• Tarih Felsefesi: Seçme Metinler

Tarih Felsefesi: Seçme Metinler

 • 30,00 TL
 • 21,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Tarih ve felsefe terimleri, yüzyıllardır birbirleriyle ilişkisi olmayan alanları nitelemek için kullanılagelmiş olan terimlerdir. Antikçağ’da insanın doğa üzerine düşünerek kendi bilgisini kazanma süreci, Ortaçağ’da yerini tanrıya bırakmış; bu çağı izleyen dönemde ise, her türden yerellik ve tarihsellikten uzak soyut akıl kavramsallaştırması, düşünce tarihinde o çağın genel paradigması haline gelmiştir. Evrene ve kendine ilişkin bilgi elde etme çabasında insanı yeterince tatmin etmeyen bu üç dolayımın, özellikle 18. yüzyıldan başlayarak yerini tarihe terk ettiği; dahası her birinin, kendi tikel anlamlarını ancak ve sadece tarih sayesinde ve tarihte kazandığı fikri, felsefeyi yeni bir yörüngenin eksenine çekmiştir. ‘Geçmişin şimdideki sürekli etkililiği’ anlamında bir tarihsellik bilincinin gelişmesiyle birlikte tüm 19. yüzyıl, bir tarih yüzyılı olmuş; tarih ile felsefenin bir arada ele alınması, özel anlamda felsefenin, genelde ise düşüncenin yönteminin ne olacağı sorusu üzerine yeni kavrayışların şekillenmesine önayak olmuştur. Günümüzde sosyal bilimler üzerine düşünmenin olanağı, bu sürecin bilinmesini ve özümsenmesini gerektirmektedir.

Tarih Felsefesi kitabı, bu alanda bir giriş kitabı olmanın ötesinde, ‘sonuçlarından hiçbir zaman öğrenilemeyecek bir etkinlik’ olan felsefenin içine dolayımsız bir şekilde nüfuz edebilmeyi ve yüzyıllarca ilişkileri sorunlu addedilmiş tarih ile felsefenin farklı kesişim noktalarındaki belli başlı problemleri göstermeyi amaç ediniyor.


 • Editörler: Doğan Özlem, Güçlü Ateşoğlu
 • Kitabın Başlığı: Tarih Felsefesi Seçme Metinler: Herder, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer
 • Yayına Hazırlayan: Güçlü Ateşoğlu
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Kapak Resmi: Carravagio, St. Jerome
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 22; Felsefe Dizisi - 4
 • Basım Bilgileri: 1. Basım / Temmuz 2006
 • Sayfa Sayısı: 237
 • ISBN: 978-605-9328-80-7
 • Boyutları: 14 x 21

Önsöz

Herder’den Hegel’e, Anahatlarıyla ‘Tarih’ Kavramı


Johann Gottfried von Herder

İnsanlık Tarihi Felsefesi Üzerine Düşünceler


Immanuel Kant

Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi

Herder’in İnsanlık Tarihi Felsefesi Üzerine Düşünceler’inin Eleştirisi

İnsanlık Tarihinin Tahminî Başlangıcı


Johann Gottlieb Fichte

Çağımızın Temel Karakteristikleri


Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling

Tarih Kavramı

Tarihin Felsefesi Olur mu?

Studium Generale: Akademik Eğitimin Yöntemi Üzerine Dersler


Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Dünya Tarihi Felsefesi

Felsefe Tarihinin Genel Bölünümü

Tarihte Akıl: Tarih Felsefesine Bir Giriş

Hukuk Felsefesinin Anahatları

Felsefe Tarihi Üzerine Dersler

Tin Felsefesi


Shlomo Avineri

Tarih: Özgürlük Bilincine Doğru İlerleme


Arthur Schopenhauer

İrade ve Tasarım Olarak Dünya


Hazırlayanlar

Katkıda Bulunanlar

Doğan Özlem
1944 yılında İzmir’de doğdu. 1971-1974 arasında Almanya’da bulundu ve çeşitli işlerde çalıştı. Mezun olduğu bölümde 1974’te başlayıp daha sonra Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji (1990) adıyla yayımlanan doktora tezini 1979’da ­tamamladı. Yükseköğrenimi ve doktora çalışması sırasında (1967-1979) Al­manya’da ve Türkiye’de işçi, büro memuru, sendikacı, muhasebeci ve yönetici olarak çalıştı. 1980’de, 36 yaşındayken, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde asistan olarak göreve başladı. 1988’de doçent, 1993’te profesör oldu. 2001’de kendi isteğiyle emekliye ayrıldıktan sonra, aynı yıl içerisinde Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde akademik hayata yeniden döndü. Halen Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 2004 yılında kendisi için Anlama ve Yorum: Doğan Özlem Armağan Kitabı hazırlanmış, 2005 yılında ise TÜBA-Türkiye Bilimler Akademisi Hizmet Ödülü’ ne lâyık görülmüştür.

Güçlü Ateşoğlu
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Baykuş: Felsefe Yazıları Dergisi’nin editörlüğünü sürdürmektedir.

Metin Bal
İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden 1997’de mezun oldu. ODTÜ Felsefe Bölümü’ne sunduğu Kant estetiği konusundaki Kant’s Dichotomous Philosophy in The Critique of the Power of Judgement başlıklı teziyle 2002’de yüksek lisansını bitirdi. Doktorasını Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Martin Heidegger’in Sanat Anlayışında Varlık, Sanat Yapıtı ve İnsan Ara­sındaki İlişki başlıklı teziyle 2008’de tamamladı. 2012 yılında doçent unvanı verildi. Uzmanlık alanı estetik ve sanat felsefesidir.

Yasemin Çına
Lisans eğitimini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde yaptı. Klasik ve modern felsefe metinlerinden yapılmış birçok çevirisi bulunmaktadır.

Selahattin Hilav
1928’de İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Li­sesi ve ardından İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü bitirerek Sorbonne Üniversitesi’nde doktora yapmak üzere Fransa’ya gitti. Orada devrin ünlü filozof ve sosyologlarından dersler aldı. Lukács’ın Roman Teorisi üzerine tezini hazırlamak üzereyken babasının vefatı üzerine Türkiye’ye döndü. Çeşitli gazetelerde çalıştı, dergilerde yazıları yayımlandı ve özgün metinleri dilimize kazandırdı. Düşünce hayatımıza ‘yabancılaşma’, ‘Asya Tipi Üretim Tarzı’ gibi birçok kavram ve düşüncenin girmesine önayak oldu. 2005 yılındaki vefatına kadar kırkın üstünde çeviriye imza atmış ve ülkemizde felsefe geleneğinin yerleşmesine ve gelişmesine inkâr edilemez katkıları olmuştur. 2006 yılında anısına Selahattin Hilav’a Saygı adıyla bir de kitap hazırlanmıştır.

Ali Irgat
Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi’nde (Almanya) yapmış olduğu yüksek lisans eğitimi sırasında, felsefe ile birlik­te Germanistik (Alman Dili ve Edebiyatı) ve pedagoji okudu. Aris­toteles, Leibniz ve Dilthey üzerine kısa telif yazıları olan Ir­gat’ın, Aristoteles, Spinoza, Schelling, Mendelssohn, Nietzsche ve Heidegger’den yayımlanmış birçok makalesi bulunmaktadır.

Uluğ Nutku
Felsefe uğraşına 1957’de İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde başladı. Aynı yerde 1968’de asistan, 1974’de doktor ve 1978’de doçent oldu. 1990’da Çukurova Üniversitesi’ne geçerek Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü’nün Eğitim Fakültesi’nde ayrı bir birim olmasına katkıda bulundu. 1994’de Mersin Üniversitesi’ne Felsefe Bölümü oluşturma amacıyla geçti. Aynı yıl ­profesörlüğe yükseltildi. 2000’de Felsefe Bölümü oluşturulması ­amacıyla Cum­hu­riyet Üniversitesi’nde göreve başladı. İki yıl sonra ‘67 yaş haddi’nden emekli oldu ama orada daha 2,5 yıl ‘dışarıdan’ dersler verdi. Baykuş ve Felsefelogos dergileri yazarlarından olan Nut­ku’nun, İnsan Felsefesi Çalışmaları (1998), Felsefe ve Güncellik (2005), Daha Güncel Felsefe ve İnanmanın Felsefesi başlıklılı dört ­felsefe kitabı ile birlikte Ur Uruk Urşu: Şiir Damlası Tarih (2006) adlı bir şiir kitabı bulunmaktadır. 70. yaşgünü sebebiyle 2006 yılında Muğ­­la Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde düzenlenen bir törenle ken­­disine Uluğ Nutku Armağanı takdim edilmiştir.

İndirimli Setler

Takiyettin Mengüşoğlu Dizisi

İndirimli Fiyat: 107,25 TL 115,50 TL

Kazanç: 8,25 TL

Mevcut Seçenekler:

Takiyettin Mengüşoğlu Dizisi

İndirimli Fiyat: 107,25 TL 115,50 TL

Kazanç: 8,25 TL

Mevcut Seçenekler:

Takiyettin Mengüşoğlu Dizisi

İndirimli Fiyat: 107,25 TL 115,50 TL

Kazanç: 8,25 TL

Mevcut Seçenekler:

Takiyettin Mengüşoğlu Dizisi

İndirimli Fiyat: 107,25 TL 115,50 TL

Kazanç: 8,25 TL

Mevcut Seçenekler:

Yunan Roma Kitaplığı

İndirimli Fiyat: 250,10 TL 289,10 TL

Kazanç: 39,00 TL

Mevcut Seçenekler:

Yunan Roma Kitaplığı

İndirimli Fiyat: 250,10 TL 289,10 TL

Kazanç: 39,00 TL

Mevcut Seçenekler:

Yunan Roma Kitaplığı

İndirimli Fiyat: 250,10 TL 289,10 TL

Kazanç: 39,00 TL

Mevcut Seçenekler:

Yunan Roma Kitaplığı

İndirimli Fiyat: 250,10 TL 289,10 TL

Kazanç: 39,00 TL

Mevcut Seçenekler:

Yunan Roma Kitaplığı

İndirimli Fiyat: 250,10 TL 289,10 TL

Kazanç: 39,00 TL

Mevcut Seçenekler:

Yunan Roma Kitaplığı

İndirimli Fiyat: 250,10 TL 289,10 TL

Kazanç: 39,00 TL

Mevcut Seçenekler:

Yunan Roma Kitaplığı

İndirimli Fiyat: 250,10 TL 289,10 TL

Kazanç: 39,00 TL

Mevcut Seçenekler:

Yunan Roma Kitaplığı

İndirimli Fiyat: 250,10 TL 289,10 TL

Kazanç: 39,00 TL

Mevcut Seçenekler:

Yunan Roma Kitaplığı

İndirimli Fiyat: 250,10 TL 289,10 TL

Kazanç: 39,00 TL

Mevcut Seçenekler:

Yunan Roma Kitaplığı

İndirimli Fiyat: 250,10 TL 289,10 TL

Kazanç: 39,00 TL

Mevcut Seçenekler: