• Avustralya Dinleri

Avustralya Dinleri

 • 54,00 TL
 • 37,80 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Antropologlar, sosyologlar, psikologlar ve dinler tarihçileri, yetmiş beş yıldan uzun bir süre boyunca Avustralyalılara tutkulu bir ilgi duymuştur. Bunun nedenleri açıktır: Avustralyalılar avcı toplayıcıdırlar, kültürel olarak yalnızca Güney Amerikalı Fuegianlarla, Kalahari çölünün yerli halkı Bushmenlerle ve Kuzey Kutbu’nun bazı Eskimo kabileleriyle kıyaslanabilirler. Dolayısıyla, günümüzde Neolitik-öncesi tipte bir kültür içinde yaşamaya devam ettikleri söylenebilir. Üstelik kıtanın yalıtılmışlığı, hem son derece arkaik hem de bütünsel olan Avustralya uygarlığına duyulan bilimsel ilgiyi yoğunlaştırmıştır.

Birey adım adım mitsel geçmişin muhteşemliğinin bilincine varır. Törenler aracılığıyla Düş Zamanını nasıl yeniden canlandıracağını öğrenir. Sonunda kabilesinin kutsal tarihine tamamen gömülür; diğer bir deyişle, kökenini, başlangıcı öğrenir ve kayalar, bitkiler ve hayvanlardan tutun da görenekler, simgeler ve kurallara kadar her şeyin anlamını kavrar. Mitlerde ve ritüellerde muhafaza edilen açıklamayı özümsedikçe, dünya, yaşam ve insan varoluşu anlam kazanır ve kutsal hale gelir –çünkü Doğaüstü Varlıklar tarafından yaratılmış veya kusursuz hale getirilmişlerdir. Bir insan, yaşamının belli bir anında doğmadan önce bir ruh olduğunu ve öldükten sonra da bu doğum-öncesi tinsellik koşulu ile yeniden bütünleşeceğini öğrenir. İnsan döngüsünün daha büyük, kozmik bir döngünün parçası olduğunu öğrenir; Yaratılış, Düş Zamanında meydana gelen “tinsel” bir edimdir ve evren (kozmos) her ne kadar artık “gerçek” veya “maddi” bir görünüm kazanmış olsa bile, gene de başlangıçta vuku bulan yaratım edimlerinin yinelenmesiyle periyodik olarak yenilenmelidir.

Mircea Eliade


 • Yazar: Mircea Eliade
 • Kitabın Başlığı: Avustralya Dinleri
 • Orijinal Başlık: Australian Religions: An Introduction
 • Çeviren: Cem Soydemir
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 219; Antropoloji - Kültürel Çalışmalar / Dinler Tarihi Dizisi - 18
 • Basım Bilgileri: 1. Basım / Ekim 2018
 • Sayfa Sayısı: 216
 • ISBN: 978-605-2133-47-7
 • Kapak Resmi: Günümüz Aborijin sanatından bir örnek, The Australian Museum, Sydney, Avustralya.
 • Boyutları: 14 x 21

I. Bölüm

Doğaüstü Varlıklar ve Yüksek Tanrılar

Güneydoğu Avustralya’nın Gök Tanrıları
Bir Fikir Ayrılığı Öyküsü
“Dinsiz İnsanlardan” İlk Tektanrıcılığa (Urmonotheismus)
Avustralya’nın Yüksek Tanrıları ve Batı’da Zamanın Ruhu
Yüksek Tanrılar ve Efsane Kahramanları
Djamar, Nogämain
İki “Başlangıç” Tipi

II. Bölüm

Efsanevi Kahramanlar ve Mitsel Coğrafya

Arandaların Köken Mitleri
Numbakulla ve Kutsal Direk
Bagadjimbiri Miti
Mitsel Coğrafya
Dünyayı “Yeniden Yaratma” Ritüelleri
Kurtarıcı Simgeler
Unambalların Teogonisi ve Mitolojisi
Unambal ve Ungarinyin Kabileleri
Wondjina ve Gökkuşağı Yılan
Düş Zamanının Yaratımının Yinelenmesi

III. Bölüm

Eriştirme Törenleri ve Gizli Âyinler

Ergenlik Törenleri
Simgesel Ölüm
Eriştirme ve Geçmişi Hatırlama (Anemnezi)
Arnhem Land’in Gizli Kültleri
Djunggawon
Kunapipi ve Ngurlmak
Kadın Ata ve Yılan
Gökkuşağı Yılan
Genç Kızların Eriştirilmesi
Kadınların Gizli Âyinleri
“Biz Kadınlara Ait”

IV. Bölüm

Büyücü Hekimler ve Doğaüstü Modelleri

“Yüksek Mertebeden Adamlar”
Bir Wiradjuri Büyücüsünün Eriştirilmesi
Baiame ve Büyücü Hekimler
Bir Eriştirme Senaryosu
Bir Canavar Tarafından Yutulmaya Dayalı Eriştirme
“Sulardan Geçmek”
Adayı Simgesel Olarak “Öldürmek”
Avustralya’ya Özgü Şaman Eriştirmeleri
Büyücü Hekimler ve Gökkuşağı Yılan
Büyücü Hekimlerin İşlevleri ve İtibarları
“Uzmanlar” ve “Mucitler”

V. Bölüm

Ölüm, Eskatoloji ve Bazı Sonuçlar

Ölüm, Cenaze Törenleri ve Soruşturma
Ruhun Ölümden Sonraki Varoluşu
Kuràngara
Gezgin Kültler ve Binyılcı Akımlar
Bir “Uyarlama Hareketi”
Avustralya Kültürlerinin Tarihsel Yeniden İnşası
Avustralya Dinlerine İlişkin Tarihsel Yorumlar
Antropologlar ve Avustralya Dinleri

Mircea Eliade (1907 - 1986)

Romanya’da doğmuş bir dinler tarihçisidir. Ama bundan fazlasıdır da: Felsefeci, kurmaca yazarı ve üniversite hocasıdır. Eliade’nin din üzerine incelemeleri, özellikle de kutsallığın tezahürleri üzerine çalışmalarıyla geçerliğini bugün bi­le koruyan bir paradigma geliştirmiştir. Bükreş Üniversitesinde felsefe eğitimi almıştır. 1928 yılında Kalküta Üniversitesinde Sanskritçe eğitimi almak üzere Hindistan’a gitmiştir. Burada Hint felsefesi üzerine de çalışan Eliade Himalayalar’da altı aylık inzivaya çekilmiştir. Buradaki döneminde Gandhi ile de şah­sen tanışmıştır. Romanya’ya döndükten sonra Yoga: Hint Mistisizminin ­Kökenleri Üzerine Bir Deneme başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. Bu tez daha sonra Fransızca olarak yayımlanmıştır. 1945 yılında Paris’te Sorbonne Üniversitesinde İnsan Bilimleri Yüksek Araştırmalar Enstitüsünde çalışmaya başlamıştır. 1956 yılından emekli olduğu 1985 yılına dek Chicago Üniversitesinde dinler tarihi alanında çalışmalarını sürdürmüş ve ders vermiştir. 1986’da Chicago’da hayata gözlerini yummuştur. Eliade’nin din çalışmalarına en büyük katkısı geliştirdiği Sonsuz Dönüş teorisi olmuştur. Eliade’ye göre, yalnızca Kutsal’ın ve bir şeyin ilk ortaya çıkışının bir değeri vardır; bu nedenle, değer taşıyan sadece Kutsal’ın ilk ortaya çıkışıdır. Mitler ise Kutsal’ın ilk ortaya çıkışını tanımlar. Öyleyse mitsel zaman Kutsal’ın zamanıdır.

Eliade’nin dinsel simgeler ve mit alanındaki incelemelerinde sosyal bilim ala­nında 50’yi aşkın kuramsal çalışması vardır. Ayrıca edebiyat alanında da çeşitli eserler vermiştir. Çalışmalarını Rumence, İngilizce ve Fransızca kaleme almıştır. Başlıca eserleri: Le Mythe de l’Éternel Retour (Sonsuz Dönüş Mitosu), Le Sacré et Le Profane (Kutsal ve Dindışı), Images et Symboles (İmgeler ve Simgeler), Traité d’histoire des religions (Dinler Tarine Giriş), Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy (Şamanizm), A History of Religious Ideas (Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi).

İndirimli Setler

Mircea Eliade Kitaplığı

İndirimli Fiyat: 324,00 TL 350,70 TL

Kazanç: 26,70 TL

Mevcut Seçenekler: