• Neden Her Şey Hâlâ Yok Olup Gitmedi?

Neden Her Şey Hâlâ Yok Olup Gitmedi?

 • 90,00 TL
 • 63,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Hiçlik bir yok edilme biçimi, tükenme, insanın ortadan kaybolma sanatıdır. İnsanın nesnelerle kurduğu çarpık ilişkiyi, teknolojide ve en çok da fotoğraf aracılığıyla somutlaştırır Baudrillard.

“İmgenin ayarı tamamıyla bozulmuştur. Fotoğraf, her şeyin fraktal ve mikroskobik boyutlarda görüntülenmeyi şart koştuğu, ne olursa olsun görülebilmeyi sağlayan bir teknoloji çılgınlığıyla her şeyi olağanüstü ayrıntılı bir şekilde sunarak yok edebilen bir şeye benzemektedir. Burada fotoğraf artık biçim oyunlarıyla fotoğraf olma özelliğini yitiren bir şeyden çok, tıpkı değişik ağlar içinde zihinsel bir şekilde eriyip gidebilen ve artık tamamıyla bir hayalete dönüşebilen birey gibi, dünya da kendine ait bir imgeden diğerine kendiliğinden sıçranmasını sağladığı otomatik bir yer değiştirme işlemine benzemektedir.”

Zamandan söz ettiğim sırada onun varlığını hissedemiyorum.
Bir yerden söz ettiğim sırada o yer ortadan kaybolup gitmiş oluyor.
Bir insandan söz ettiğim sırada o insan ölmüş oluyor.
Zamandan söz ettiğim sırada akıp geçmiş oluyor.


 • Yazar: Jean Baudrillard
 • Kitabın Başlığı: Neden Her Şey Hâlâ Yok Olup Gitmedi? Analojik İmgeden Sayısal İmgeye 
 • Orijinal Başlık: Pourquoi tout n’a-t-il pas déjà disparu?
 • Çeviren: Oğuz Adanır [Fransızca]
 • Yayına Hazırlayan: Ergun Kocabıyık
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 247; Sosyoloji Dizisi - 38
 • Basım Bilgileri: 3. Basım / Haziran 2022 [1. Basım / Mayıs 2012, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi]
 • Sayfa Sayısı: 46
 • ISBN: 978-605-2133-84-2
 • Kapak Resmi: Skeletons Trying to Warm Themselves, James Ensor, 1889.
 • Boyutları: 13,5 x 21

Önsöz

Neden Her Şey Hâlâ Yok Olup Gitmedi?

     Arşimed’in Bulunduğu Nokta

     Ortadan Kaybolma Sanatı

     Analojik Biçimden Sayısal Biçime… Egemen Olana

     İmgenin Maruz Kaldığı Şiddet

İkilik (Dualité)

Önsöz

 

Hiçbir şeye sahip olmayanın elindeki alınacak.
Matta, 25:29

 

“Bir şeyler olması gerekirken neden hiçbir şey yok?” sorusu Leibniz’in sorduğu sorunun tam tersi olup, böyle bir soru sormak metafizik düşüncenin de kesinlikle saf dışı edilmesi anlamına geliyor.

Artık varlık, yok hiçlik var. Borges’in dostu olan Macedonio Fernández daha önce hiçlikle ilgili bir araştırma yaparak sorgulamayı olabilecek en uç noktalara taşımış Arjantinli bir yazardır: “Hiçlik de dâhil olmak üzere hiçlik konusunda, yalnızca hiçlik konusunda ama tamamıyla değil her şey araştırılabilir. Hiçlik konusunda daha ileri gidilerek hiçliğin sahip olduğu pek çok ince ayrıntıya kadar inilebilir.” Jean Baudrillard bu hiçlik sınırlarını daha da genişleterek en ince ayrıntılara kadar inmektedir. Burada bir sonuca varmak gerekmektedir. İyiliğin, kötülüğün saf dışı edilmesinin; sonsuzluğun, zamanın saf dışı edilmesinin; her şeyin/hepsinin, hiçliğin saf dışı edilmesinin bir sonucu olduğu düşünülüyordu. İnsanlar her zaman her şeyi bir araya getirmek, ikiliği indirgemek, kötülüğü saf dışı etmek, hiçliği yok etmek gibi totaliter bir tavır takınmışlardır. Bu yöntemle de dünyadaki anlam karmaşasına bir son vermişlerdir.

Oysa hiçlikle birlikte yaşamayı öğrenmek gerekmektedir. Asıl önemli ve değerli olan şey hiçliktir. “Uçan bir güvercin için hava ve rüzgâr ne anlama geliyorsa, insan için de hiçlik o kadar hayati bir öneme sahiptir.” Kant’ın verdiği örnekteki “hafif güvercin” her türlü direnci alt ettiği takdirde daha iyi uçabileceğini düşünmektedir.

Bu bir nihilizm olarak nitelendirilebilir mi? Hayır nitelendirilemez, zira nihilizm hiçliğin unutulması demektir. Sahip olduğu o insanı her şeye karşı duyarsız kılma gücü sayesinde nihilist olan bir şey varsa o da sistemdir. Baudrillard’ın deyimiyle sistem “hakikaten inkârcıdır”, çünkü kendisi hiçliğin, her türlü illüzyonun inkâr edilmiş biçimidir. Geriye meydan okuyan, dünyanın bir illüzyona benzediğini iddia edip, bir şeyler olması gerekirken neden hiçbir şey olmadığını soran ve “hiç bitip tükenmeyecek bir anlam görünümüne sahip hiçliğin peşini bırakmayan” radikal düşünceden başka bir şey kalmamıştır.

Bu bir karşı metafizik düşünce değil, tamamıyla metafizik düşünce karşıtı olarak nitelendirilebilecek bir düşüncedir.

François L’Yvonnet

 

Jean Baudrillard (1929-2007)

Fransız düşünür ve sosyolog. Medya üzerine yaptığı çalışmalarla bütün dünyada ün kazanmıştır. Simülasyon kuramıyla günümüz siyasi ve ideolojik akımlarına radikal eleştiriler yöneltmiştir. Baudrillard’a göre artık gerçek dünya ile imgeleri arasında ayırım yapma becerisine sahip değiliz. Bugün, reklâmlar ‘şey’lerden çok imgeler satıyor bize. Chanel, Calvin Klein veya GAP gibi markaların temsil ettiği nitelik veya değerden çok etiketlerini veya göstergesini satın alıyoruz. Baudrillard’ın en ünlü açıklaması, Körfez Savaşı’nın “gerçekten yaşanmadığı” ile ilgiliydi. Ortadoğu’nun ekrandaki temsili, düşmanı iblisleştirmek için kullanıldı, görüntüleme araçlarıyla güdümlü füzeler fırlatıldı ve hedefler vuruldu. CNN izleyicileri savaşı bir ‘medya olayı’ olarak rahat ve geniş koltuklarında cips yiyerek izledi. Savaşın yeri ve bölgesi herhangi bir sınır içermiyordu. Bu savaş yayılarak Batı’da televizyon ekranlarına taşınmıştı. Füze bombardımanı ile imge bombardımanı arasında bir ayırımın yapılamayacağı noktaya dek üstelik... Baudrillard böyle bir dünyada eleştiri gücünü tamamen yitirmiş olduğumuzu öne sürer. Simülakrlar ve Simülasyon, Sessiz Yığınların Gölgesinde, Şeytana Satılan Ruh ya da Kötülüğün Egemenliği, Foucault’yu Unutmak, Can Çekişen Küresel Güç, Karnaval ve Yamyam Doğu Batı Yayınları’ndan çıkan diğer eserleridir.

Oğuz Adanır

1951. İzmir. İlk, Orta ve Lise öğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra Paris I Panthéon/Sorbonne Üniversitesinde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi görmüştür. 1979 yılında Ege Üniversitesinde; 1985 yılından sonraysa Dokuz Eylül Üniversitesi GSF “Sinema-TV Bölümünde” çalışmaya başlamıştır. Halen aynı üniversitede öğretim üyesidir. Özgün çalışmaları arasında: Kültür, Politika ve Sinemaİşitsel ve Görsel Anlam ÜretimiAnlamsız DüşüncelerSimülasyon Kuramı Üzerine Notlar vs başlıklı metinler vardır. Çok sayıda Jean Baudrillard metni yanısıra Lucien Lévy-Bruhl, Emile Durkheim, Werner Sombart, Christian Metz, Jean Mitry gibi yazar ve kuramcıların kitaplarını çevirmiştir. Sinema, televizyon, kültür konusunda çok sayıda makale, inceleme yazısı yazmış ve belgesel filmler çekmiştir.

İndirimli Setler

Baudrillard Kitaplığı

İndirimli Fiyat: 1.345,05 TL 1.494,50 TL

Kazanç: 149,45 TL

Mevcut Seçenekler: