• Şölen

Şölen

 • 100,00 TL
 • 70,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Ksenophon’un Şölen’i, Eski Hellen yaşantısının sosyokültürel bir kurumu olan symposionu bize anlatan iki önemli kaynaktan biridir. Şölenler, genç erkeğin aristokratik topluma takdim edilmesi vesilesiyle düzenlendiği gibi, Ksenophon’un eserinde olduğu gibi, bir yarışmada kazanılan zaferin kutlaması olarak da gerçekleştirilirdi.

Ksenophon’un Şölen’i iki ana konuyu işlemektedir. Katılımcıların neleri ile övündüklerini anlattıkları ilk kısımda, zenginliği, yoksulluğu, güzelliği ile övünenlerin yanında, Sokrates ise nüktedanlığını ortaya koyup diyaloğa rahat ve eğlenceli bir hava katar. Dansçı kız ile oğlana, kithara ile flüt çalanlara, soytarının gülünç sözlerine ve hareketlerine ayrılan sayfalar da şölenin eğlenceli yanını öne çıkarır ve şölenlerin sadece ciddi felsefi tartışmalardan oluşmadığını ortaya koyar. Diyalogların sık sık kesilmesi, konuşanların birbirleriyle şakalaşmaları zaman zaman gayriciddi bir atmosfer yaratır. Ksenophon yarattığı bu atmosferde, Platon’un aynı adı taşıyan diyaloğundan farklı olarak, hem Sokrates figürünü hem de şölen etkinliğini idealleştirmeden, daha gerçekçi bir şekilde bizlere sunar. Şölen’in ikinci konusuysa Eros’tur. Bu tema, bir bakıma eserin tamamında az ya da çok karşımıza çıkar. Sokrates, konuşmasında bedenin güzelliğine duyulan aşka karşı ruh güzelliğine duyulan aşkı öne çıkartır. Ancak ikincisinin insanı soylu ve iyi yapacağını belirterek şöleni felsefi bir tartışma ile taçlandırır. Bu yönüyle ele alındığında, Ksenophon’un anlatımında şölenin eğlenceli havasının yanında felsefi ve ciddi tartışmaları da eksik etmediği görülür.


 • Yazar: Ksenophon
 • Kitabın Başlığı: Şölen
 • Yunanca Özgün Metin: Συμπόσιον
 • Yunancadan Çevirenler: Büşra Akkökler Karatekeli - Emre Karatekeli
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 351; Felsefe - 91
 • Basım Bilgileri: 1. Basım: Haziran 2022
 • Sayfa Sayısı: 77
 • ISBN: 978-625-8123-06-7
 • Boyutları: 13,5 x 21
 • Kapak Resmi: Sir Alfred Gilbert, "Eros", Shaftesbury Anıt Çeşmesi, 1893.


Giriş


Şölen

1. Kitap

2. Kitap

3. Kitap

4. Kitap

5. Kitap

6. Kitap

7. Kitap

8. Kitap

9. Kitap

Ksenophon (MÖ yaklaşık 430 - MÖ 350)

Atinalı filozof, yazar, komutan, tarihçi ve anı yazarı. Platon’un çağdaşı ve Sok­rates’in öğrencisidir. Peloponnesos Savaşı’nın (MÖ 431-404) ardından yö­ne­timi ele geçiren Sparta yanlısı Otuzlar Yönetimi (MÖ 404-403) boyunca Ati­na’da kaldı ve bu yönetime karşı ayaklanan demokrasi taraftarlarına karşı sa­vaştı. MÖ 401 yılında, Genç Kyros’un Ahameniş imparatoru olan kardeşi II. Artakserkses’e karşı açtığı savaşa, gerçek sebebi bilmeden, Genç Kyros’un tarafında katıldı. Bu savaşa katılmak için Hellen polislerinden gelen paralı askerlere dönüş yolunda önderlik etti. Ksenophon bu yolculuğAnabasis adlı eserinde anlatmaktadır. Spartalı komutan II. Agesilaos’un ordusunda paralı asker olarak görev aldı ve Atina ile Thebai’ye karşı savaştı. Bu sebeple Atina’dan sürgün edildi. Eserlerinin birçoğunu bu sürgün yıllarında kaleme aldı. Başlıca eserleri arasında, Sokrates’in savunusunu yaptığı ve anılarını anlattığı Memorabilia, Sokrates’in onu ölüme mahkûm edecek olan jüriye karşı kendi savunmasını yaptığı Sokrates’in Savunması ve Atinalı yurttaşların içkili ziyafet geleneğini konu edinen Şölen gibi felsefi yanı güçlü eserler vardır. Bu felsefi eserlerin önemi, Platon’un diyaloglarına göre Sokrates’i tarihsel gerçekliğe daha uygun bir şekilde ele almış olmalarıdır. Bunların dışında, specula principum türünün ilk örnekleri arasında olan Kyros’un Eğitimi, MÖ 411’den 362’ye kadar olan Hellen tarihini anlattığı Hellenika, Sparta yönetimi ile ilgili olarak Agesilaos ve Lakedaimoniōn Politeia gibi tarihî nitelikte eserleri ile binicilik (Peri Hippikēs), süvarilik (Hipparkhikos) ve avcılık (Kyngētikos) üzerine eserleri de bulunmaktadır.

şra Akkökler Karatekeli (d. 1989)

İTÜ Fizik Mühendisliği Bölümü’nde lisansını (2012), ODTÜ Felsefe Bölümü’nde yüksek lisansını (2016) tamamladı. Yüksek lisansını yaparken başladığı Ankara Üniversitesi, (Eski) Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan ikinci lisans derecesini aldı (2021). Halen ODTÜ Felsefe Bölümü’nde doktora çalışmalarına devam etmekte ve aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Araştırmaları Eskiçağ felsefesi çerçevesinde etik ve epistemoloji üzerinedir. Eski Yunanca ve Almancadan çeviriler yapmaktadır.

 

Emre Karatekeli (d. 1989)

İİnşaat Mühendisliği’nden lisans (2012) derecesini aldıktan sonra beşeri bilimler alanına geçerek ODTÜ Felsefe Bölümü’nden yüksek lisans (2016) ve doktora (2022) derecelerini aldı. İkinci lisans derecesini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, (Eski) Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda tamamladı (2022). Toplum ve siyaset felsefesi, Rousseau, Hegel ve Ni­etzs­che gibi kıta felsefesi düşünürleri başlıca çalışma alanlarıdır. Eski Yunanca ve Almancadan çeviriler yapmaktadır. ODTÜ, Başkent ve Atılım üniversitelerinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.