• Plotinos ya da Bakışın Saflığı

Plotinos ya da Bakışın Saflığı

 • 160,00 TL
 • 112,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

“Kendi heykelini yontmaya devam et!” 

Bu sözler, eski dünya bilgelerinden, Yeni Platonculuğun kurucusu Plotinos’un tüm zamanlara hitap eden çağrısıdır. Elimizdeki kitap, Plotinos’un yaşam hikâyesini çeşitli veçheleriyle izleyerek, onun aşkın bir varoluşa yönelik bireysel deneyimini betimliyor. Kendini bulmak için bakacağın ilk yer sensin, diyor Plotinos. İyiyi, güzeli, saf aşkı ve erdemi yaşamak için kendini yontmalı, üzerindeki kabukları atmalı ve içindeki varlığı keşfetmelisin.

Bu ancak bütün görünümlerin ötesine geçen saf bir bakışla mümkündür. Ne var ki dünya, nesneleri, suretleri, sıfatları ve renkleriyle araya girer ve bakışımızı bulandırır. İnsan aklını ve ruhunu bunlardan kurtarmalıdır; tefekkür ve temaşa yoluyla aşkın olana yönelmelidir. 

Plotinos insanın bunu nasıl başaracağını, hangi merhalelerden geçeceğini ve mutlak âlemin neye benzediğini anlatır. Ona göre insan ruhunu yüceltebilmelidir ama bedenini de yok saymamalıdır. Tefekkür ve temaşa için sağlıklı bir beden gerekli. Plotinos’un reddettiği şey ise bedenin dünyevî arzularıdır. Tensel âleme mahkûm olan insan, tinsel âleme erişemez.  

Antikçağ felsefesi uzmanı Pierre Hadot bu kitabında Plotinos’un felsefesine dair etkileyici bir özet sunuyor. Yalın ve akıcı diliyle, Plotinos düşüncesinin temel öğretilerini geçmişteki ve bugünkü anlamlarıyla aktarıyor. Ben’in mertebeleri, Mevcudiyet, Aşk, Erdemler, Tatlılık ve Yalnızlık gibi anahtar temalardan hareketle, Antik düşüncenin temel meseleleri olan Tin, Ben, Bir, İyi, Güzel ve Erdem kavramlarının Plotinosçu yorumlarına odaklanıyor. Hadot’ya göre Plotinos felsefesi öncelikle bir yaşam bilgeliğidir ve sonrasında bu bilgeliğin hedefi tinsel bir varoluşa ulaşmaktır. 


 • Yazar: Pierre Hadot
 • Kitabın Başlığı: Plotinos ya da Bakışın Saflığı
 • Çevirmen: Özcan Doğan [Fransızca]
 • Yayına Hazırlayan: Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 144; Felsefe Dizisi - 45
 • Basım Bilgileri: 2. Basım / Şubat 2020 [1. Basım / Mart 2016]
 • Sayfa Sayısı: 156
 • ISBN:978-605-9328-13-5
 • Kapak Resmi: “Plotinos”, Museo de Santa Giulia / Brescia
 • Boyutları: 13,5 x 21

Plotinos ve Plotinos’un Hayatı’ndan Yapılan Alıntılar Hakkında Bir Not

I.  Plotinos’un Portresi

II.  Ben’in Mertebeleri

III. Mevcudiyet

IV. Aşk

V. Erdemler

VI. Tatlılık

VII. Yalnızlık

Sonsöz

Kronolojik Yaşamöyküsü

Analitik Bibliyografya

Dizin

Plotinos ve Plotinos’un Hayatı’ndan Yapılan Alıntılar Hakkında Bir Not

 

Bu kitapta, Enneadlar’la ilgili göndermeler şu formülü izlemektedir: V 1, 12, 1; V (Ennead sayısı) 1 (Ennead ’daki metnin numarası) 12 (metindeki bölümün numarası) 1 (bölümdeki satırın numarası; bu satır numaraları, Yunanca metnin bütün modern edisyonlarında, E. Bréhier, Paris, Les Belles Lettres, 1924-1938 edisyonundaki sıralamayı izlemektedir). Plotinos’un metninden aktardığım çeviriler özgün çevirilerdir. VI, 9 (kronolojik dizide dokuzuncu) ve VI, 7 numaralı (kronolojik dizide otuz sekizinci) metinlerdeki alıntılar benim bu iki metne ait çevirimden alınmıştır (kitabın sonundaki analitik bibliyografyaya bakınız). Dipnotlarda, bu iki metin ve III, 5 numaralı (kronolojik dizide ellinci) metin üzerine yazdığım yorumlar şu şekilde verilmiştir: Plotinos, Metin 9 (veya Metin 38 yahut Metin 50) ve sayfa numarası.

Yunanca noûs sözcüğünü alışılageldiği üzere Tin, noetos söz­cüğünü ise tinsel diye çevirdim. Başta E. Bréhier olmak üze­re Fransız çevirmenler bu konuda Akıl, Anlak ve akılla kav­ranabilir gibi sözcükler kullanmışlardır. Plotinos’taki Akıl kavramının mistik ve sezgisel niteliğini daha iyi ifade edebilmek amacıyla Tin ve tinsel sözcüklerini tercih ettim (Alman çevirmenler genellikle Geist yahut geistig sözcüklerini kullanmışlardır).

Porphyrios’un yazdığı Plotinos’un Hayatı’na ait göndermeler şu şekilde verilmiştir: P. H. 1, 1 (Bréhier edisyonuna göre Plotinos’un Hayatı, bölüm 1, satır 1; Bréhier’in edisyonu sonraki tüm edisyonlarda birebir verilmiştir). J. Pépin ve M.-O. Goulet’nin sırayla yönettikleri araştırma ekibinin (CNRS, n° 76) yaptığı harikulâde yorumlar ve çeviriler bu metnin anlaşılmasını alabildiğine kolaylaştırmıştır; söz konusu çeviri ve yorumlar şu başlıkla yayımlanmıştır: Porphyrios, Plotinos’un Hayatı I (ilk çalışma) ve Plotinos’un Hayatı II (giriş bölümü, Yunanca metin, Fransızca çeviri, yorumlar, tamamlayıcı notlar), Paris, Vrin, 1982 ve 1992; bunlar dipnotlarda şu şekilde verilmiştir: Porphyrios, Plotinos’un Hayatı, cilt: I veya cilt: II. Bu bağlamda, Plotinos’un Hayatı’ndan aktardığım çeviriler bazen bu kolektif çalışmadan alınmış, bazen oradan esinlenmiştir; ayrıca bu durum, anlaşılması zor olan bu metni kimi noktalarda daha anlaşılır kılmaya çalışmamı engellememiştir.

Tercümeleri aktarırken, alıntıları belirtmek üzere tırnak işareti kullandım (Platon’dan yahut diğer yazarlardan alıntılar). İtalik yazımlar dikkat çekmek istediğim bir kavramı veya ifadeyi; köşeli parantezler ise metni aydınlatmaya yönelik kısa açıklamaları belirtmektedir. Normal parantezler Plotinos’un veya Porphyrios’un metnindeki parantezlere karşılık gelmektedir.

 

Pierre Hadot

(1922-2010), Fransız felsefeci. Özellikle antik felsefe ile ilgili yaptığı çalışmalarla ünlenmiştir. Uzun yıllar, Collège de France’da, Roma ve Grek düşüncesi üzerine dersler vermiştir. 1964-86 arasında EHESS’de yöneticilik yapmıştır. Hadot, Wittgenstein’ı Fransa’ya tanıtan en önemli kişiler arasında sayılır. İlkçağ Felsefesi Nedir? (Qu’estce que la philosophie Antique?) en önemli yapıtıdır. Diğer çalışmalarından bazıları: Exercices spirituels et philosophie antique. (Etudes augustiniennes, 1981) La citadelle intérieure. Introduction aux Pensées de Marc Aurèle, (Fayard, 1992), Etudes de philosophie ancienne. (Les Belles Lettres, 1998).

Özcan Doğan

Çevirmen, redaktör, yazar. 1981 yılında doğdu. Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Amerika’da Demokrasi (Alexis de Tocqueville, Doğu Batı), Sosyoloji ve Antropoloji (Marcel Mauss), Avrupa Düşüncesinin Serüveni (Jacqueline Russ), Sanat (France Farago), Orada Saat Kaç? (Serge Gruzinski), Ekonomik Psikoloji (Gabriel Tarde), Monadoloji ve Sosyoloji (Gabriel Tarde) çevirdiği kitaplardan bazılarıdır. Bay How Ne Yapmalı?, Kendime İyi Geceler, Bunun Konumuzla Bir İlgisi Yok adlı öykü kitapları, Ayakları Pürdikkat Refakatçi Haydutlar adlı bir romanı yayımlandı. Çeşitli edebiyat dergileri için öykü, şiir ve yazılar yazdı.

İndirimli Setler

Yunan Roma Kitaplığı

Attika Geceleri

Attika Geceleri

%30
Aulus Gellius

108,50 TL 155,00 TL

+
+
+
+
+
Antonius ve Kleopatra

Antonius ve Kleopatra

%30
Mestrius Plutarkhos

105,00 TL 150,00 TL

+
+
+
+
+
Bilgenin Sarsılmazlığı

Bilgenin Sarsılmazlığı

%30
Seneca

63,00 TL 90,00 TL

+
+
+
Ziraat İşleri

Ziraat İşleri

%30
Marcus Terentius Varro

161,00 TL 230,00 TL

+
Tarım Üzerine

Tarım Üzerine

%30
Marcus Porcius Cato

80,50 TL 115,00 TL

+
Şölen

Şölen

%30
Ksenophon

70,00 TL 100,00 TL

+
Doğa Tarihi

Doğa Tarihi

%30
Yaşlı Plinius

122,50 TL 175,00 TL

+
Hadrianus

Hadrianus

%30
Cassius Dion, Historia Augusta

105,00 TL 150,00 TL

+
Öfke Üzerine

Öfke Üzerine

%30
Seneca

87,50 TL 125,00 TL

+
Kısa Roma Tarihi

Kısa Roma Tarihi

%30
Lucius Annaeus Florus

119,00 TL 170,00 TL

+
Söylevler

Söylevler

%30
Demosthenes

94,50 TL 135,00 TL

+
Sokrates'ten Anılar

Sokrates'ten Anılar

%30
Ksenophon

119,00 TL 170,00 TL

+
+
Karakterler

Karakterler

%30
Theophrastos

73,50 TL 105,00 TL

+
Kritias

Kritias

%30
Platon

66,50 TL 95,00 TL

+
Kharmides

Kharmides

%30
Platon

66,50 TL 95,00 TL

+
Devlet Adamı

Devlet Adamı

%30
Platon

77,00 TL 110,00 TL

+
Çıldıran Herkül

Çıldıran Herkül

%30
Seneca

77,00 TL 110,00 TL

+
İyilikler Üzerine

İyilikler Üzerine

%30
Seneca

126,00 TL 180,00 TL

İndirimli Fiyat: 2.721,60 TL 3.024,00 TL

Kazanç: 302,40 TL

Mevcut Seçenekler: