• İlkel İnsanda Ruh Anlayışı

İlkel İnsanda Ruh Anlayışı

 • 75,00 TL
 • 52,50 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Birçok araştırmacı, antropolog ve etnologun beş kıtada birbirlerinden on binlerce kilometre uzakta yaşayan insanlarla ilgili çalışmaları Lucien Lévy-Bruhl için doğrudan ilham kaynağıdır. Lévy-Bruhl, kendi sahasındaki muazzam birikimi bu kitapta bir araya getirirken antropoloji dünyasının temellerini atar.

Lévy-Bruhl’ün çalışmalarıyla M. Mauss, B. Malinowski, G. Frazer, Louis Dumont, Lévy-Strauss gibi antropologların metinlerine bakıldığında insanlığın muazzam teknolojik, demokratik, bilimsel vb. gelişmelerine karşın, birçok açıdan, ilkel toplumun zihinsel evreniyle benzerlikler olduğu görülmektedir. Asıl uzmanlık alanı felsefe olan ve ilkel toplumların zihinsel/düşünsel yapısı konusunda en önemli metinlerden birkaç tanesini yazmış olan Lévy-Bruhl, bu kitabında ilkel toplumlarda ruh kavramının var olup olmadığını tartışıyor. İlkel insanın nasıl düşünüp nasıl yaşadığını yüzlerce ayrıntının arasından çıkarıyor.

Şimdi çalışmamızın en zor kısmına geliyoruz. Kurum ve töreler çözümlemesi, ilkel insanların çevrelerindeki birey, nesne ve özellikle de sosyal grupla olan ilişkilerini kafalarında nasıl canlandırdıklarını belli bir ölçüde belirlememizi sağlamıştı. Ancak tek başına ele alındığında, bireyin, onların gözünde hangi tinsel ve maddi unsurlardan oluştuğunu, nasıl yaşadığını ve öldüğünü söyleyebilmek için sanki çok daha zor soruların yanıtlanması gerekiyor.


 • Yazar: Lucien Lévy-Bruhl
 • Kitabın Başlığı: İlkel İnsanda Ruh Anlayışı
 • Orijinal Başlık:  L’âme primitive
 • Çeviren: Oğuz Adanır [Fransızca]
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 21; Antropoloji Dizisi - 2
 • Basım Bilgileri: 1. Basım / Haziran 2006, 2. Basım / Kasım 2018
 • Sayfa Sayısı: 424
 • ISBN: 978-605-2133-52-1
 • Kapak Resmi: Kask Maskesi, 20. yüzyıl, Vanuatu, Güneybatı Malakula
 • Boyutları: 14 x 21

GİRİŞ

İlkel İnsanlara Göre Bütün Varlıklar Türdeş Öze Sahiptir

Dolaylı Bir Yönteme Başvurma Gerekliliği
Şagalar’da Arıcılara Özgü Ritler
Kaya ve Taşlara Atfedilen Gizemli Güçler

Gizemli Güçler Deposu Olarak Görülen Bitki ve Ağaçlar
İnsan ve Hayvan Arasında Önemli Bir Fark Bulunmadığı Düşüncesi
Yarı-İnsan, Yarı-Hayvan Efsanevi Varlıklar

BİRİNCİ KİTAP

Birinci Bölüm
Birey Ait Olduğu Grupla Dayanışma İçindedir

Bitki ya da Hayvan Türlerine Özgü İlke ya da Büyülü Güçler
Bölünmezlik Bireye Değil Gruba Ait Bir Özelliktir
Melanezya Dillerinde Son Ek Halini Alan Şahıs Zamiri
“Grup Akrabalığı”, Sınıflandırıcı Aile Düzeni

İkinci Bölüm
Sosyal Grup Üyelerinin Kendi Aralarındaki Dayanışma

Aynı Gruba Ait Üyeler Arasındaki Fizyolojik Hattâ Organik Denilebilecek Dayanışma
Tek Kimliğe Sahip Oldukları Söylenebilecek Kardeşler
Evlilik, Grup İçi İşler, İki Aile Arasında Yapılan Sözleşmeler
Kan Davası İlkesi
Toprak Kişiye Değil Gruba Aittir

Üçüncü Bölüm
Bireyselliğin Unsurları ve Sınırları (A)

Öznenin Ortaya Çıkmasını Engelleyen Güçlükler ve Önlemler
Bireyle Özdeşleştirilen/Bütünleşen Şeyler
Birey Kişisel Anlamda Kendinin Sahibidir
Özdeşleştiği Şeyler Bireyin Kendisi Olarak Kabul Edilir

Dördüncü Bölüm
Bireyselliğin Unsurları ve Sınırları (B)

Böbrek Yağı
“Ruh” ve “Gölge” Sözcüklerinin Yol Açtığı Anlam Karmaşası
Codrington’a Göre Bireyin İkizi
Maoriler’de Bireyin İkizini Canlandıran Terimlerle İlgili Açıklama
Bireye Ait Gölge, İmge ve Yansımanın Kişinin Kendisi Olarak Kabul Edilmesi

Beşinci Bölüm
Bireyin İkili Konumu ve İki Ayrı Varlık Olarak Kabul Edilmesi

Hindistan’ın Kuzeydoğusunda Yaşayan Nagalar’da Bedensel Dönüşüm İnancı
Mali Takımadaları, Batı Afrika, Peru, vs. Benzer İnançlar
Hayvan Bedeninin Biçimini Alabilen Kadın ve Erkek Büyücüler
Sıradan İnsanlarda Bireysel(Tek)/ İki Farklı Varlık Olma Özelliği
Kimi Hayvanların Tek/İki Ayrı Varlık Olarak Görülmesi
Yeni Doğan Bebeğin İki Ayrı Varlık Olarak Görülmesi

Altıncı Bölüm
Bireyde İçkinleşen Grup

Aranda ve Loritjalar’da Totemsel İnanışlar (Orta Avustralya)
Batı Afrikalı Ewe ve Tişiler’de Kra
Aşantilerin Ntoro’su
Bantular’da Karşılaşılan Benzer İnançlar
İlkel İnsanda Bizimkinden Değişik Olan Bireysellik Anlayışı

İKİNCİ KİTAP

Yedinci Bölüm
Bireyin Yaşamı ve Ölümü

Küçük Çocuğun Bir Varlık Olarak Kabul Edilmemesi
Çocuğa İsim Verilmesi
Yaşlılara Gösterilen Saygı
Bir Ölüm Olayının Gerçekleştiği İlk Günlerde, Ölümün Bulaşıcı Bir Hastalık Gibi Hissedilmesi
Bir Ölüm Olayının Grupta Yol Açtığı Kargaşa

Sekizinci Bölüm
İnsan Öldükten Sonra Nasıl Yaşar?

Ölüm Sonrası Yaşama Olan Evrensel İnanç
Ölü Yaşamaya Devam Ediyor Ancak Bunu Başka Bir Yerde Yapıyor
Ölüyle Özdeşleştirilen Şeyler
Birey Öldükten Sonra da Kişisel Mallarının Sahibi Olmayı Sürdürüyor

Dokuzuncu Bölüm
Ölülerin İkili Konumu ve İki Ayrı Yerde Aynı Anda Bulunabilme Özellikleri (A)

Ölüyü Etkileyebilmek İçin Cesedin Etkilenmeye Çalışılması
Büyücünün Cesedi Yakılmalıdır
Görünüşte Yaşayan Ölüler
Yeniden Yaşayan Ölüler
Ölülere Sunulan Armağanlar

Onuncu Bölüm
Ölülerin İkili Konumu ve İki Ayrı Yerde Aynı Anda Bulunabilme Özellikleri (B)

Aynı Anda İki Ayrı Yerde Olabilen Yeni Ölü (Yeni Gine)
Çeşitli Hayvan Görünümlerinde Ortaya Çıkan Ölüm
Güney Afrikalı Bantular’da Yılan Görünümünde Ölüler

On Birinci Bölüm
Ölülerin İçinde Bulundukları Koşullar ve Son Aşamada Ölüye Ne Oluyor?

Öteki Dünyanın Zihinde Tam Olarak Canlandırılması Konusundaki Uyumsuzluk ve Belirsizlik
Ölen Kişi Kabilesinin Yanına Gidiyor
Bekâr Kişi Öldüğü Zaman (Bantular’da) Ailesi Tarafından Evlendirilip, Çocuk Sahibi Olabiliyor
Ölüm Sonrası Yaşam Ölümsüzlük Demek Değildir
Ölülerin Kesin Ölümü

On İkinci Bölüm
Ruhun Bir Bedenden Diğerine Geçmesi

Mackenzili Eskimolar’da Ruhun Bir Bedenden Diğerine Geçmesi
Bering Boğazında Yaşayan Eskimolar’da Ruhun Bir Bedenden Diğerine Geçmesi
Bazı Bantu Kabilelerinde Ruhun Bir Bedenden Diğerine Geçmesi

Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939)

Charlemagne Lisesini bitirdikten sonra felsefe bölümünü kazanır. 1884 yılında iki dilde (Latince ve Fransızca) iki ayrı tezle Edebiyat Doktoru unvanını alır. 1902 yılında Sorbonne’da Modern Felsefe Tarihi dersini vermeye başlar. 1908 yılında bölüm başkanı olur. 1900’lü yıllarda ilkel toplumlarla ilgilenmeye başlar ve yirmi yıl boyunca felsefenin yanısıra bir sosyolog gibi çalışır. İlk çalışmanın başlığı: Gelişmemiş Toplumlarda Zihinsel İşlevler’dir. Yöntem, betimlemeler üzerine kuruludur. Sosyolojik unsur ise ilkel düşünce biçimlerinin insan topluluklarına ait olduğunun gösterilmesiyle kanıtlanmaktadır. Süreklilik arz eden çalışmalarıyla yazarın ilkel dinler konusunda bir tür ansiklopedi oluşturmuş olduğu söylenebilir. Birbirini izleyen çalışmaları aracılığıyla “ilkel” düşüncenin bütün karanlık noktalarını ayrıntılarıyla ortaya koyarak (İlkel İnsanda Ruh Anlayışı, İlkel Mitoloji, Mistik Deneyim ve Simgeler vb.), başlı başına bir inanç «sistemini» açıklamaya çalışmıştır.

İndirimli Setler

Antropoloji Dizisi

İndirimli Fiyat: 400,80 TL 415,80 TL

Kazanç: 15,00 TL

Mevcut Seçenekler: