• Mitler, Rüyalar ve Gizemler

Mitler, Rüyalar ve Gizemler

 • 190,00 TL
 • 133,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

İnsanın evrendeki benzersiz varoluşunun sırrını açıklayabilecek iki farklı “gerçeklik” olduğunu söylüyor bize Eliade: Mitler ve Rüyalar. İki farklı dünya bu… Mitler Âlemi ve Rüyalar Âlemi. Peki, aslında ikisi de bir yalana dayanmıyor mu? Yani gerçek-olmayana? Gerçeğin arayışında gerçek-olmayandan ne umabiliriz? Mitler, geleneksel, arkaik insanın, “ilkelin” dünyasına açılan bir kapı… Rüyalarsa “modern” insanın bir takıntısı. Meseleyi geleneksel ve modernden açınca, belki de fark etmeksizin son yüzyılın –hattâ son birkaç yüzyılın– en önemli olaylarından birine temas etmiş oluyoruz: İki uygarlığın –bir tarafta geleneğin temsilcisi Doğu ile diğer tarafta modernliğin temsilcisi Batı’nın– karşılaşması ve hesaplaşması. Neyse ki etnoloji, oryantalizm, karşılaştırmalı dinler tarihi, derinlik psikolojisi ve bilinçdışının keşfi, gerçeküstücülük vb. sanattan bilime ve felsefeye kadar pek çok alandaki yenilikler, “tuhaf” ve “yabancı” görünen şeyi anlamayı nispeten kolaylaştırıyor.

Aslında dert hep aynı. İnsanın dünyadaki benzersiz varoluşuna bir açıklama getirmek, onu anlamlı kılmak. Mit Evren’in, dolayısıyla Dünya’nın ve Yaşam’ın, yani İnsan’ın nasıl var olduğunu… yani “gerçekten” var olmuş bir şeyi, meydana gelmiş bir olayı anlatır… Diğer bir deyişle, dünyanın nasıl meydana geldiğinin yorumundan başka bir şey değildir.

Eliade bizi gene şaşırtmıyor. Başlangıç zamanına, tanrısal varlıkların gizemli dünyalarına her sayfasında şaşırtıcı düşsel bir yolculuğa çıkartıyor.


 • Yazar: Mircea Eliade
 • Kitabın Başlığı: Mitler, Rüyalar, Gizemler
 • Orijinal Başlık: Mythes Rêves et Mystères
 • Çeviren: Cem Soydemir [İngilizce]
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 193; Antropoloji - Kültürel Çalışmalar / Dinler Tarihi - 15
 • Basım Bilgileri: 3. Basım / Mart 2023 [1. Basım / Kasım 2017]
 • Sayfa Sayısı: 287
 • ISBN: 978-975-2410-87-9
 • Kapak Resmi: Laksmi Narayana
 • Boyutları: 13,5 x 21

Önsöz


Çağdaş İnançlar

I. Modern Dünyanın Mitleri

II. Soylu Vahşi Miti ya da Başlangıcın Güçlü Etkisi

     Una Isola Muy Hermosa…

     Yamyamın Endişeleri

     İyi Vahşi, Yogi ve Psikanalist


Arkaik Gerçeklikler

III. İlkel Geleneklerde Cennet Özlemi

IV. İlkellerde Duyusal Deneyim ve Mistik Deneyim

     İlk Gözlemler

     Hastalık ve Eriştirme

      “Seçilme”nin Morfolojisi

     Aydınlanma ve İçgörü

     Duyusal Deneyimin Yapısındaki Değişim

     Duyu Dışı Algı ve Doğaüstü Güçler

      “Büyülü Ateş” ve “Ateş Üzeride Hâkimiyet Kurma”

     Duyular, Esrime ve Cennet

V. Göğe Yükselme ve “Uyanıkken Görülen Rüya” Simgeciliği

     Büyülü Uçuş

     Buddha’nın Yedi Adımı

     Dûrohana ve “Uyanıkken Görülen Rüya”

VI. Dinler Tarihinde Güç ve Kutsallık

     Kutsalın Tezahürü (Hiyerofani)

     Mana ve Gücün Tezahürü (Kratofani)

      “Kişisel” ve “Kişisel-Olmayan”

     Dinsel Deneyimin Çeşitliliği

     Yüce Varlığın Yazgısı

      “Güçlü Tanrılar”

     Güce Dayalı Hint Dinleri

      “Büyülü Ateş”

      “Güçler” ve “Tarih”

VII. Yeryüzü Ana ve Kozmik Hiyerogamiler

     Terra Genetrix

     Ortaya Çıkış Mitleri

     Anılar ve Nostaljiler

     Yeryüzü Ana

     Humi Positio: Yeni Doğan Çocuğun Toprağa Yatırılması

     Yeraltındaki Dölyatağı Embriyolar

     Labirentler

     Kozmik Hiyerogamiler

     Androjenlik ve Bütünlük

     Tarihsel-Kültürel Bir Hipotez

      “Başlangıç Durumu”

     İzangi ve İzanami

     Cinsellik, Ölüm ve Yaratım

     Yaratılış ve Kurban Etme

     Yeryüzü Ana Âyinleri

     İnsan Kurban Etme

VIII. Gizemler ve Tinsel Diriliş

     Avustralya Kozmogonisi ve Mitolojisi

     Karadjerilerin Eriştirme Töreni

     Gizem ve Eriştirme

      “Erkek Cemiyetleri” ve Gizli Cemiyetler

     Acı Çekmenin Eriştirme Açısından Anlamı

     Kadınların “Gizemleri”

     Kadın Gizli Cemiyetleri

     Canavar Tarafından Yutulmak

     Eriştirmeye Özgü Ölüm Simgeciliği


Karşılaşma: Bir Emsal Vaka

IX. Dinsel Simgecilik ve Modern İnsanın Endişesi


Teşekkür

Dizin

 

Mircea Eliade (1907 - 1986)

Romanya’da doğmuş bir dinler tarihçisidir. Ama bundan fazlasıdır da: Felsefeci, kurmaca yazarı ve üniversite hocasıdır. Eliade’nin din üzerine incelemeleri, özellikle de kutsallığın tezahürleri üzerine çalışmalarıyla geçerliğini bugün bi­le koruyan bir paradigma geliştirmiştir. Bükreş Üniversitesinde felsefe eğitimi almıştır. 1928 yılında Kalküta Üniversitesinde Sanskritçe eğitimi almak üzere Hindistan’a gitmiştir. Burada Hint felsefesi üzerine de çalışan Eliade Himalayalar’da altı aylık inzivaya çekilmiştir. Buradaki döneminde Gandhi ile de şah­sen tanışmıştır. Romanya’ya döndükten sonra Yoga: Hint Mistisizminin ­Kökenleri Üzerine Bir Deneme başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. Bu tez daha sonra Fransızca olarak yayımlanmıştır. 1945 yılında Paris’te Sorbonne Üniversitesinde İnsan Bilimleri Yüksek Araştırmalar Enstitüsünde çalışmaya başlamıştır. 1956 yılından emekli olduğu 1985 yılına dek Chicago Üniversitesinde dinler tarihi alanında çalışmalarını sürdürmüş ve ders vermiştir. 1986’da Chicago’da hayata gözlerini yummuştur. Eliade’nin din çalışmalarına en büyük katkısı geliştirdiği Sonsuz Dönüş teorisi olmuştur. Eliade’ye göre, yalnızca Kutsal’ın ve bir şeyin ilk ortaya çıkışının bir değeri vardır; bu nedenle, değer taşıyan sadece Kutsal’ın ilk ortaya çıkışıdır. Mitler ise Kutsal’ın ilk ortaya çıkışını tanımlar. Öyleyse mitsel zaman Kutsal’ın zamanıdır.

Eliade’nin dinsel simgeler ve mit alanındaki incelemelerinde sosyal bilim ala­nında 50’yi aşkın kuramsal çalışması vardır. Ayrıca edebiyat alanında da çeşitli eserler vermiştir. Çalışmalarını Rumence, İngilizce ve Fransızca kaleme almıştır. Başlıca eserleri: Le Mythe de l’Éternel Retour (Sonsuz Dönüş Mitosu), Le Sacré et Le Profane (Kutsal ve Dindışı), Images et Symboles (İmgeler ve Simgeler), Traité d’histoire des religions (Dinler Tarine Giriş), Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy (Şamanizm), A History of Religious Ideas (Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi).

Cem Soydemir

1967 Ankara doğumlu. ODTÜ Sosyoloji bölümü mezunu. 1994’ten beri birçok kitabı Türkçeye kazandırdı. Ağırlıklı olarak edebiyat kuramı, sanat tarihi, sinema, eleştirel teori, sosyoloji, felsefe, siyaset bilimi ve sanat alanlarında kitap ve makale çevirileri yaptı. Muhtelif kitapların editörlüğünü üstlendi. Müzikle uğraştı. Kum heykel sergilerinde küratör olarak görev aldı. Çevirdiği eserlerden bazıları: Craig Brandist, Bahtin ve Çevresi; Claire Colebrook, Gilles Deleuze; Julien Benda, Aydınların İhaneti; George Basalla, Teknolojinin Evrimi; V. N. Voloşinov: Freudculuk; Alexander Nehamas Nietzsche: Edebiyat Olarak Hayat; Thomas More, Ütopya (Doğu Batı); Mihail Bahtin, Karnavaldan Romana; Sanat ve Sorumluluk; Keith Ansell-Pearson, Kusursuz Nihilist; R. W. Connel, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar (Ayrıntı); Mihail Bahtin, Dostoyevski Poetikasının Sorunları; György Lukács, Roman Kuramı; Thorsten Botz-Bornstein, Filmler ve Rüyalar; Daniel Frampton, Filmozofi (Metis); Vernon Hyde Minor, Sanat Tarihinin Tarihi; Yael Navaro, Kurmaca Mekân: Kuzey Kıbrıs’ın Duygu Coğrafyası (Koç Üniversitesi Yayınevi).

İndirimli Setler

Mircea Eliade Kitaplığı

+
+
İmgeler ve Simgeler

İmgeler ve Simgeler

%30
Mircea Eliade

119,00 TL 170,00 TL

+
+
Avustralya Dinleri

Avustralya Dinleri

%30
Mircea Eliade

112,00 TL 160,00 TL

+
Demirciler ve Simyacılar

Demirciler ve Simyacılar

%30
Mircea Eliade

119,00 TL 170,00 TL

+
Mefisto ve Erdişi

Mefisto ve Erdişi

%30
Mircea Eliade

119,00 TL 170,00 TL

+
+

İndirimli Fiyat: 945,00 TL 1.050,00 TL

Kazanç: 105,00 TL

Mevcut Seçenekler: