İndirim

Bilim Sosyolojisi İncelemeleri: Temel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Tartışmalar

Bekir Balkız

Vefa Saygın Öğütle

Stok Durumu: Stokta Var

48,00 TL 33,60 TL
KDV Hariç: 33,60 TL
Miktar:

Genel olarak bilim sosyolojisi literatüründe üç gelenekten söz edilebilir. İlki; bilimsel doğruluk ve geçerlik kriterlerinin hiçbir tarihsel-sosyal kökene bağlanamayacağını savunan; ve dolayısıyla, bilim topluluğunun ‘kendine has’ normlara sahip, ‘özgür’ birey araştırmacılardan oluşan ‘özel türden’ bir topluluk olduğunu iddia eden pozitivist bilim sosyolojisi yaklaşımlarıdır. Bunun tam karşısında, bilim topluluğunun ve bilimsel eğitimin katı hiyerarşik yapısına, bilimsel bilginin konvansiyonel karakterine odaklanarak bilim topluluğunu egzotik bir kabileye çeviren konvansiyonalist / rölativist gelenekler yer alır. 

Rölativist geleneğin ülkemizdeki temsilcileri açısından ise, pozitivizm eleştirisi temelinde yorumcu ve post-pozitivist anlayışlarla temasa geçme ve empirik araştırmaya dönük bir önyargıya teslim olma durumu sözkonusudur. Ülkemizdeki rölativistler, sosyolojik pozitivizmle özdeşleştirdikleri saha araştırmasına karşı öğrenilmiş bir küçümsemeyi yaratarak ve yayarak, “felsefe yapma” kaygısına düşmüş ve kendilerini bir tür sosyal felsefeci olarak konumlandırmışlardır.

Oysa ki Batı’da deneyimlenen, normatif bir perspektife ve daha genel toplumsal-felsefî ilgilere doğru çifte hareket, Türkiye gerçekleriyle uygun bir biçimde değerlendirildiği noktada, verimli imkânlar sunar. Zira bu yönelim, alandaki sorunların kaynağı olduğunu gördüğümüz dar-politik güzergâhlardan bizleri kurtararak, akademinin gerçek anlamıyla politik bir biçimde, yani salt söylemsel düzlemde değil ama aynı zamanda diğer sosyal kurum ve yapılarla, diğer sosyal sömürü ve tahakküm mekanizmalarıyla ilişkisi içersinde, kurumsal ve yapısal olarak analiz edilebilmesini sağlayacaktır.

Böylesi bir yaklaşım, self-refleksif bilinci tüm bilim sahalarına yaymaya yönelik adımlara yol açtığı noktada, yerlerde tekmelenen bilim tabelalarının yerli yerine asılmasını sağlayacak ve ülke gerçeğinde önemli roller oynama potansiyeline sahip özgürleşimci bir bilim pratiğini mümkün kılacaktır. 


 • Editörler: Bekir Balkız, Vefa Saygın Öğütle
 • Kitabın Başlığı: Bilim Sosyolojisi İncelemeleri: Temel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Tartışmalar
 • Çevirenler: Barış Yıldırım, Bekir Balkız, Beno Kuryel, Dilek Hattatoğlu, Emrah Göker, Eren Buğlalılar, Erhan Işıklar, Kemal İnal, Ümit Tatlıcan, Vefa Saygın Öğütle
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Tasarım Uygulama: Harun Ak
 • Kapak Resmi: (Soldan Sağa): 1. Der Mensch als Industriepalast, Fritz Kahn, 1926; 2. Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri’nin kitap kapağı, Sir Isaac Newton, 1740 baskısı; 3. Tatlin at Home, Raoul Hausmann, 1920, Moderna Museet, Stockholm.
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 58; Sosyoloji Dizisi - 15
 • Basım Bilgileri: 2. Basım / Kasım 2016 [1. Basım / Kasım 2010]
 • Sayfa Sayısı: 564
 • ISBN: 978-975-8717-63-7
 • Boyutları: 15,5 x 23,5
WhatsApp Destek Hattı