• Okültizm, Büyücülük ve Kültürel Modalar

Okültizm, Büyücülük ve Kültürel Modalar

 • 180,00 TL
 • 126,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Bildiğimiz dünya, düşünülenden hep daha geniştir… Bazen katı bir bilimsel gerçeklik içinde kalır, bazen de kültürel modalar halinde kendine daha geniş bir halka bulan astroloji, totem, sihir ve büyü gibi dile dolaşan, bilinçaltında gezinen eğilimlerle farklı düzeylerde yeniden yorumlanır. Ünlü dinler tarihçisi Mircea Eliade’nin eserlerinde birbirinden farklı kültürlerde kendine yer edinen sembol ve imgeler, inanç ve mitler esasen arkaik bir kökeni işaret eder: İnsanın kutsal ile kurduğu bağdır bu. Eliade popülerliğin tuzağına düşmeden bu sahadaki ustalığını gösterir. Okültizm, ezoterizm, büyücülük, Avrupa büyücülüğünün tarihyazımı, ölümün kökenine dair mitler, sanatçıların eserlerinde kültürel yaratımın gizli kodları, anlamları ve değişmeyen arketipler ve bu suretle kültürel modalara getirilen eleştiriler Eliade’nin bu kitapta incelediği bazı başlıklardır. 

Uzun yıllar süren araştırmaların ürünü olan bu yazılarda Eliade’nin yaşamı boyunca yaptığı çalışmaların genel bir özeti sunuluyor. Mircea Eliade akademik ve ortodoks geleneklerin dışında, her aşamada kendi özgün buluşlarını sergiliyor. Eliade’nin keşiflerinde, çeşitli yüzyıllarda ve farklı kültürlerde inanç ve kutsal arasındaki ilişkinin hiç de yalınkat ve düz bir çizgiyi takip etmediği görülecektir. İnsan bulunduğu o küçücük noktadan bütün bir dünyayı, evreni, yıldızları, ruhu, iyiliği ve kötülüğü, melekleri, şeytanları ve Tanrıyı nasıl yorumlamıştır? Ve daha da önemlisi, hangi tinsel nedenlerden ötürü insan kendi benliğini arzın merkezine sıkı sıkıya sabitlemiş ve buradan kâinatı seyre dalmıştır?


 • Yazar: Mircea Eliade
 • Kitabın Başlığı: Okültizm, Büyücülük ve Kültürel Modalar
 • Orijinal Başlık: Occultism, Witchcraft and Cultural Fashions
 • Çeviren: Cem Soydemir [İngilizce]
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 165; Antropoloji - Kültürel Çalışmalar / Dinler Tarihi - 9
 • Basım Bilgileri: 3. Basım / Eylül 2022 [1. Basım / Nisan 2017]
 • Sayfa Sayısı: 174
 • ISBN: 978-605-9328-62-3
 • Kapak Resmi: Frederik de Wit, 17. yüzyıl, detay
 • Boyutları: 13,5 x 21

 

Önsöz


I. Kültürel Modalar ve Dinler Tarihi

Sanatçının Şüphe Duyulmayan Mitolojileri

“Totem Ziyafetleri” ve Masalsı Develer

Planète İsimli Bir Dergi

Teilhard’ın Popülerliğinin Kültürel Önemi

Yapısalcılık Modası


II. Dünya, Şehir, Ev

Kişinin Kendi Dünyasında Yaşaması

Evrendoğumsal (Kozmogonik) Şehir İnşası Modeli

Dünyanın Merkezindeki Ev

İsrail, Kutsal Toprak

Kozmik Dinler ve Kutsal Kitaba Dayalı Dinler


III. Ölüm Mitolojileri: Bir Giriş

Ölümün Kökenine dair Mitler

Cenaze Âyinlerinin Kozmolojik Simgeciliği

Bir Ölüm Ritüeli ve Kendinden Geçmeye Dayalı Ölüm Tasavvuru

Ayrılan Ruhun Çelişkili Çok Konumluluğu

Mitsel Cenaze Coğrafyaları

Karşıtların Birliği (Coincidentia Oppositorum) Olarak Ölüm


IV. Gizembilim ve Modern Dünya

19. Yüzyıl Fransız Yazarları ve Gizembilime Duydukları İlgi

Ezoterik Öğretiler ve Çağdaş Bilim

En Son “Gizembilim Patlaması”

Yenilenme ve Arınma Umudu

Ezoterizme Farklı Bir Bakış: René Guénon


V. Avrupa Büyücülüğüne dair Bazı Saptamalar

Büyücülüğün Tarihyazımı ve Dinler Tarihi

Benandanti Vakası

Romanya’dan Benzer Örnekler: Strigoi ve “Diana’nın Birliği”

Căluşariler –Arınmak için Dans Edenler

Karşıtların Birleşmesi: Sântoaderi ve Zîne

Işıkları Söndürme (Lucerna Extincta)

Orji Âyinleri ve “Başlangıç” Özlemi


VI. Ruh-Tin, Işık, Tohum

Antarjyotih (İç Işık) ve Güneş’in Tohumu

Moğollar ve Tibetliler: Seminal-Işık

Tantracılıkta Işık ve Semen

Kundagolaka”: Oyun ve Aptal

Zevk Paradoksu

Xvarenah ve Seminal Sıvı

Maniheizm: Tutsak Kalmış Işık

“Karışma” ve “Ayrılma”

Fibionit Tarikatı: Meni ile Kutsama

Bir Fotizm Morfolojisi

Güney Amerika’dan Bir Örnek: “Güneş-Baba”, Işıksal-Cinsel Simgecilik ve Sanrısal Görüler


Dizin
 

Önsöz

 

Üretken bir yazar, yaşlılık döneminin belli bir aşamasında zihninde tasarladığı en iyi kitapların çoğunu henüz yazmadığını keşfetmeye mahkûmdur. Böylesine üzücü bir keşfe başkaları ne der bilmiyorum ama ben kendi adıma, melankolik bir tevekkülle, geçtiğimiz yirmi beş yıl boyunca taslak halinde bıraktığım ve kısmen yazdığım birtakım çalışmalarımdan artık feragat ettiğimi söyleyebilirim. Ama genellikle olduğu gibi konferanslar, konuşmalar ve dergi makaleleri için yaptığım hazırlıklarda zaman zaman bu yarım kalmış çalışmalarımdan yararlanıyorum. Elbette çeşitli vesilelere bağlı bu tür denemeler uzun yıllar süren araştırmaların ürünlerini bir bütün olarak özetleyemez veya ele alınan konunun çoğu yönünü her zaman tutarlı bir biçimde sunamaz. Ama ağırlıklı olarak uzman olmayanlardan oluşan izleyiciler için hazırlandıklarından, her zeki okuyucunun kavrayabileceği metinler olma avantajına sahipler. Her türlü “popülerleşme” girişimine içkin olan risklere rağmen, bu avantajı göz ardı etmemek gerek. Son tahlilde, bir bilim insanının tek masum arzusu kendi eğitim topluluğunun dışında okunmaktır. Bazısını yayımlanmış daha eski çalışmalarımda ifade etmeye çalıştığım birçok nedenden ötürü bu tür bir arzu, özellikle dinler tarihi disiplininin öğrencilerinde de özendirilmeli. Bu kitapta yer alan malzemeyi geçtiğimiz on yıl boyunca yazdığım ve hazırladığım ders notlarından ve makalelerden seçtim. Hepsi de dolaylı ve dolaysız olarak proje niteliğindeki kapsamlı çalışmalarla ilintililer. Bu denemelerin çoğu bir sunuş niteliği taşıyor; göz ardı edilmiş eski bazı sorunları anımsatmak veya gayet iyi bilinen fikir ayrılıklarını yeni veya nispeten az bilinen perspektiflerden yeniden değerlendirmeye açmak gibi bir amaçları var. Son deneme (6. bölüm) dışında bu kitapta bir araya getirilen çalışmaların hepsi daha önce muhtelif konferanslarda sunuldu. Konuşma üslubunu değiştirmeye çalışmadım ama bazı dipnotlar ekledim, bazen de vurguyu güçlendirmek için birkaç paragraf ilave ettim. Açıkçası, “Ruh-Tin, Işık ve Tohum” başlığını taşıyan son bölüm kitaptaki diğer denemelerle biraz tezat oluşturuyor. Bu deneme bilimsel bir dergi için yazılmıştı ve pek bilinmeyen kültürlere ait birçok belge içeriyor; ayrıca bölümün dipnotlarında çok sayıda kaynak da belirtiliyor. Sakın bu tür harici (insanın “tipografik” diyesi geliyor) içerikler okuyucuyu yanıltmasın: Bu metnin katışıksız ilim irfan ürünleri arasında üst sıralardaymış süsü vermek gibi bir derdi yok. Alıntıların ve eleştirel göndermelerin çok olmasının nedeni, okuyucunun bir öğretiye değil ama bireysel açıklamalara dayalı, geniş bir alana yayılmış olan arkaik dinsel hakikat anlatılarını (theologomenon) rahat takip etmesini sağlamaya dayanıyor. Bu tür anlatılar, ilâhi ve “tinsel” varlık tarzını Saf Işık deneyimiyle bir tutarlar ve ilâhi yaratıcılığı da gelecek vaat eden pırıltıyla ilişkilendirirler. Konu son derece cezbedici; dinsel deneyimin tarihinde “evrenseller” (ya da “değişmezler”) sorunu açısından da epey önemli. Gerçekten de Ruh = Işık = Tinsel Yaratıcılık denklemini, Tanrının bir ışık şeklinde görünmesi ve “iç ışık” deneyimleri ile birlikte düşünmek, dinler tarihçisinin artık gayet iyi bilinen büyük gizemden (mysterium tremendum) hiç de daha önemsiz olmayan bir “evrensel” saptamasını olanaklı kılabilir.

Metinleri düzelten ve üslubunu güçlendiren eski öğrencilerime teşekkür etmekten mutluluk duyuyorum: Profesör Nancy Falk (1. bölüm), Profesör Norman Girardot (2. bölüm) ve Profesör Park McGinty (6. bölüm). Varlığıyla bana ilham veren eşimin tam desteği olmasaydı, geçen yirmi beş yıldaki tüm çalışmalarım gibi bu sayfalar da yazılamazdı. Ama... “Üzerine konuşulamayan konusunda susmalı.”

 

Mircea Eliade
Chicago Üniversitesi

 

Mircea Eliade (1907 - 1986)

Romanya’da doğmuş bir dinler tarihçisidir. Ama bundan fazlasıdır da: Felsefeci, kurmaca yazarı ve üniversite hocasıdır. Eliade’nin din üzerine incelemeleri, özellikle de kutsallığın tezahürleri üzerine çalışmalarıyla geçerliğini bugün bi­le koruyan bir paradigma geliştirmiştir. Bükreş Üniversitesinde felsefe eğitimi almıştır. 1928 yılında Kalküta Üniversitesinde Sanskritçe eğitimi almak üzere Hindistan’a gitmiştir. Burada Hint felsefesi üzerine de çalışan Eliade Himalayalar’da altı aylık inzivaya çekilmiştir. Buradaki döneminde Gandhi ile de şah­sen tanışmıştır. Romanya’ya döndükten sonra Yoga:Hint Mistisizminin ­Kökenleri Üzerine Bir Deneme başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. Bu tez daha sonra Fransızca olarak yayımlanmıştır. 1945 yılında Paris’te Sorbonne Üniversitesinde İnsan Bilimleri Yüksek Araştırmalar Enstitüsünde çalışmaya başlamıştır. 1956 yılından emekli olduğu 1985 yılına dek Chicago Üniversitesinde dinler tarihi alanında çalışmalarını sürdürmüş ve ders vermiştir. 1986’da Chicago’da hayata gözlerini yummuştur. Eliade’nin din çalışmalarına en büyük katkısı geliştirdiği Sonsuz Dönüş teorisi olmuştur. Eliade’ye göre, yalnızca Kutsal’ın ve bir şeyin ilk ortaya çıkışının bir değeri vardır; bu nedenle, değer taşıyan sadece Kutsal’ın ilk ortaya çıkışıdır. Mitler ise Kutsal’ın ilk ortaya çıkışını tanımlar. Öyleyse mitsel zaman Kutsal’ın zamanıdır.

Eliade’nin dinsel simgeler ve mit alanındaki incelemelerinde sosyal bilim ala­nında 50’yi aşkın kuramsal çalışması vardır. Ayrıca edebiyat alanında da çeşitli eserler vermiştir. Çalışmalarını Rumence, İngilizce ve Fransızca kaleme almıştır. Başlıca eserleri: Le Mythe de l’Éternel Retour (Sonsuz Dönüş Mitosu), Le Sacré et Le Profane (Kutsal ve Dindışı), Images et Symboles (İmgeler ve Simgeler), Traité d’histoire des religions (Dinler Tarine Giriş), Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy (Şamanizm), A History of Religious Ideas (Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi).

Cem Soydemir

1967 Ankara doğumlu. ODTÜ Sosyoloji bölümü mezunu. 1994’ten beri birçok kitabı Türkçeye kazandırdı. Ağırlıklı olarak edebiyat kuramı, sanat tarihi, sinema, eleştirel teori, sosyoloji, felsefe, siyaset bilimi ve sanat alanlarında kitap ve makale çevirileri yaptı. Muhtelif kitapların editörlüğünü üstlendi. Müzikle uğraştı. Kum heykel sergilerinde küratör olarak görev aldı. Çevirdiği eserlerden bazıları: Craig Brandist, Bahtin ve Çevresi; Claire Colebrook, Gilles Deleuze; Julien Benda, Aydınların İhaneti; George Basalla, Teknolojinin Evrimi; V. N. Voloşinov: Freudculuk; Alexander Nehamas Nietzsche: Edebiyat Olarak Hayat (Doğu Batı); Mihail Bahtin, Karnavaldan Romana; Sanat ve Sorumluluk; Keith Ansell-Pearson, Kusursuz Nihilist; R. W. Connel, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar (Ayrıntı); Mihail Bahtin, Dostoyevski Poetikasının Sorunları; György Lukács, Roman Kuramı; Thorsten Botz-Bornstein, Filmler ve Rüyalar; Daniel Frampton, Filmozofi (Metis); Vernon Hyde Minor, Sanat Tarihinin Tarihi; Yael Navaro, Kurmaca Mekân: Kuzey Kıbrıs’ın Duygu Coğrafyası (Koç Üniversitesi Yayınevi).

İndirimli Setler

Mircea Eliade Kitaplığı

+
+
İmgeler ve Simgeler

İmgeler ve Simgeler

%30
Mircea Eliade

119,00 TL 170,00 TL

+
+
Avustralya Dinleri

Avustralya Dinleri

%30
Mircea Eliade

112,00 TL 160,00 TL

+
Demirciler ve Simyacılar

Demirciler ve Simyacılar

%30
Mircea Eliade

119,00 TL 170,00 TL

+
Mefisto ve Erdişi

Mefisto ve Erdişi

%30
Mircea Eliade

119,00 TL 170,00 TL

+
+

İndirimli Fiyat: 979,65 TL 1.088,50 TL

Kazanç: 108,85 TL

Mevcut Seçenekler: