. Baudrillard’ın ünlü tespitlerinden biri de, Körfez Savaşı’nın “gerçekten yaşanmadığı” ile ilgiliydi. CNN izleyicileri savaşı bir “medya olayı” olarak rahat ve geniş koltuklarında cips yiyerek izledi. Baud­rillard, füze bombardımanı ile imge bombardımanı arasında bir ayırımın yapılamadığı dünyada, artık eleştiri gücünü tamamen yitirdiğimizi öne sürdü.

Jean Baudrillard’ın Doğu Batı Yayınları’ndan çıkan diğer eserleri: Simülakrlar ve Simülasyon (2003); Sessiz Yığınların Gölgesinde (2003); Şeytana Satılan Ruh ya da Kötülüğün Egemenliği (2005); Foucault’yu Unutmak (2013); Can Çekişen Küresel Güç (2017); Neden Her Şey Hâlâ Yok Olup Gitmedi? (2019); Karnaval ve Yamyam (2019); Nesneler Sistemi (2020); Sim­gesel Değiş Tokuş ve Ölüm (2021); Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri (2021); Çaresiz Stratejiler (2021); Üretimin Aynası (2022).